Visit our website

November 17, 2010

Visit Pinoypocketbooks.com


http://pinoypocketbooks.com

Advertisements

Old Arielle Books

November 17, 2010

Old Arielle Books

arielle


June 2008 PHR Pocketbooks Release

July 31, 2009

// <![CDATA[//

1. PHR 2851 Pepsi’s Romance by Vanessa

Ang plano ni Pepsi sa kanyang buhay ay simple lang: bitagin ang lalaking mag-aangat sa kanya at sa kanyang pamilya sa buhay. At ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Gene. Ngunit hindi pa man siya nakakapagsimulang mambitag ay umentra na sa eksena ang pinsan nitong walang K, si Tani. Ang tanging handog ni Tani sa isang babae ay ang walang kaseryo-seryosong pagtingin nito sa buhay at ang kapogian nito. Iyon lang. At wala siyang balak na matuwa rito.
Pero pilit itong nagsusumiksik sa kanya… At parang gusto na niyang pasingitin ito… Paano na ang plano niya sa buhay?

2. PHR 2852 Si Sheldon Joson by Camilla

Kadarating pa lang ni Libby sa isang liblib na lugar nang mahatak ang pansin niya ng isang mansiyon sa ituktok ng burol. She went there to satisfy her curiosity. Nakilala niya ang may-ari niyon–a gorgeous playboy named “Sheldon Joson.”
Suwerteng inalok siya nito ng trabaho. Pero ang lahat yata ng suwerte ay may kaakibat na malas. Dahil bagaman okay ang bagong kalagayan niya bilang sekretarya ng binata, ang puso naman niya ang nagdurusa dahil unti-unting nahuhulog iyon sa palikerong amo niya…

3. PHR 2853 For The Love Of Myla by Sonia Francesca

Hinahangaan ni Myla ang bandang Sentinel maliban sa isang miyembro niyon–ang playboy na bass guitarist na si Jaycob Zamora. Maganda na sana ang imahe ng banda sa kanya kung hindi lang dahil dito.
Sa kasamaang-palad, sa isa sa mga performances ng mga ito ay di-sinasadyang napunta sa kanya ang cell phone nito. Pinagbintangan siya nitong magnanakaw at ipapakulong daw siya nito.
Kahit anong paliwanag niya ay ayaw nitong pakinggan. Naiyak na siya dahil sa nalalapit na pagkasira ng kanyang buhay. Laking pagtataka niya nang biglang nagbago ang isip nito.
“Para iyon lang, umiyak ka na. Oo na, oo na.” He reached out a hand and gently brushed away the tears on her cheeks. “Huwag ka nang umiyak. Hindi na kita ipapakulong.”
Ano ang nakain nito? Bakit biglang bumait ito?

4. The Dream Team Series 3: Hutch Oseña by Almira Jose

Kailangan ni Hutch ang pagpupursige para patunayan sa lahat na may ibubuga siya. Siya kasi ang pinakabagong manlalaro sa kanyang team. He could not afford any distractions. At iyon si Macy sa buhay niya–isang ubod ng cute na distraction. Kung mag-demand ito ng atensiyon niya ay daig pa nito ang isang girlfriend.
Gustuhin man niya ay hindi niya puwedeng ilaan dito ang buong panahon niya. He now had his team to think about. Kaya naman kahit gaano pang pangungulit ang gawin nito ay nag-time-out muna siya rito.
Hindi niya inaasahang lalo lamang pala siyang madi-distract nang makahanap ito ng ibang binatang kukulitin…

5. The Dream Team Series 4: Victor Torres by Almira Jose

Nakilala ni Erica si Victor sa isang spa resort. Para sa kanya, instant attraction ang naramdaman niya para sa binata. Sa loob ng ilang araw ay sila lagi ang magkasama kaya hindi niya naiwasang lalong lumalim ang nararamdaman niya para dito.
Hanggang isang araw ay di-sinasadyang may nangyari sa kanila. Noong una ay natakot siyang baka iyon na ang katapusan ng lahat ng magagandang sandali nila. Ngunit pinatunayan ni Victor na mali ang sapantaha niya. Masaya ang bawat sandaling magkasama sila bagaman may agam-agam siya dahil wala itong ipinapangako sa kanya.
Handa siyang maghintay. Ang mahalaga ay masaya sila at nararamdaman niyang espesyal siya rito. Ngunit nang matuklasan niya ang tungkol sa dalawang taong may kaugnayan dito ay tinanong niya ang kanyang sarili: Nakahanda pa rin ba siyang manatili sa piling ni Victor kahit alam na niyang may mga taong maaaring masagasaan o magpaparaya na lamang siya kahit ang katumbas niyon ay tila ang kamatayan niya?

6. Calle Pogi Series 6: Matt by Keene Alicante

Nagtataka na si Natalya kung bakit tuwing nilalapitan niya ang resident pediatrician ng barangay nila na si Matteo Evangelista ay palaging nadidisgrasya ito. Napaisip tuloy siya kung ano ang problema sa kanya. Nakaka-bother kasi ang ginagawang pag-iwas nito sa kanya.
Pero minsang muntik na siyang maaksidente ay ito ang sumagip sa kanya. At magmula noon ay hindi na siya iniwasan nito. Palagi na itong nakaalalay at nag-aalala sa kanya.. Hindi tuloy maiwasan ng ilusyunadang puso niya na umasang nagsisimula nang mahulog ang loob nito sa kanya.
Ang kaso, nalaman niyang may mahal na pala ito noon pa. Ito pa nga mismo ang nagsabi niyon sa kanya.
Paano na siya?

7. Les Hommes d’ Affaires Series 6: Travis Inocentes by Sharmaine Galvez

Sinamantala ni Travis ang pagpapadala sa kanya ng kuya at papa niya sa Baguio para maiwasan ang isang babaeng pumipikot sa kanya. He knew Lyka was trapping her into marriage, bagay na wala sa bokabularyo niya.
Then he met Yna, an innocent-looking lady and a beauty to behold. Nang minsang gumimik sila ay ginabi sila ng uwi kaya napilitan siyang patulugin ito sa bahay niya. Kinabukasan, dumating ang mga magulang nito. Running away would be the most natural thing to do. But why was he volunteering to marry Yna instead?

8. The Don’s Boys Series 10: Alfonso de Oro by Vanessa

Vera had a reputation of being a playgirl. Nang dahil doon ay nalagay siya sa panganib at kinailangan ng tulong ng isang lalaking hindi niya kilala. Dinala siya nito sa isang isla kung saan walang maaaring makalapit sa kanya. Ang pangalan ng lalaki ay Alfonso.
She was so mad and wanted to go back to the city at once but Alfonso was a strict guard. Buwisit na buwisit siya rito dahil wala ni isang gusto niya ang pinagbigyan nito. Lahat ng kabakyaan ay ipinagawa nito sa kanya.
Nangako siyang pagbalik sa Maynila ay magsisisi ito sa ginawa nito sa kanya… Pero iba na ang gusto niyang gawin pagbalik nila sa Maynila: gusto na niyang agawin ito sa nobya nito.

9. Braveheart Series 26: Zebedee Yulo IV (Winter Haven) by Dawn Igloria

Para kay Laila, Zebedee Yulo IV was every woman’s dream. Kaya nang magpakita ito ng interes sa kanya ay mabilis na na-capture nito ang puso niya.
Kaya lang, kung gaano kabilis siyang nagkagusto rito ay ganoon din kadaling nawala ang feelings niya rito.
Their relationship was relegated to mere a friendship. Doon naman sila mas naging close nito. He become a constant refuge for her. Noon din lumitaw ang mga bagay na hinahanap niya rito noong sila pa nito.
Handa na siyang sabihin dito na mahal pa rin pala niya ito. Ngunit iba na ang mahal nito ngayon.
Ngayon ay nahahati siya kung aagawin niya ang binata, o hahayaan na lang niyang lumigaya ito sa piling ng tamang babae.

10. Stallion Series 37: Eizhiro Figueroa by Sofia

Handang-handa na si Gianna upang sumali sa isang baduy na game show. Pakiramdam kasi niya ay iyon na lang ang pag-asa niya para makabayad sa lahat ng pagkakautang niya dahil sa kanyang papalubog nang computer shop.
Subalit sa malas ay mukhang hindi siya kinakasihan ng tadhana. Sa gitna ng malakas na ulan, isang rumaragasang asul na sportscar ang nagpaligo sa kanya ng marumi at nakapandidiring tubig-baha. Nasira tuloy ang makeup niya, ang kanyang magandang buhok, pati ang kanyang bagong damit at sapatos.
“Excuse me!” pasigaw na sabi niya, pagkatapos ay kinatok ang tinted na windshield ng sasakyan.
Napanganga na lang siya nang bumaba ang bintana sa driver’s side at dumungaw ang driver. It was Eizhiro Figueroa, The King of Frown. At iyon na yata ang simula ng lahat ng kamalasan sa buhay niya. Dahil kahit saan siya pumunta ay wala na itong dinala sa kanya kundi kamalasan.
Aakalain ba naman niyang pati puso niya ay raragasain nito?

1. PHR 2847 First Love, Second Chance by Dawn Igloria

“May problema ako. Kailangan kong magkasyota. Puwede ka ba?”
Nagulat si Lorabelle sa sinabi sa kanya ni Mandy. First time iyon na may naghangad na maging nobya siya. Kunsabagay, naku-cute-an siya rito at hindi araw-araw na may isang guwapong lalaki na nag-aalok na maging syota niya.
Ang kaso, noon pa lang sila nagkakilala nito kaya one hundred percent sure siya na kung anuman ang dahilan nito para alukin siya ng ganoong proposal ay natitiyak niyang hindi dahil na-love at first sight ito sa kanya…

2. PHR 2848 Your Love Is Better Than Lemon Iced Tea by Claudia Santiago

“How can I work for a man na hindi ko gusto ang ginagawa? Sa isang taong mapaglaro sa damdamin ng mga babae at napakapalikero?”
Iyon ang sentimyento ni Drew ngunit napilitan pa rin siyang magtrabaho bilang sekretarya ni Riley Agustin sa pakiusap na rin ng Tita Eva niya na matagal naglingkod sa kompanya ng mga Agustin.
Ngunit habang tumatagal na nakakasama niya ang binata ay unti-unting natutuklasan niya na mukhang nagkamali siya ng paghusga rito. At nang maamin na niya sa sariling mahal na niya ito ay saka naman bumalik ang kababata nitong si Diane. Mula noon ay tila nabale-wala na siya rito.
Kaya ba niyang ipaglaban ang kanyang pagmamahal para sa binata?

3. PHR 2849 Talk About Mr. and Mrs. Elgar Morris by Camilla

Saglit lang ang pagkakakilala niya kay Elgar, pero agad nang naramdaman ni Yonila ang pagtubo ng pag-ibig para sa binatang negosyante. Pumayag siya nang yayain siya nitong magbakasyon sa Hong Kong kung saan naka-base ito. At pumayag din siya nang ora-oradang yayain siya nitong pakasal… only to discover na kaya pala ginawa nito iyon ay dahil ni-reject ng nobya nito ang marriage proposal nito.
Masakit para sa kanya ang kanyang nalaman. Pero bakit pumayag pa rin siyang magpakasal dito?

4. PHR 2850 For The Love Of Julie by Sonia Francesca

Bisperas ng ikadalawampu’t walong kaarawan ni Julie nang humiling siya sa Diyos ng isang regalo. “Isang lalaki po na mamahalin ko. At kung puwede po sana, mabait at guwapo siya. Puwede rin pong mayaman siya at may magandang kotse para puwede niya akong ihatid-sundo sa opisina ko araw-araw.”
Afterwards, she went out for a walk. At nagkabanggaan sila ni Lancer na ikinatumba niya. Walang kaabug-abog na pinasan siya nito para dalhin sa ospital. Pero nagulat siya nang pagkatapos siyang ideposito nito sa sasakyan nito ay basta na lamang siya hinalikan nito.
“Happy birthday, Julie Anne,” sabi nito kapagkuwan.
He was her first kiss. Could he also be the first man she would ever love? Pero ayaw niya rito. Hindi ito pasado sa standards niya para sa isang lalaking mamahalin niya. Ngunit bakit ganoon? Bakit parang iba naman ang sinasabi ng kanyang puso?
Something was wrong with her heart…

5. The Don’s Boys Series 7: Bernad Burgos 1 by Vanessa

Bernad knew Cookie married him because she needed him. And he gave Cookie the impression that he married her because he needed a wife. He guessed she would never know how very much in love he was with her… And it hurt to know that she was in love with one of his best friends. Sanay siyang ang mga babae ang humahabol sa kanya… Nabaligtad ang sitwasyon. Baliw na baliw siya sa isang babaeng mukhang kahit asawa na niya ay hindi niya makuha-kuha…

6. The Don’s Boys Series 8: Bernad Burgos 2 by Vanessa

Nang matuklasan ni Cookie ang nararamdaman sa kanya ni Bernad ay laking katuwaan niya. Ngunit kasabay ng katuwaan ay labis na sakit sapagkat ang nadarama nito sa kanya ay tapos na. Nagsawa na ito sa katigasan ng kanyang ulo at nakakita na ito ng babaeng mas nakakaunawa rito, mas nakakapagpasaya rito, mas bagay rito…
Ano ngayon ang gagawin niya?

7. The Don’s Boys Series 9: Maximo Arnaiz by Vanessa

Mataas ang pangarap sa buhay ni Panchie. Hindi pa siya kontento sa kasikatan niya sa showbiz. Gusto niya ring maging makapangyarihan at maging kabilang sa mundo ng mga tunay na miyembro ng alta-sosyedad.
Nasa unang hakbang na siya sa pagtupad sa kanyang pangarap nang makilala niya si Maximo Arnaiz, isang tuberong hindi kaguwapuhan. Dahil dito ay nagkaloko-loko ang mga plano niya. Inis siya rito pero bakit hindi niya maikaila ang katotohanang masaya siya sa piling nito?

8. The Dream Team Series 2: Ethan Hernandez by Almira Jose

Matagal nang kasintahan ni Ethan si Alana. Mahal na mahal niya ito at alam niyang wala na siyang ibang nais na makapiling sa kanyang buhay kundi ito.
Ang problema nga lang, masyado silang magkatulad. Iyon ang dahilan kung bakit compatible sila. Ngunit iyon din ang hadlang kung bakit hanggang ngayon ay ayaw pa ring tanggapin nito ang marriage proposal niya.
Tulad niya ay matayog din ang ambisyon nito sa career nito. Ang hiling nito ay maghintay muna sila. Tuwing bubuksan niya ang paksa ng kasal ay iyon ang laging sinasabi nito.
Hanggang kailan siya maghihintay?
Naiinip na siya…

9. Señorito Series 13: Sylvanno by Rose Tan

Kinidnap ni Nelia si Sylvanno sa mismong gabi ng engagement party nito. Ang alam niya, siya ang true love nito. Ang kaso, false alarm yata.
Dahil habang nasa poder niya ang binata, tumakas din ito!

10. 18 Roses Series 28: Maiko, My Japanese Doll by Cora Clemente

“Kapag nagmahal ka, huwag mong ibibigay lahat. Magtira ka para sa sarili mo. Para sakaling hindi ka man makatanggap ng inaasahan mo mula sa kanya, may respeto ka pa sa sarili mo.”
Iyon ang isa sa mga hindi makakalimutan ni Maiko na word of wisdom sa kanya ni Ephraim, ang estrangherong lalaki na bigla na lamang dumating sa buhay niya. For her, he was the perfect man, ang hinihintay niyang Prince Charming.
Ito ang nagbigay ng kulay at saya sa pagpasok niya sa mundo ng pagiging isang ganap na dalaga.
Pero paano kung matuklasan niyang ito rin pala ang sisira sa sinabi nito sa kanya kung paano siya magmamahal? Iyon ay pagkatapos niyang matuklasan na sa likod ng magagandang ipinakita nito sa kanya ay may motibo itong labis na magpapasakit sa kanyang puso?
Si Ephraim ba ay isang “lobo” sa likod ng mala-Prince Charming na pagkatao nito?

11. MLH 358 Stephen Sandoval by Cassandra

Dull, stupid, and unreliable–iyon ang tingin ni Claudette sa bagong personal driver niya dahil sa palpak na trabaho nito sa unang araw nito sa kanya. Kahit guwapo ito ay hindi basta mawawala ang hindi magandang impresyon niya rito.
Subalit nang lumaon, nakita niyang hindi naman pala ito ganoon. Masarap palang kasama ito, mabait at medyo sweet. Pero mukhang sumobra naman ito sapagkat tila kinarir nito ang trabaho at maging ang pagba-bodyguard ay nais pa nitong pasukin. Unti-unti siyang natuwa rito at kakatwang nagkaroon ito ng pitak sa kanyang puso.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, may nagtangkang kumidnap sa kanya. At noon niya nalaman na ang inakala niyang tatanga-tangang driver niya ay itinalaga ng kanyang ama para bantayan siya. At hindi lamang pala ito isang ordinaryong bodyguard. Isa pala itong ex-military captain!

12. GEM 41 Lux by Camilla

Sa buong bayan ni Lux Madrigal, wala siyang ibang minahal kundi si Red. Nang sa wakas ay natupad ang matagal na niyang inaasam na tugon nito sa pag-ibig niya, nadiskubre niyang pahiram lamang pala ang kaligayahang iyon. Sa kagagawan ng kanyang kapatid at sa pamamagitan ng impluwensiya ng kanyang papa, nakatakdang magdilim ang kinabukasan ng binata. Kinailangan niyang isakripisyo ang pag-ibig niya rito para sa kaligtasan nito.
Seven years later, nagkita sila uli sa Paris. Malaki na ang ipinagbago nito. Marami nang pagbabago sa buhay nila pareho. One thing remained, though: akala niya ay iyon na ang simula ng bagong buhay na kasama ito.
But Red had other plans. At hindi kasama roon ang pagbibigay ng happy ending sa kanilang love story.

1. PHR 2863 Love Adventure by Heart Yngrid

Hindi inakala ni Nica na mararanasan niya ang kuwento sa awiting “Sad Movies” nang makita niya ang kanyang nobyo at matalik na kaibigan na umupo sa mismong unahan ng inuupuan niya sa sinehan.
Kahit comedy ang pelikulang pinanonood nila ay gusto niyang umatungal ng iyak nang Makita niyang naghalikan ang mga ito. Pero hindi siya makapapayag na hindi makaganti sa kataksilan ng mga ito. Kaya nag-isip siya ng paraan para kahit paano ay maibangon niya ang kanyang pride na tinapakan ng mga ito sa panloloko sa kanya.
Kinalampag niya ang upuan ng mga ito at hinalikan ang estrangherong lalaking katabi niya sa sinehan. Diyata’t ito rin ang lalaking nakatitigan niya sa ticket booth?

2. PHR 2864 Si Li Peng by Camilla

Nagtungo si Li Peng sa Pilipinas para sa isang misyon. Kukumbinsihin niya ang lalaking ipinagkasundo ng kanyang mga magulang para mapangasawa niya na tulungan siyang tutulan ang kanilang kasal. Mukha namang hindi siya bibigyan nito ng problema dahil madaling kausap ito.
Just as she was starting to think her mission was accomplished, saka naman siya nagkaroon ng dilemma: She found herself falling in love with Cheng, her supposed to be future brother-in-law!

3. PHR 2865 Helen’s Romance by Vanessa

Sa unang pagkikita nila ni Curtis ay napagkamalan si Helen na kidnapper ng lalaki. Sa pangalawang pagkikita nila ay naghahanap ito ng yaya. Naisip niyang puwede na niyang pagtiyagaan ang kasungitan nito dahil malaki ang suweldo at maganda ang benepisyo.
Pero hindi naman pala niya kailangang magtiyaga. Sa kalaunan ay napagtanto niyang hindi lang naging maganda ang unang pagkikita nila kaya madaling nahulog ang loob niya rito. Pinaasa siya nito sa wala at saka siya pinaalis sa buhay nito. Ngunit nagbalik ito, at gustong muli siyang magtrabaho para dito.
Aba, ang kapal naman ng mukha nito!

4. PHR 2866 Not An Ordinary Anna by Jasmine Esperanza

Simple lang ang buhay ni Anna, mahirap pero nakakaraos naman. Kaya nang makipagkaibigan sa kanya ang napakaguwapo at napakayamang si Aldrin ay hindi siya makapaniwala.
Pero dumating ang puntong lumalagpas na sila sa boundary ng pagkakaibigan. Naibigay niya rito ang sarili nang hindi malinaw kung ano ang relasyon nila.
Ngunit bigla ay hindi na nagpakita ito sa kanya. Dumating pa ang puntong nagipit sa pananalapi ang pamilya niya at wala siyang choice kundi tanggapin na ang tulong ng matagal na niyang manliligaw. Napilitan na rin siyang sagutin ito dahil sa utang-na-loob dito.
Ngunit noon muling nagpakita sa kanya si Aldrin…

5. Drop-dead Playboys Series 12: Geoff Sandoval: My Heart, My Home 1 by Heart Yngrid

A year after Ella’s grandmother passed away, a man named Geoff showed up at her doorstep. May hawak itong katibayan na ito ang may-ari ng bahay at lupa na tinitirhan niya at ng kanyang yumaong lola.
Si Don Herminio pala na namayapang lolo nito ang totoong may-ari ng mansiyon. Ipinamana raw dito iyon kaya sinabihan siya nito na umalis doon dahil wala siyang karapatang manatili roon.
Ngunit pinapangako siya ng kanyang lola na huwag siyang aalis doon kahit ano ang mangyari. Desidido siyang tuparin iyon kaya sa kabila ng mga pananakot ni Geoff ay pinanindigan niya ang kanyang desisyon.
As they stayed together in one house, they tried to discover his grandfather and her grandmother’s old secrets. Kasabay niyon ay natuklasan din niyang umiibig na siya kay Geoff. But she knew that sooner or later, she would have to leave the house.

6. Drop-dead Playboys Series 13: Geoff Sandoval: My Heart, My Home 2 by Heart Yngrid

Ella was well aware she and Geoff were worlds apart. Mayaman ang binata at mahirap lang siya. Lumaki ito sa modernong pamumuhay at siya ay sa makaluma. Marami siyang pinaniniwalaang hindi nito inaayunan at bagkus ay pinagtatawanan pa nito. Wala sila ni isang bagay na ikinatugma. Hindi sila bagay.
Alam niyang walang patutunguhan ang lihim na damdamin niya para dito. Kailanman ay hindi siya magugustuhan nito. Ngunit bawat araw na lumilipas ay mas minamahal pa niya ito.
But she could not leave the house because of her grandmother’s death wish. Makakaya kaya niyang mapaglabanan ang damdamin niya para sa binatang kahit madalas magsungit ay guwapo pa rin sa paningin niya?

7. Men Of Action Series 3: Betrayal Of Trust by Laurice del Rio

Hate at first sight ang naramdaman ni Ria nang makilala niya ang bagong physical therapist niyang si Luke. But there was really probably just a thin line between love and hate because she soon found herself attracted to and fascinated by him. Sa tingin naman niya ay may nararamdaman din ito para sa kanya. So she planned to break up with her boyfriend. But before she could do so, fate intervened and she soon found herself in terrible danger. Not only that, the truth that was about to be revealed was destined to break her spirit… and her heart.

8. Stallion Series 40: Baxter Saavedra by Sonia Francesca

Baxter Saavedra had all the right ingredients to be the perfect hero in a romance story or real life. Kung hindi lang siguro sa ugali nitong hindi ma-gets ni Michi, baka nagamit na niya itong hero sa mga nobelang isinusulat niya. At aaminin niya, minsan sa buhay niya ay nagkaroon din naman siya ng lihim na pagsinta rito.
Wala naman talaga siyang planong pansinin ito kung hindi lang ito ang unang lumapit sa kanya. He treated her like a lady. He made her feel special. He made her fall for him. Ngunit nang magkaroon siya ng pagkakataon na ipahayag ang kanyang damdamin dito, bakit bigla na lang lumayo ito sa kanya?

1. PHR 2857 An Honorable Man’s Promise by Camilla

Nagkahiwalay sina Keeshia at Buzz ilang taon na ang nakalilipas. When they met again, there was that obvious animosity on Buzz’s part towards her. Pero dahil sa hiling ng mommy niya bago ito mamatay, she found herself agreeing to marry him. May pag-asa kayang maging totoo ang kasal nila?

2. MLB 205 Vanessa & Wayne by Bernadette Licarte

Bata pa si Vanessa nang maulila siya. Ang pamilya nina William ang kumupkop sa kanya. Kaya nang ipareha silang dalawa ng mga magulang nito ay hindi niya nagawang tumanggi kahit wala siyang espesyal na damdamin para sa lalaki. Ang ikinakabalisa niya ay kung bakit kakaiba ang nararamdaman niya tuwing napapalapit siya sa nakatatandang kapatid nitong si Wayne. She wanted to be William’s wife but her heart pounded every time she saw Wayne.
Si Wayne ay kabaligtaran ni William sa lahat ng bagay. Itinuturing itong black sheep sa pamilya. Pero mula nang makilala niya ito nang lubusan ay naiba ang paniniwala niya. Wayne had a big heart. Kabaligtaran iyon sa sinasabi ng mga tao na walang puso ito.
Nang nasawi sa isang spiritual and medical mission si William ay si Wayne ang naging tagaaliw niya. Tuloy ay lalong lumalim ang damdamin niya para dito. Pero paano na ang pangako niya sa puntod ni William na ito lamang ang mamahalin niya?

3. MLB 206 Phoemela & Eugene by Cora Clemente

Dahil walang nakagisnang buong pamilya, pinangarap ni Phoemela na makakilala ng lalaking perpekto na makakatuwang niyang bumuo ng isang masayang pamilya. Kaya nang makilala niya si Cenon Romasanta at alukin siya nito ng kasal, excited na tinanggap niya iyon kahit anim na buwan pa lamang na nakikilala niya ito at hindi niya ganoon kamahal.
Subalit ang pinakaaasam niyang pangarap na maging isang bride ay napurnada nang sa mismong araw ng kasal niya ay kidnapin siya ng isang lalaki.
Ang lalaki ay nagpakilala bilang si Eugene Villaruel. At kaya raw siya kinidnap nito ay upang sagipin sa gagawing panloloko ni Cenon sa kanya.
Paniniwalaan ba niya ang sinasabi nito?

4. MLB 207 Contressa & Travis 1 by Vanessa

Contressa’s biggest dream was to get married to the right man. Sa palagay niya ay natagpuan niya ang right man sa katauhan ng nobyo niya. Ang problema ay hindi pa sila maaaring magpakasal dahil kailangan muna niyang piliting tumanggi sa kasal nila ang lalaking napisil ng kanyang lolo na pakasalan niya. Ang lalaki ay walang iba kundi si Travis.
Pero matigas si Travis sa kapasyahang magpakasal sila. Hindi raw ito papayag na hindi matuloy iyon…

5. MLB 208 Contressa & Travis 2 by Vanessa

Natuklasan ni Contressa na mahirap palang kausap si Travis. Ang proposition niya na sa palagay niya ay kapwa nila pakikinabangan ay tinanggihan nito. At gigil na gigil siya rito na gusto nitong pakasalan siya gayong unang kita pa lang niya rito ay may kasiping na itong iba!

6. MLB 209 Rumer & Wulf by Camilla

Weeks before her supposed grand wedding, nagpakasal sa iba ang fiancé ni Rumer. Naging palalo siya pagkatapos niyon. Then she met and fell in love with Wulf Sanguinez, na sa kabila ng kasungitan sa kanya at debosyon sa nobya nito ay batid niyang attracted din sa kanya. Then one night they ended up in bed. At nagbunga ang gabing iyon.
Ayaw siyang panagutan ni Wulf. “Kung ganyan ang istilo mo para makakuha ng lalaki, hindi na ako nagtataka kung bakit ipinagpalit ka ng dating fiancé mo sa iba,” sabi pa nito.
Pero bigla na lang itong nag-propose ng kasal sa kanya. Masisisi ba siya nito kung magduda siya?

7. MLB 210 Kimberlee & Markshin by Heart Yngrid

Ikakasal na dapat si Kimberlee ngunit sa mismong araw ng kasal niya ay may natuklasan siya tungkol sa kanyang nobyo na ikinawasak ng kanyang puso at ikinasusuklam niya rito. Para makaganti rito ay tumakbo siya palabas ng simbahan upang maipahiya ito sa harap ng maraming bisita.
Wala siyang choice kundi ang sumakay sa motorsiklo ng isang lalaking natagpuan niya sa labas ng simbahan upang makalayo sa kanyang groom at mga magulang na humabol sa kanya. Later, she was too surprised to find out who the guy with the helmet on was.
Si Markshin Mendoza! Ang mortal na kaaway niya since birth!

8. MLB 211 Nicole & Hayden by Bernadette Licarte

Nang araw na umalis si Hayden ay pinilit ni Nicole na iwaksi sa isip na iyon na rin ang wakas ng kanilang pag-iibigan. Nangako man itong babalik ay hindi niya mapanghawakan iyon dahil bukod sa malayong agwat ng kanilang buhay ay unti-unti na ring lumalabo ang kanilang komunikasyon.
Upang makalimot ay sinubukan niyang umibig sa iba. Kahit nag-aalinlangan ang kanyang puso ay tinanggap niya ang marriage proposal ni Floy, isang mayamang negosyante na matagal nang nanliligaw sa kanya.. Matututuhan naman siguro niyang mahalin ito dahil mabait ito.
But the night before their engagement, an unexpected turn of events occurred. Isang gabing masungit ang panahon ay may kumatok sa kanyang bahay at humingi ng tulong. Iyon ay walang iba kundi ang lalaking pinakaasam-asam niyang pakasalan…

9. MLB 212 Emiliana & Aldo by Vanessa

Binuo ni Emiliana ang mga batang pangarap niya na kasama si Aldo, ang kababata niya at unang nobyo. Ngunit nasira ang pangarap nila. Sinira iyon ng matinding pangangailangan niya. At kinailangan niyang itaboy ito palayo…

10. MLB 213 Emiliana & Zeke by Vanessa

Sa loob ng mahabang panahon ay nagtiis si Emiliana sa piling ng isang lalaking malupit sa kanya. Nasa ganoong estado siya nang muli niyang makita ang lalaking siyang isinisigaw pa rin ng kanyang puso–si Aldo. Ngunit iba na ito. Mas kilala na ito sa pangalang “Zeke,” isang mayaman at makapangyarihang tao.
Sa kabila ng malaking ipinagbago nito ay nasilip niya sa mga mata nitong buhay pa rin ang pagtingin nito sa kanya.website: www.pinoypocketbooks.com


May 2008 PHR Pocketbook New release

July 31, 2009

// <![CDATA[//

1. PHR 2835 Love, Lies, And Snooky Jarlego by Camilla

Ang assignment ni Snooky Jarlego ay kapanayamin ang mailap na si Todd Juico. Para sa isang tulad niya na bored sa buhay, isang adventure ang project na iyon. Nag-“undercover” siya at walang abog na dumating sa hacienda ng mga Juico kung saan maayos siyang tinanggap ng binatang basketball star.
Hindi niya inaasahan na mahuhulog ang loob niya rito. Paano na iyon, nakapaghabi na siya ng kung anu-anong kasinungalingan dito? Paano kung mabisto siya nito pagkatapos niyang ibigay ang lahat dito, maliban sa katotohanan ng tungkol sa kanyang pagkatao at sa tunay na pakay niya rito?

2. The Don’s Boys Series 1: Illustre Roman Marquez by Vanessa

Biglang yaman sina Tin-tin. Ang kanyang amang dating magpuputo, ngayon ay isang don na. Sa kanilang kapalaran ay inakala niyang wala nang mas susuwerte pa sa kanya, lalo na at nakilala niya ang isang miyembro ng alta-sosyedad na si Trey–guwapo, may pinag-aralan, at mukhang may gusto sa kanya.
Nagkaligawan sila. Siyempre ay sinagot niya ito. Parang masyadong maganda ang pangyayari sa buhay niya. Dinaig pa niya si Cinderella. Pero gaya ni Cinderella ay may lumabas na kontrabida sa buhay niya. Hindi niya inaasahan na iyon pala ay walang iba kundi ang Prince Charming niyang ang tanging gusto sa kanya ay ang mapaghigantihan siya.
Paano na ang pagmamahal niya rito?

3. Calle Pogi Series 2: Waki by Sonia Francesca

Idol ni Jazzy ang kanyang kuya. Kaya na-disappoint siya nang bigla na lamang nitong iwan ang trabaho nito para maging kapitan ng isang maliit na barangay sa Laguna. Sinundan niya ito para kumbinsihin ito na magbago ang isip.
Doon niya nakilala si Waki. Sa simula pa lamang ay bad trip na siya rito. Nayayabangan siya rito. Pero dahil sa isang aksidente ay napilitan siyang maging alalay nito sa loob ng isang buwan.
She expected one month of torture. Pero taliwas doon ang nangyari. Sa halip na siya ang maging alalay nito ay ito ang laging nakaalalay sa kanya. Feeling yata nito ay knight in shining armor ito at damsel in distress siya.
Kung type nitong maging alalay, pagbibigyan niya ito…

4. Les Hommes d’ Affaires Series 3: Macjeer Yuson by Sharmaine Galvez

Dahil sa hindi pagpayag ni Zara sa kagustuhan ng kanyang papa na magpakasal siya sa lalaking gusto nito para sa kanya ay nabunyag ang lihim ng kanyang pagkatao. Pinaalis pa siya nito. Sa halip na magmukmok ay nagpakasaya siya para makalimot. Pero may isang lalaking sagabal sa pagpapakasaya niya–si Macjeer, ang may-ari ng bar na pinuntahan niya.
Kakaiba ang negosyanteng ito. And he was a gorgeous businessman with integrity. Pero may iba pa pala itong magiging papel sa buhay niya. Sa dami ng tulong na naibigay nito sa kanya ay masasabi niyang hulog talaga ito ng langit. Kaya pa kaya nitong tulungan siya sa problema niya sa puso? Because she fell in love with him.

5. Stallion Series 34: Rozen Aldeguer by Sonia Francesca

Nang balikan ni Ada ang unang araw na magkaharap sila ni Rozen Aldeguer, ang lalaking crush niya, wala siyang nakitang anumang romantic doon. Nakakahiya ang pangyayaring iyon, kaya’t mas gusto niyang kalimutan na lang iyon.
Ngunit binawi rin niya ang sinabi niya sa sarili na dapat ay makontento na lang siya sa paghanga sa mga lalaking katulad nito. Kahit naging magulo ang kinalabasan ng bawat pagkikita nila, ng kuwento nila, hind pa rin niya ipagpapalit ang lahat ng iyon kahit pa sa pinakatahimik at pinakamatiwasay na pamumuhay sa mundo.
Because she discovered Rozen’s other side. His more lovable side…

1. PHR 2836 Ang Lalaking Walang Pangalan by Vanessa384 pages

Laki sa isang islang kulang sa kaunlaran si Anita. Sa isla ay naranasan niya ang kalupitan ng tao at ang malamig na galit sa kanya ng kanyang ina; subalit doon din niya natagpuan ang mga tunay na kaibigan, at isang lalaking nagpakilala sa kanya bilang “Luis” na minahal siya at pinawi ang kanyang kalungkutan. Ngunit biglang-bigla ay naglaho si Luis. Pinilit niyang kayanin ang buhay na wala ito, sapagkat wala siyang ibang pagpipiliang gawin.
Hanggang sa dumating ang pagkakataong matuklasan niyang may ubod-rangyang buhay palang itinakda ang tadhana sa kanya. At sa bago at nakalululang buhay niya ay nakilala niya si Adam, ang lalaking nangakong papangalagaan siya ano man ang mangyari, ang lalaking mayroong mga matang tulad ng kay Luis…
Ipagkakatiwala ba niya rito ang puso niya?

2. PHR 2837 Phoenix Reloaded 1 by Arielle

Kilala si Johann Fontaine sa fashion world bilang editor-publisher ng isang popular fiction magazine sa Paris, France. Dahil din sa angking kagandahan nito ay madalas itong mapagkamalang babae.
Ngunit sa katotohanan ay isa itong tunay na lalaki at ang makapagpapatunay niyon ay ang girlfriend nitong si Paige O’Hara na heiress ng isang multibillion business empire.
Lingid sa kaalaman ng lahat, sina Johann at Paige ay mga miyembro din ng Phoenix Seven–isang grupong may madilim na reputasyon.
Ang katotohanan sa likod ng reputasyong iyon ay ibubunyag ng magkasintahan sa pamamagitan ng isang nobelang tatalakay sa buhay at pag-ibig ng bawat miyembro ng Phoenix Seven…

3. PHR 2838 Phoenix Reloaded 2 by Arielle

Sa pagtutulungan ng magkasintahang Johann at Paige sa pagsusulat sa nobela ng Phoenix Seven ay nagsimulang kuwestiyunin ni Paige ang katapatan ng kasintahan sa kanya. Batid niyang siya ang una at huling babaeng mamahalin nito ngunit ang hindi nito pag-aalok ng kasal sa kabila ng matagal na nilang pagsasama ay nagbigay ng duda sa puso niya.
Sa pagdaraan ng mga araw ay nagsimulang bumigat ang kanyang dibdib–hanggang sa hindi na niya nakayanan pa ang sarili. Kinompronta niya ito.
Isang katotohanan ang nagbunyag sa kanya at nagpabago sa relasyon nila ng lalaking pinakamamahal niya…

4. PHR 2839 Si Zhu Watanabe by Camilla

Nakilala ni Mildred si Zhu Watanabe sa panahong gipit na gipit siya at may malaking problemang kinakaharap. Naging “knight in shining armour” niya ito.
Nang mag-alok itong tumira na lamang siya sa bahay nito ay pumayag siya, kaakibat ang pagpayag sa lahat ng kagustuhan nito. Hanggang sa mahulog ang loob niya rito at matutuhan niyang mahalin ito.
Pero ano ang kahahantungan ng lahat kung wala namang pagtingin ito sa kanya?

5. The Don’s Boys Series 2: Jaldon Miguel Contreras 1 by Vanessa

Kababata ni Mimi si Jaldon. Ito ang kanyang kalaro at kakampi. Ngunit nang dumating si Angelina sa buhay nito ay naturol niyang hanggang pagkakaibigan lamang ang relasyon nila. Masakit iyon sa kanya sapagkat mahal na mahal niya ito. Ganunpaman ay tinanggap niya iyon. Sa lahat ng problema nito, siya ang naging tagapayo at tagapakinig nito. Umaasa siyang tatatak sa isip nitong sila ang nababagay sa isa’t isa…
Hanggang kailan siya aasa?

6. The Don’s Boys Series 3: Jaldon Miguel Contreras 2 by Vanessa

Para kay Mimi, sa pagdaan ng panahon ay hindi nagbago ang pagkakaibigan nila ni Jaldon. Nagbago man ang buhay nito, nanatili siyang nakasuporta sa bawat gusto nito. Pero sa kabila niyon ay nagawa pa rin nitong saktan siya.
Sa gitna ng sakit at malaking problema ay lumapit sa kanya ang kaibigan nito, nag-alok ng tulong at tinanggap niya iyon. Bakit sa halip na manahimik ay lalo pang nanggulo si Jaldon? Marahil ay dahil hindi nito matanggap na wala na ang tagasuporta nito. Sapagkat hanggang doon lamang siya sa buhay nito–tagaalalay, tagapakinig. Pero tapos na siya roon. Gusto na niya ng bagong simula.
Ngunit paano niya gagawin iyon kung patuloy itong pumapasok sa buhay niya?

7. The Don’s Boys Series 4: Marco Amecable by Vanessa

Dahil sa isang pangyayari sa kanilang probinsiya ay lumuwas sa Maynila si Monalisa. Naghanap siya ng suwerte sa buhay. Ang dumating sa kanya ay trabaho—ang maging isang kawaksi para sa mayabang na among si Marco. Bad trip siya rito pero dahil wala siyang choice ay pinagtiyagaan niya ito. Animo isang hari ito na kaunting pagkakamali niya ay sinisinghalan siya… Kaya nang sabihin nitong gusto siyang pakasalan nito ay natulala siya…

8. Calle Pogi Series 3: Lian by Keene Alicante

Mags was head over heels in love with Waki. Alam iyon ng buong mundo. Kompleto na sana ang kaligayahan niya dahil sa iisang lugar sila nakatira. Anumang oras ay maaari niyang iparamdam dito ang pagsinta niya.
Pero may kontrabida sa kaligayahan niya—si Lian. Kaibigan ito ni Waki kaya hindi niya maintindihan kung bakit sinisiraan nito sa kanya ang kaibigan nito. Hindi tuloy niya mapigilan ang sariling kainisan ito.
Pero bakit ganoon? Apektado siya tuwing nakikita niya itong may kausap na ibang babae at iritang-irita siya kapag may babaeng interesado rito. At bakit tuwing ngingiti ito sa kanya ay dagling napapawi ang inis niya at lumulukso ang kanyang puso?
Ibig sabihin ba niyon ay may gusto siya rito?

9. Stallion Series 35: Joziah Gatchalian by Sofia

Si Joziah ang isang bahagi ng nakaraan ni Brescia na ayaw na niyang balikan. Subalit paano kung ito mismo ang sumunod sa kanya para muling mahalin siya.
Handa nang itama ni Joziah ang lahat ng mali sa pagmamahalan nila noon. Kaya ba niyang tanggapin ang pagmamahal nito? Kaya rin ba niyang itama ang lahat at ihayag dito ang lahat ng sekretong itinatago niya sa kanyang puso?

10. Cinderella 71: Garlyn, The Hidden Jewel by Cora Clemente

“Tinapa Queen” at “Banig”—ang mga iyon ang bansag sa napakagandang si Garlyn. Pagtitinapa ang ikinabubuhay nila ng kanyang lola. Marami ang nagsasabi na hindi raw siya bagay sa ganoong paghahanapbuhay. Para daw siyang isang nakatagong ginto sa gitna ng masukal na lugar.
Maraming nanliligaw sa kanya pero isa lamang ang itinatangi ng kanyang puso—si Angelo na abot-tanaw lamang niya pero pakiramdam niya ay napakalayo sa kanya.
Paano ba naman kasi magtatagpo ang mga landas nila gayong dapat ay ni hindi man lang sila maging magkaibigan dahil ang lolo nito at ang lola niya ay may namamagitang matinding away?
Pero namalayan na lamang niyang sinasagot na niya ang pagsambit nito sa kanya ng “I love you.”
May kinabikasan ba ang pag-ibig nila sa isa’t isa?

1. PHR 2840 Adring’s Romance by Vanessa

Umalis si Adring ng kanyang bayan dahil sa takot sa dati niyang amo. Nilapitan niya si Polding, ang pinakamatalik niyang kaibigan na kailan lang niya muling nakita.
Dahil dati na itong may inookupang espasyo sa kanyang puso ay lalong lumawak iyon. Ang kaso ay mayroon na itong nobyang ibig nitong bigyan ng singsing. Pero hindi siya makakapayag na mauwi ito sa nobya nitong natuklasan niyang ubod pala ng landi.
Nag-isip siya ng paraan upang magkasira ang dalawa. Ngunit hindi pa man niya naisasakatuparan iyon ay pinaalis na siya nito… Sapagkat hinagkan siya nito noong lasing ito at hindi nito matanggap iyon…

2. PHR 2841 Si Atty. Eliab Ezekiel Guce by Camilla

Kalbaryo ang naging buhay ni Martina sa kamay ng kanyang madrasta at sa anak nitong si Vanna. Dahil sa mga ito ay napahiwalay siya sa dalawang lalaking mahal niya: ang kanyang papa at si Eliab.
Her father died three years later. Sa pagbabalik-bayan niya ay pinlano niya ang paghihiganti sa kanyang madrasta at stepsister. Pero paano kung lahat ng ginagawa niya ay nagbo-boomerang sa kanya? At nang nalaman niyang buntis si Vanna at si Eliab ang ama, parang nawalan ng saysay ang lahat… pati ang buhay niya….

3. The Dream Team Series 1: CJ Facundo by Almira Jose

Hindi sinasadyang nauwi sa mainit na tagpo ang unang pagkikita nina CJ at Shari. Mula noon ay naging bahagi na ng kanyang buhay ang dalaga bagaman wala silang pormal na usapan.
Subalit hindi bukas ang kanyang puso para sa pag-ibig. May hang-up pa rin siya kay Lexy, ang girlfriend niyang nang-iwan sa kanya sa ere.
Pagkaraan ng mahabang panahon ay nagbalik ito, humihingi ng tawad at humihiling na kung puwede ay ituloy nila ang naudlot na pag-iibigan nila.
Paano na si Shari?

4. Calle Pogi Series 4: Makisig by Keene Alicante

Nang maisipang magbakasyon ni Jean, sa Calle Pogi siya nakarating. Madalas kasing ibida iyon sa kanya ng kaibigan niyang si Mags. Sa bakasyong iyon ay muling nagkrus ang mga landas nila ng kababata niyang si Makisig. He was a lanky, nerdy boy when they were kids. Pero ngayon ay bagay na bagay na rito ang pangalan nito. Makisig na makisig na ito.
Ngunit hindi lamang pala naging makisig ito, may pagkasuplado na rin ito. But that didn’t stop her from being fascinated by him. Naa-amaze kasi siya sa laki ng ipinagbago nito. Kaya sa tuwing nagkikita sila, kinukulit-kulit niya ito.
Pero nanatiling dead-ma ito sa pangungulit niya. In fact, hinahayaan lang nito at inuunawa ang kapraningan niya. And everything was okay. Until he told her she was a very important friend to him.
Hala! Kaibigan lamang pala ang tingin nito sa kanya? Pambihira! Ano na ang gagawin niya ngayong hindi lamang siya basta humahanga rito?

5. Les Hommes d’ Affaires Series 4: Marco Alcaraz 1 by Sharmaine Galvez

“Has this something to do with my refusal to get married?” tanong ni Marco sa Lolo Crispin niya. Hindi siya makapaniwala sa inianunsiyo nito sa board meeting nila na isasalin nito ang posisyon nito bilang CEO ng Alcaraz Enterprises sa marketing assistant nila.
“What took you so long to figure it out, grandson?” Ngumiti ito.
“Magpapakasal ako bukas na bukas din. Kung ipapangako n’yo sa aking titigilan ninyo ang kalokohang ito,” mabilis na pagdedesisyon niya.
Umiling-iling ito. “I’m sorry, Coco. I guess I’ve gotten so tired of waiting for you to get married. Kaya may nabago sa mga kondisyong inilatag ko sa iyo noon.”
“Ano’ng ibig ninyong sabihin?”
“Sa tagal mong magdesisyon, hijo, ako na ang pumili ng babaeng pakakasalan mo.”
“S-sino?”
“Si Rhea Galang,” kalmanteng sagot nito.
Right that moment, he decided he hated the name!

6. Les Hommes d’ Affaires Series 5: Marco Alcaraz 2 by Sharmaine Galvez

Hindi alam ni Rhea kung bakit siya pumayag na magpakasal kay Marco. Basta alam lang niya na hindi niya kayang bale-walain ang mga sakripisyo ng lolo nito na si Don Crispin para sa kompanyang pinaghirapang itayo at palaguin ng don. Nagbanta kasi ito na ibebenta na lamang nito ang kompanya kapag hindi sila ikinasal ng apo nito.
Idinaos ang mabilisang kasal. Nagawa rin niyang ibigay ang sarili kay Marco kahit nilinaw na nila sa isa’t isa na kunwarian lamang ang lahat sa pagitan nila. Pero totohanan siyang na-in love dito. At tila ganoon din ito sa kanya.
And she knew she was in big trouble.

1. PHR 2842 Love Letter In The Sand by Amanda

Hindi naniniwala sa pag-ibig si Catherine. Biktima niyon ang kanyang ina at siya ang naging bunga.
Lumaki siya na hindi ganoon kadaling magtiwala sa mga lalaki. Minabuti pa niyang magkaroon ng imaginary boyfriend upang depensahan ang sarili niya sa kabiguan.
She created Sam. At tuwing umaga ay isinusulat niya sa buhanginan ang love letter niya para dito. Until one day ay nabasa niya ang isang tugon: na nagsasabing hindi na darating ang hinihintay niya.
Hinanap niya ang gumawa ng kalokohan, and to her surprise ay nakaharap niya ang isang lalaking nahahawig sa imaginary boyfriend niya. At kung coincidence man iyon, ang pangalan ng lalaki ay Sam!

2. PHR 2843 Sweetheart by Racquel Panganiban

Dapat ay maging masaya na si Heart dahil sa mga blessings na natatanggap niya. Tapos na siya ng kolehiyo, may mga kaibigan siyang natatakbuhan sa oras ng kagipitan, at may banda siya na nagbigay sa kanya ng pangalan.
Pero hindi pa rin nawawala sa isip niya ni Crick, ang lalaking naiwan niya sa Baguio City.. Si Crick ang naging tanggulan niya noong mga panahong magulung-magulo sa kanya ang lahat dahil sa hidwaan nila at ng kanyang papa.
Sa isang gig niya ay natagpuan siya ni Crick. Mula noon ay muling naging bahagi ito ng kanyang buhay. Ayaw na sana niyang mangyari muli iyon dahil baka mahalin na naman niya ito. Mahirap magmahal ng isang lalaking ang kaya lamang ibigay sa kanya ay iyong klase ng pagtingin para sa isang kaibigan. A long time ago, she had an unrequitted love. She supposed nothing would change…

3. PHR 2844 Love’s Surprises by Laurice del Rio

Nagkaroon ng relasyon ang pamangkin ni Claire na si Luis sa isang dalagita. Napakabata ni Bea para dito kaya natural na maghuramentado ang daddy nito.
Polo, Bea’s father screamed bloody murder and threatened Luis with bodily harm if he didn’t stop seeing his daughter. Pero kahit pinipigilan niya si Luis ay sige pa rin ito sa pakikipagkita, pagtawag at pag-text kay Bea.
It turned out Bea was sorely in need of a good female figure in her life. Unti-unti ay nagkahulihan sila ng loob, hindi lang nito kundi pati na rin ng ama nito. Si Polo naman ay naging mabuting ehemplo at impluwensiya kay Luis.
Claire and Polo were on the verge of falling in love when all hell broke loose. At pagkatapos ng gulo ay naging malinaw sa kanya na isa lang ang kahahantungan ng kung anumang nadarama niya para sa lalaki–wala..

4. PHR 2845 The Colors Of My Heart by Camilla

Hindi natanggihan ni Jolie ang alok ni Maxwell Zhu na gawin siyang modelo sa isang nude painting. Ayon dito, kawangis niya ang tindig at pangangatawan ng yumaong asawa nito kaya ang katawan lamang niya ang iguguhit nito at ang mukha ay sa yumaong asawa nito. Weird, pero nauunawaan naman niya iyon. Mahal na mahal nito ang namayapang asawa nito.
Kaya ganoon na lamang ang shock niya nang biglang mag-alok ito ng kasal at magpahayag ng kagustuhang magkaanak sa kanya!

5. PHR 2846 The Snappy Six Feet Male Challenge by Sheena Rose

Masarap na sana ang buhay ni Eloisa sa rest house na pinababantayan sa kanya ng isang tiyahin. Ngunit naputol ang maliligayang araw niya nang dumating ang may-ari niyon–si Jared Vizcarra.
Desidido siya na pakisamahan ito nang mabuti kahit pa napansin niyang masyadong iritable ito. Muntik pa nga siyang palayasin nito dahil sa isang pangyayari. Pero nang may sumulpot na batang babae na nag-anunsiyo na anak ito ni Jared, biglang kinailangan siya nito. Bilang ano pa nga ba kundi yaya ng anak nito?
Bagama’t mainitin ang ulo ni Jared ay hindi naman niya maipagkakaila na malakas ang karisma nito. Hindi niya maiwasang ambisyunin na maging mommy ng anak nito. Ang kaso, lumabo ang sitwasyon nang dumating sa rest house ang tunay na ina ng bata.

6. The Don’s Boys Series 5: Lucas Arogante by Vanessa

Madine had only one purpose in marrying Lucas Arogante: revenge. Malaki ang kasalanan nito sa kanyang kapatid. Lamang na siya dahil wala itong kamalay-malay sa mga plano niya.
Ngunit nabaligtad ang lahat: siya ang nalamangan nito. Dahil wala siyang kamalay-malay na mahuhulog ang loob niya rito. At hindi iyon kasama sa mga plano niya…

7. The Don’s Boys Series 6: Alberto Zabata by Vanessa

Natuklasan ni Tasya na kaya pinakasalan siya ni Alberto ay dahil kailangan nito ng asawa. Hindi totoong mahal siya nito. Balak pala ng magaling na lalaki na pagkalipas ng ilang panahon ay hihiwalayan siya nito at mula na rin sa bibig nito ay hindi raw ito nagi-guilty dahil hindi naman daw siya malulugi.
Hindi makapayag ang kanyang kalooban. At naisip niyang unahan ito na tapusin ang relasyon nila. At tatapusin niya iyon sa paraang mababaligtad ang sitwasyon–iyong ito ang masasaktan at walang magagawa ito kundi lunukin ang lahat. Ngunit bakit pagkatapos ng masusing pagpaplano ay parang gusto niyang iurong iyon?

8. Calle Pogi Series 5: Haru by Sonia Francesca

Umuwing pilay ang sikat at guwapong news and documentary reporter na si Haru Esteban mula sa assignment nito sa kaguluhan sa Afghanistan.
Sanay na si Fara sa mga ganoong sitwasyon ng binatang kaibigan at kapitbahay niya. Parang naging ritwal na sa kanila na tuwing uuwi itong sugatan dahil sa trabaho nito ay siya ang nag-aasikaso rito.
Harmonious. Iyon ang matatawag niya sa relasyon nila. Nagulo lamang iyon nang mag-umpisang magpakita ito ng mga senyales na higit pa sa kaibigan ang tingin nito sa kanya.
Dahil mabilis namang maka-pick up ang puso niya at may lihim siyang pagmamahal dito ay nagtapat siya ng pag-ibig dito. Pero hindi ang inaasahan niya ang naging tugon nito.
“Thanks for the feelings, Fara.”
Ganoon lamang ba iyon? Paano na ang puso niyang binulabog nito?

9. Modern Girl 32: Last Single Girl Standing by Maria Flora Celine

I’m Samantha, a successful doctor—and single. Tama, sa edad kong thirty-three ay wala pa rin akong asawa, o kahit boyfriend. But I was not unfazed by my single status. Hindi naman kasi sa pagmamayabang, kahit single ako ay maginhawa naman ang buhay ko. I had my own house and car, a fat bank account and I got to travel abroad twice a year. In short, I lived a charmed live. Ang ibang babae riyan ay may mga asawa nga pero sa tingin ko ay hindi sila ganap na masaya.
Hanggang sa makatanggap ako ng wedding invitation. It was from my best friend Sara. She was getting married.
Noon ako nagsimulang mag-worry. Sa aming magbabarkada, kami na lang ni Sara ang single. And if she was getting married, then that left me the last single girl standing!
For the first time in my life, I heard my biological clock ticking. Help!

10. Stallion Series 36: Cloud Montañez by Sonia Francesca

Para kay Polly, si Ian Jack ang number one sa puso niya. At kung liligawan siya nito, tatanggapin niya ang pag-ibig nito nang buong puso. Iyon ang gagawin niya kahit pa sa tuwing nakikita niya ang larawan ng mga Stallion boys, lalo na ang kay Cloud Montañez ay hindi niya mapigilang mapangiti. Ito kasi ang may pinakamagandang mukha sa lahat. Pero hindi naman iyon ang mahalaga—dahil ayaw naman niya rito. Masungit kasi ito, at sa kanya lang.
Hanggang isang araw, na-realize na lang niyang ang lalaking inakala niyang mahal niya ay hindi pala niya mahal. At ang lalaking inakala niyang ayaw niya ay minamahal nap ala niya.
Whoever said that falling in love was easy?website: www.pinoypocketbooks.com


April 2008 PHR Pocketbook Release

July 31, 2009

1. PHR 2798 You And No Other by Cora Clemente

Judith’s young heart loved Alfred. He made her dream. He changed her dull life. Pero dumating ang isang pangyayaring kinailangang magparaya ang pagmamahalan nila. Idagdag pang ayaw na ayaw sa kanya ng mayamang lola nito. Hanggang magkahiwalay sila.
Akala niya ay kaya niyang kalimutan si Alfred sa pagdaan ng mga taon. Ngunit bakit naroon pa rin ang sakit na may kasamang kabog ng dibdib sa muling pagkikita nila?

2. PHR 2799 Mindy’s Romance by Vanessa

Sa unang pagkikita pa lamang nina Mindy at Benki ay alam na ni Mindy na hindi maganda ang impresyon sa kanya ng binata. Sa katunayan ay sinabi nito mismo iyon sa kanya. Pakialamera at tsismosa daw siya. Siya ay may impresyon din dito. Mayabang, sanggano, at animo kung sino ito.
Dahil mag-asawa ang ex-girlfriend nito at ang best friend niya–ang lalaking lihim na minamahal niya–ay hindi maiwasan na nagkakasama sila. Wala silang pagtatagpong naging maganda para sa kanya…
Hanggang sa kinailangan niya ang tulong nito dahil may masamang balak sa kanya ang obsessed na manliligaw niya. Hindi naman ito nagkait ng tulong. Isinama siya nito sa probinsiya, kung saan kinailangan niyang magpanggap bilang nobya nito sa lola nitong tulad nito ay mainit din ang dugo sa kanya.
Pero bakit apektado siya gayong pekeng nobya lang naman siya?

3. PHR 2800 Maibabalik Ba Ang Kahapon? by Claudia Santiago

Napilitan si Judy na pumasok sa mundo ng showbiz upang pagbigyan ang kahilingan ng kanyang ina. Inunawa naman siya ng kanyang nobyong si Chino. Ngunit dumating sa puntong nagawa niyang itatwa ito upang pangalagaan ang loveteam nila ni Richard Mendrez. Bunsod niyon, nagkahiwalay sila ni Chino.
Sa paglipas ng panahon ay naging kasintahan niya si Richard. Ngunit nang malapit na silang ikasal ay nahuli niya itong kaulayaw sa kama ang kaibigan niya. Ang masakit, alam pala ng kanyang ina ang tungkol doon. Hindi nito ipinaalam iyon sa kanya dahil hindi nito gustong masira ang career niya kapag nakipaghiwalay siya kay Richard.
Hindi niya nakayanan ang pagtatraidor na iyon. Hanggang sa ang paglalasing niya ay nauwi sa isang malagim na aksidente.
Hindi niya inaasahang si Chino ang unang taong dadamay sa kanya. Noon niya napagtanto kung ano ang pinakawalan niya.
Mabigyan pa kaya siya ng pangalawang pagkakataon para dugtungan ang kanilang kahapon?

4. PHR 2801 Addicted To Love by Sonia Francesca

Saia and Hadji started out as enemies–well, at least on Saia’s part–dahil wala namang ginawa si Hadji kundi ang kunin ang amor niya tuwing magkakaroon ito ng pagkakataon. Kaya naman hindi na kataka-takang may maramdaman silang kaguluhan sa kanilang mga sarili na dulot ng isa’t isa.
Isang gabi, nagpasya silang alamin kung ano ang dahilan ng lahat ng nangyayaring iyon sa kanila. They started going out. And then they found out they weren’t really that bad. Hanggang sa namalayan na lang ni Saia na nagmamahal na pala siya. Pero pinigil niya iyon. Dahil nakatali na siya sa obligasyon niya sa kanyang mga magulang.
Makakaya kaya ng pagmamahal ni Hadji na mabawi ang puso niya mula sa obligasyong iyon?

5. PHR 2802 Does Your Heart Still Break? by April Gonzaga

Nang tanggihan ni Fenny ang alok ni Edwin na kasal ay agad itong umalis at nangibang-bansa. But what if she had been wrong to turn him down? Nang mabalitaan niya ang tungkol sa isang painting contest na magdadala sa mananalo sa Slovenia, sa bansang pinuntahan ni Edwin, ay agad siyang sumali. She was determined to look for him again, and win him back.
Doon niya nakilala si Shan Timothy Reyes, isang Filipino businessman na nag-alok na tulungan siyang hanapin ang kanyang nawawalang nobyo. Kung siya ay pumunta sa bansa na iyon para hanapin ang taong mahal niya, nagpunta naman doon si Shan para limutin ang babaeng laman ng puso nito.
But what if true love wasn’t where she originally thought it was? What if the one she actually needed, wasn’t the person she was searching for?

6. PHR 2803 Meymey’s Romance by Vanessa

Pangarap ni Meymey sa buhay ang yumaman kahit sa hindi eksaktong magandang paraan. Pero may plano na ang tadhana sa kanya, at iyon ay ang biglaan siyang gawing multimilyunarya.
Ang kaso ay may pagpipilian siya: ang pakasalan ang lalaking tutulong sa kanya kapalit ng pakikihati nito sa kayamanang namana niya o sarilinin ang pamamahala sa malaking kompanya at bayaran ang lalaking iyon nang milyones.
Pinili niya ang una.
Ang akala niya ay wala na siyang magiging problema, na kasal lamang sa papel iyon at hindi siya lugi sapagkat mahusay sa negosyo, matalino, at edukado si Nick, ang lalaking pinakasalan niya…
Pero babaero pala ito. Bakit siya apektado gayong sa papel lang sila kasal?

7. PHR 2804 Fool Me Once, Fool Me Twice by Camilla

Hindi alam ni Lia kung paano magre-react nang muling makita niya ang lalaking inibig at dumurog sa puso niya–si Chester. Kapatid ito ng babaeng nabuntis ng kapatid niya. Nasa rest house siya ngayon na pag-aari ng pamilya nito. “Kinidnap” siya ng kapatid nito dahil hindi nagpapakita rito ang kapatid niya.
Kung inakala niyang makakaalis na siya roon ay nagkamali siya. Hindi raw siya makakaalis doon hangga’t hindi nakikipag-communicate ang kapatid niya.
Sa ilang araw na magkasama sila ni Chester ay may takot na bumangon sa kanya–na baka mahulog siya sa charm nito…

8. PHR 2805 From Now Until Forever by Amanda

Honest mistake ang nangyari nang magkamali si Helena na pumasok sa cabin ni Nick sa pag-aakalang iyon ang cabin na inookupa ng pinsan niya. To make matters worse ay naipagkamali siya nito na isang hospitality girl na ipinadala ng kaibigan nito.
Nagsimula sa isang pagkakamali ang lahat na nauwi sa pagiging magkaibigan ng dalawa. Ang inakala ni Helena na walang modong lalaki ay mabait din naman pala. Ngunit nang magkumpisal na ng pag-ibig sa kanya si Nick ay nag-iba na ang istorya. Ipagpapalit ba niya si Jack na kasintahan niya kay Nick na noon lang niya nakilala? Paano kung pinaglalaruan lang pala ni Nick ang damdamin niya?

9. Black Bureau Elite Series 1: Back In My Arms Again 1 (Agent Wire) by Noelle Arroyo

Hindi alam ni Cassie kung ano ang kanyang pinasok noong makilala niya si Rourke La Guardia at ma-in love siya rito. Sa simula ay wala siyang naranasan kundi pagkapahiya at sama ng loob dahil sa pagiging mailap nito.
Pero natuklasan niyang hindi pala siya nag-iisa sa kanyang nararamdaman—he was experiencing it, too. Siya naman ang nag¬pakipot noong unang magtapat ito—dahil hindi niya gustong nang dahil sa bugso ng damdamin ay mapasubo ito sa isang relasyong hindi naman nito talaga desididong pasukan dahil sa dedikasyon nito sa family business ng mga ito.
Pero sinubukan nilang magsimula, sa kabila ng alam niyang problema.
Pero may lihim pala ang binata na mas matindi ang magiging epekto sa kanilang bagung-bagong relasyon…

10. Black Bureau Elite Series 2: Back In My Arms Again 2 (Agent Wire) by Noelle Arroyo

Naghiwalay ang mga landas nina Cassie at Rourke. Pero hindi naging hadlang ang hidwaan ng kanilang mga damdamin sa nakaraan para ganap na makalimutan nila ang isa’t isa. Muli ay nagtagpo sila, at muli ay naranasan nilang buhay pa iyong kakaibang dam¬daming taglay nila para sa isa’t isa noon.
And then, another tragedy struck. Na-kidnap si Cassie.
At habang hinahabol niya ang oras para mailigtas ang babaeng kanyang pinakamamahal, isinumpa ni Rourke sa kanyang sarili na mabawi lamang niya ito, walang kahit ano ang muli ay aagaw rito sa kanyang buhay…

11. Lukaret Series 3: Conquering Cheska by Camilla

Dahil sa obsessed na ex-boyfriend ay napilitang makitira ni Cheska sa bahay ni Marcus. Maayos naman ang lahat sa pagitan nila. Crush niya ito noon but she had long outgrown it… or so she thought. Until something happened one night. At kinumpirma niyon ang katotohanan na hindi pa nga niya nakakalimutan ang pagsintang-purorot niya para dito.

12. Lukaret Series 4: Gillian, The Huntress by Camilla

Hindi alam ni Gillian kung bakit bigla na lang nawindang ang sistema niya nang makaharap niya si Hermes. Imposible namang love at first sight ang dahilan dahil hindi siya naniniwala roon. Kung nasa tamang pag-iisip lang siya ay titigil na siya sa pangungulit dito. Ngunit lalo lang siyang naengganyong ipagpatuloy iyon dahil noon lang siya nakakatagpo ng lalaking gusto niyang “ligawan.” At hinding-hindi niya palalagpasin ang pagkakataong iyon.

13. Cinderella 69: Marcela, The Charming Scoundrel by Cassandra

Hindi nakapiling ni Marcela ang kanyang mayamang ina. Bata pa lang siya nang iwan siya nito sa kanyang amang namayapa na. Ngunit kahit namumuhi siya rito, pumayag siyang makita ito nang malaman niyang may malalang sakit ito.
Hindi niya inasahang mahihirapan na siyang umalis ng bahay ng kanyang ina nang makilala niya ito. Tanggap siya ng pamilya nito. At masaya sana kung tanggap din siya ni Lucio, ang guwapong lalaking nagdala sa kanya sa kanyang ina. Gusto niyang mapalapit dito, pero tuwing gagawin niya iyon, “I don’t have time for this nonsense” ang madalas sabihin nito sa kanya.
Paano kung nalaman nitong umiibig siya rito? Iyon pa rin kaya ang sasabihin nito sa kanya?

14. Cinderella 70: Gilberta, The Lady Jeepney Driver by Claudia Santiago

Walang nagawa si Gilberta kundi tanggapin ang iniaalok na trabaho ni Cody Villafuerte na magpanggap siyang nobya nito pagkatapos mabingit sa kamatayan ang kanyang ina. Kapalit ng gagawin ay babayaran siya nito ng isang milyong piso. Nagbigay kasi ng ultimatum ang lola nito na kapag hindi ito nakapagpakilala ng matino at mabuting babae bilang nobya nito bago sumapit ang ikatatlumpung kaarawan nito nito ay hindi ipamamana rito ang inaasam nitong resort.
Buo ang paniwala nito na kapag nalaman ng pamilya nito na mahirap lamang siya at isa pang jeepney driver ay agad na babawiin ng lola nito ang ultimatum na ibinigay nito huwag lamang mapunta ang apo nito sa isang babaeng katulad niya.
Ganoon na lamang ang pagkagulat nila ni Cody nang magustuhan siya ng pamilya nito!

15. Fruitcakes Series 11: Agapito Romantiko by Rose Tan

Isang milyong piso. Iyon ang makukuha ni Tata kung lalayuan niya ang boyfriend niyang si Agapito. Pero kaya ba niyang i-give up ang super-bait, super-lambing, super thoughtful, super loving, at lahat ng super na binata? Isang mataginting na “oo” ang sagot.
Babaeng talipandas at mukhang pera, iyan ngayon ang tingin sa kanya ni Agapito. “Isang milyon? Iyon lang ang halaga ko sa iyo? Premyo lamang iyon sa mga game shows!”
At hindi raw siya patatawarin nito kahit kailan.

16. Braveheart Series 24: Xavier Escuadro (Gorgeous Reprobate) by Dawn Igloria

Unang kita pa lang ni Alexis kay Xavier ay kinilig na siya. Saksakan naman kasi ng gandang-lalaki ito. Ngunit unti-unting nawala ang kilig niya nang magkasama sila sa isang malayong bayan para i-solve ang isang puzzle.
“Wala kang pakinabang. Kumbaga sa doughnut, ikaw `yong gitna. At kumbaga sa sitsirya, ikaw `yong ang lalagyan, eh, hindi sinusulatan ng nutrition information dahil walang sustansiya,” pamumula nito sa kanya.
Ngunit sadyang mahirap i-resist ang charm nito. Dahil sa banding huli, hinahanap-hanap na niya ang mga pambubuska nito. Humahanga siya sa galing at talino nito.
At nang magkatotoo ang pagde-daydream niya na hinahalikan niya ito ay kinupkop ng puso niya ang pagmamahal dito. She was soaked in the bubbles of love when she felt that the feeling was mutual.
But something burst her bubbles. May girlfriend nap ala ito!

1. GEMS 40 Arrivederci, Roma by Martha Cecilia

Tinanggap ni Carlene ang roundtrip ticket to Europe mula sa granduncle niya upang maibsan ang lungkot na sanhi ng sabay na pagkawala ng kanyang mga magulang. Sa Pendolino train patungo sa Rome ay nakilala niya si Daniel Herrera, a gorgeous young lawyer.
Carlene took a gamble. Tinanggap niya ang alok ni Daniel na samahan siya sa tour niya sa buong siyudad.
A touch, a smile, a gentle kiss, and historical Rome as backdrop, Carlene caught the deadly virus–she fell in love. And hard she did fall. Dahil ang lalaking iniibig niya ay pag-aari na ng iba.

2. Lukaret Series 6: Ang Text Squeeze Ni Babette by Camilla

Dahil nasuhulan ng kaibigan na si Snow ay pumayag si Babette na magkunwari bilang ito sa ka-eyeball na textmate nito. Nang makita niya si Che ay napanganga siya sa kaguwapuhan nito. He had the most beautiful soulfoul eyes she had ever seen! Diyata’t iyon na ang simula ng pag-ulan ng suwerte sa buhay niya?

3. Lukaret Series 7: Si Angelita Maldita 1 by Camilla

“Nagdududa na ako kung bakit galit na galit ka sa akin,” ani Warrior kay Angelita. Tumaas pa ang isang kilay nito. “Defense mechanism mo lang iyan dahil may gusto ka sa akin.”
Napaawang ang mga labi niya. “As if!”
Ngumiti ito, nanghahamon. “Gusto mong patunayan ko?”
Natigil siya sa pagpupumiglas mula sa pagkakahawak nito. “`Patiwakal ka!”
He flashed a sexy smile. “Sure. Pagkatapos kitang halikan…”

4. Lukaret Series 8: Si Angelita Maldita 2 by Camilla

Ipinatawag si Warrior ng papa ni Angelita na si Gen. Galope. May importanteng bagay raw ito na sasabihin sa kanya.
“May napili na akong mapapangasawa ng unica hija ko. I believe he will make a good husband for her. And just to let you know na mabuting tao siya, inimbitahan ko siya rito sa bahay.”
Napamulagat siya. Lutang ang isip niya. Kasama nila sa bahay na iyon ang fianc‚ ni Angelita! At nagsimula siyang maghinala sa kasamahan niyang si Oca na mukhang crush ng dalaga. Pero bakit sa kanya unang nagpahalik si Angelita…?

5. Les Hommes d’ Affaires Series 1: Marvey Zablan by Sharmaine Galvez

Hindi makapaniwala si Apple na kasama niya sa Boracay si Marvey Zablan. Ang sabi nito ay mag-stay raw siya roon pagkatapos ng show niya kahit overnight lang para makapag-relax daw siya.
How could she say “no” to him? Ito ang newly appointed president and CEO of Zablan Music, ang kompanya kung saan siya nakakontrata bilang singer. Ipinakansela nito ang show niya sa Malate kinagabihan para mapapayag siya. Pinaalis pa nito ang private plane na dapat ay sasakyan niya pabalik sa Maynila kasama ang lahat ng production staff.
At the back of her mind, she knew he was up to something. Pero hindi na siya binigyan nito ng pagkakataong malaman kung ano iyon. Because he outrightly seduced her. At ang problema, nagpa-seduce naman siya.

6. Braveheart Series 25: Ymago Lopez (Billionaire’s Mission) by Dawn Igloria

Kung misyon ni Ymago na paibigin si Rowana, isinumpa naman ng dalaga na pagbabayarin niya ito sa ginawa nitong pakikialam sa love life niya na naging dahilan para iwan siya ng kanyang boyfriend.
Sa palagay niya ay natalo niya ito. Dahil nagawa niyang hindi siputin ito sa araw ng kanilang kasal. Ngunit may ibang agenda ang kapalaran sa kanilang dalawa–ang paglapitin sila by hook or by crook.
Sa pasikut-sikot, buhul-buhol at masalimuot na paraan ay nangyari nga ang nakatakda. Bago pa niya maisip kung anong epidemya ang tumama sa kanya ay nahulog na siya sa charm ng binatang bilyonaryo. Kaya lang ay nag-expire na ang interes nito sa kanya.

7. Stallion Series 28 (Batch 4): Daboi Bustamante by Sonia Francesca

Arianne was devastated. Ang lalaking minahal niya sa loob ng tatlong taon ay isa palang nakakabahing na paminta—as in gay, bading, binabae. Because he was her first love, talagang iniyakan niya iyon nang husto.
Ngunit sa kanyang pagluluksa ay isang lalaki ang kumupkop sa kanya. Si Daboi. Inalagaan siya nito, pinangiti at tinuruang magmahal muli. Ang problema, dito muling tumibok ang puso niya. Eh, hindi kasama iyon sa usapan. Ano na ngayon ang gagawin niya? Mabibigo na naman ba siya sa ikalawang pagkakataon? Sa loob lang ng halos dalawang lingo?
Sobra naman yatang parusa iyon…


APRIL 16
1. PHR 2823 Ang Stalker Ni Rafael by Camilla

Charlize did all the crazy things for love, to the point she was practically stalking Rafael. And if he was disgusted with her, no one could really blame him.
Nang may mangyari sa kanila, umasa siya na magkakaroon ng improvement ang trato nito sa kanya, but she was wrong. Things became even worse, dahil bigla na lang itong nawala sa eksena, pushing her to do even more crazy things.
Ah, she would not give up on him. Kahit ipagtabuyan pa siya nito, nanatili siyang parang lintang nakakapit dito.
`Til one day, he said he loved her.
Maniniwala na ba siya?

2. PHR 2824 Dancing With The Wolf by Cora Clemente

Sa isang kisap-mata ay naglaho ang pagiging buhay-prinsesa ni Crystal at ng kanyang mga kapatid. Iisa lamang ang sinisisi niya sa lahat ng pangyayaring iyon—ang pamilya Romano. Ipinangako niya sa sarili na mulig ibabangon niya ang kanyang pamilya.
Hanggang sa makilala niya si Fritz. At sa tulong na iniaalok nito ay naisip niyang malaki ang magagawa nito sa kanyang misyon. Kaya kahit hindi niya mahal ito ay napilitan siyang sagutin ito.
Pero nagulo ang lahat ng plano niya nang magkrus ang mga landas nila ni Sonny—ang lalaking nagpatunay sa kanya na totoo ang sinasabing love at first sight. Hindi niya na-resist ang malakas na karisma nito.
Ngunit paano niya tatanggapin ang kanyang natuklasan na malaki ang kaugnayan ni Sonny sa pangit na nakaraan ng kani-kanilang mga pamilya? Sapat ba ang pag-ibig nila para sa tuluyang paglimot at pagpapatawad?

3. PHR 2825 My Other Half by Armie Jane

Hindi lang si Xandra kundi pati ang mga kasamahan niya sa SkyHigh, ang naku-curious na sa kanyang secret admirer na walang palya kung magpadala sa kanya ng roses and chocolates at e-mails na nagpapahayag ng pag-ibig. He was hiding his identity in the initials “Y.O.H”.
Nagprisinta ang dalawang kaibigan niya na alamin kung sino sa mga kasamahan nilang lalaki ang may ganoong initials. Ngalingaling sabihin niyang sana ay ang isang kasamahan nilang si Drew Patrick Eroles ang kanyang secret admirer pero napakalayo ng initials nito. Crush kasi niya ito.
Hanggang sa makatanggap siya ng isang napakandang tula na maghahayag na ang secret admirer niya ay nasa tabi-tabi lang…

4. PHR 2826 Inagaw Na Pangarap by Laurice del Rio

Sa pagbabalik-bayan ni Francine ay nalaman niyang may malubhang karamdaman ang kaibigan niyang si Lindsay. Sa kabila ng katotohanang tiyak na magkukrus ang mga landas nila ni Keith—ang lalaking minahal niya noong teenager pa lamang siya—dahil kasintahan ito ngayon ng kaibigan niya, pinuntahan pa rin niya si Lindsay para makumusta ito at malaman niya ang kalagayan nito.
Gaya ng inaasahan niya, nagkita nga uli sila ni Keith.
Ang masaklap pa, ang damdaming iniukol niya kay Keith noon at ipinagpalagay niyang bahagi na lamang ng kanyang kamusmusan ay naroon pa rin pala. Nagpaparamdam iyon, pumipintig, at parang napakahirap pigilan…

5. PHR 2827 Natalie’s Romance by Vanessa

Limang taon na ang nakalipas mula nang makilala ni Natalie ang isang lalaking nagpakilala sa kanya bilang “Armando.” Hindi niya nagawang malimutan ito. Ang lugar kung saan niya unang nakilala ito ay binabalik-balikan pa rin niya kahit wala nang bakas ang dating pinagtatrabahuhan ng lalaki roon. Sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan na niyang tigilan ang kahibangan niya. Kailangan na niyang kalimutan ang lalaking labis na nakapukaw sa kanya.
Pero nang muling nagpakita ito sa kanya, ay may babae na itong handa nitong pakasalan…

6. PHR 2828 Luntiang Pag-ibig Para Kay Jimeno by Cassandra

Pinagtataguan ni Luntian ang kanyang mga magulang at ang lalaking pilit na ipinapakasal sa kanya. Iyon ang ginamit niyang hakbang para mailapit ang sarili kay Jimeno, ang lalaking totoong itinatangi niya. Sa tulong ng lolo niya na kaibigan nito ay nagawa niyang tumira sa bahay nito.
Nagpapansin agad siya rito. Pero kahit anong pagpapa-cute ang gawin niya ay walang epekto rito ang alindog niya. Wala siyang nakikitang senyales na maaaring mahal na rin siya nito. Nakakapagod din pala ang magpadama ng pagmamahal.
Paano niya maaabot ito kung sa tuwing sasabihin niyang mahal niya ito ay napipikon ito?

7. Les Hommes d’ Affaires Series 2: JP Moralde by Sharmaine Galvez

Simple lang ang buhay para kay Pamela at sa kapatid niyang si Atong. Nagluluto siya ng binatog at cornick at iyon ang itinitinda nila. Hanggang dumating sa buhay nila si JP Moralde. Inalok siya nito para maging supplier ng cornick para sa tindahan nito. Siyempre pa’y pumayag siya dahil karagdagang kita rin iyon para sa kanya.
Ang akala niya ay business relationship lang ang namamagitan sa kanila. Pero hindi niya inaasahang mahuhulog ang loob niya rito. At hindi nakatulong ang isa pang business proposal nito sa kanya.
“Payag ka bang maging supplier ko ng halik?”

8. Stallion Series 29: Gianpaolo Aragon by Sofia

Maganda na ang takbo ng buhay at career ni Dafhny. She was working on her dream project as an interior designer—the reconstruction of Casa Rosa. Pero hindi dream project ang Casa Rosa dahil sa kuwentong-multo na tumatakot sa kanya. And she was definitely scared of ghosts.
Gianpaolo Aragon, a certified babe of Stallion Riding Club, offered to look after her. Ito raw ang poprotekta sa kanya mula sa masasamang espiritu.
Pero paano ba mapapanuto ang trabaho niya kung maya’t maya siyang inaakit nito? Magpapaakit na lang ba siya o habang-buhay na tatakbo palayo rito?

9. Stallion Series 30: Angelo Exel Formosa by Sonia Francesca

Ultimate crush ni Nadja si Ian Jack. Para sa kanya, ito na ang lalaking matagal na niyang hinihintay sa kanyang buhay. Handang-handa na ang puso niyang magmahal. Ngunit saka naman dumating ang isang istorbo.
Si Angelo Exel Formosa.
Hindi lang ito naging malaking istorbo para sa pagsinta niya kay Ian Jack, naging panggulo rin ito sa nananahimik na puso niya. Dahil mula nang sumulpot ito sa buhay niya, ito na lang lagi ang kanyang hinahanap…
Teka, hindi ba’t in love na siya sa iba?

10. Señorito Series 12: Marciano by Rose Tan (Special Edition)

Para pagbigyan ang kanyang lolong may karamdaman, umuwi sa kanyang hometown si Marciano. Patay na ito pagdating niya at nag-iwan ng holographic will: Sa kanya iiwan ang lahat ng ari-arian nito kung mananatili siya sa hometown nito para tulungan at tiyaking mananalo sa halalan si Atty. Dioscora Tubigan.

1. PHR 2829 How Could Your Love Be So Blind? by Camilla

Andrew met the mysterious Lucilla Amante when his life was at its lowest. Fresh from the betrayal of his fiancée, he didn’t know how to start picking up the pieces of his broken life. Nag-alok ng tulong si Lucilla at muli siyang nakabangon dahil doon. Ngunit naglaho na lang ito sukat.
Now she was back. Tulad niya ay nasaktan din ito nang labis. Kaya magsasanib-puwersa sila upang singilin ang mga nagkasala sa kanila.
But falling in love with each other was definitely not a part of the revenge scheme…

2. PHR 2830 Paradise Keeper by Dawn Igloria

Dahil sa sama ng loob sa kanyang ina, ora-oradang tinanggap ni Xyza ang trabaho sa isang isla. She fell in love with the place. Parang isang island paradise iyon.
Ayos na sana ang lahat, kahit ipinaglihi pa sa kasungitan ang may-ari niyon na si Trent del Fierro. Ang kaso, na-in love siya rito. Worse, nabisto nito ang lihim na pag-ibig niya rito.
The knowledge became his ticket to taunt her. Lagi itong nagpapasaring na tila natutuwa itong mapahiya siya. Naiinis naman siya sa kanyang sarili. Dahil sa halip na ma-turn off siya rito ay lalo lamang niyang minamahal ito.
Isang araw, nakasilip siya ng katiting na pag-asa na baka mahal din siya nito. She tested him. Pinagselos niya ito. Ngunit nag-backfire iyon sa kanya nang may mangyari sa kanila. Dahil nilayasan siya nito.
Ngayon lamang niya na-realize kung ano ang magagawa niya sa ngalan ng pag-ibig. Dahil naghintay siya sa walang-katiyakang pagbabalik nito.

3. PHR 2831 Your Love Is Better Than Lollipop by Claudia Santiago

Dahil sa singsing na ipinasuot kay Mariana ng kaibigang si Janus, inakala ng pamilya nito na siya si Marina, ang fiancée nito. Iyon ay pagkatapos na magkaroon ng sunog at lumubog ang barkong sinasakyan nila ni Janus.
Nang muli siyang balikan ng ulirat ay nasa isang ospital na siya. Nakaharap niya si Johan, ang kakambal ni Janus. Kung ang kaibigan niya ay madaling tumawa at happy-go-lucky, nakakatakot naman ang pagiging sobrang istrikto at suplado ni Johan. Magkagayunpaman, napakalakas ng impact nito sa kanyang puso na kailanman ay hindi niya naramdaman kay Janus.
Hindi pa matiyak kung nakaligtas sa trahedya si Janus dahil hindi pa nakikita ang katawan nito. At dahil wala siyang kakilala sa Maynila at sa takot na mapag-isa ay pinanindigan na lamang niya ang paniwala ng mga itong siya ang nobyang pakakasalan ni Janus.
Ngunit hindi niya inaasahang iibig siya sa kakambal ng kanyang kaibigan…

4. PHR 2832 Hearts Aflame by Noelle Arroyo

Isa lamang si Kian Borromeo sa mga lalaking naakit kay Morena pero ito lang ang tanging nagpakaba sa kanya sa paraang hindi pa niya naramdaman kahit kailan. Sa kabila niyon, iba ang dahilan kung bakit sumama siya rito sa San Marcillano. May kinalaman iyon sa ama at mga kapatid niya na walang alam tungkol sa kanya.
Pero sa San Marcillano ay natuklasan niyang may mga damdaming hindi puwedeng labanan ng pag-iingat at pagtikis sa sarili. Hindi niya kayang iwasan ang damdamin niya para kay Kian.
Ang kapalit ba niyon ay masira niya ang pamilyang maaaring mabuwag kapag natuklasan ng mga ito kung sino talaga siya?

5. Modern Girl 31: Of Love, Cats, And Cherry-pops by Camilla

My name’s Kiki. Isa-isahin natin ang mga kabuwisitang nangyayari sa buhay ko lately:
1.) Bigla na lang naging laman ng isip ko si Carlitos—that guy who popped my cherry.
2.) My gay friend, Bruno, set me up on a date with his cousin, who stood me up.
3.) Someone anonymously gave me a creepy-looking kitten na pinangalanan kong “Death Threat.”
4.) Nang ma-meet ko si Dr. Robin Asuncion, ang guwapong veterinarian ni Death Threat, saka naman muling sumulpot sa buhay ko si Carlitos.
5.) Carlitos turned out to be Bruno’s cousin na nang-indiyan sa akin!
6.) Just as things are going cool between Dr. Asuncion and me, saka naman babawiin si Death Threat ng tunay na owner nito—si Carlitos, who else!
7.) Finally, obsessed yata ako sa 7.5-inch toot ni Carlitos…

6. Calle Pogi Series 1: Buwi by Sonia Francesca

Kelly hated playboys. Kaya nga mainit ang dugo niya sa kapitbahay niyang si Buwi. Paborito niyang ireklamo ito sa barangay nila for indecent display of a killer body. Yeah, well, it was true. He had a killer body. Anyway, hot bod aside, she didn’t like him.
Pero ano itong nararamdaman niya tuwing nakikita niyang nakikipag-usap at nakikipagtawanan ito sa mga babae? Naiinis siya. Gusto niyang sabunutan ang mga iyon at ibalot naman ng makapal na tela si Buwi. Ibig bang sabihin niyon ay nagkakagusto na rin siya sa isang playboy?
But she hated playboys…

1. Stallion Series 31: Thyago Palacios by Sofia

Liyah’s idea of an ideal man was someone like her brother. She knew it was stupid. Nobody could be like her brother. Ngunit nang lokohin nito ang babaeng minahal nito, gumuho ang paghanga niya rito.
Thyago Palacios may not be her dream man. He was the exact opposite of her brother. In fact he was a terrible playboy. Malayung-malayo nga ito sa kuya niya na malambing at mapagmahal, pero susugal siya. Baka hindi rin ito katulad ng kuya niya na iniiwan ang babaeng minamahal…

2. Stallion Series 32: Icen Villazanta by Sonia Francesca

Bata pa lang sina Kassandra at Ice nang ipagkasundo sila ng kanilang mga ama dahil sa isang insidente sa kani-kanilang paaralan. They grew up living separate lives. Nagkaroon din naman kasi sila noon ng kasunduan na walang sinuman ang makakapagdikta sa kanila sa kung sino ang pipiliin nilang mahalin at makasama habang-buhay. Ngunit kapag nariyan ang pinakamamahal nilang mga ama, kailangan nilang magpanggap.
Hanggang sa isang araw ay nilapitan siya ni Ice.
“I want you to meet Erica.”
“Why?”
“`Coz I’m gonna ask her to marry me.”
Ngumiti lang siya. Pero sa loob-loob niya, nasasaktan siya. Dahil noon pa mang mga bata sila, minahal na niya ito.

3. Stallion Series 33: Hayden Anthony Ilano by Sofia

Katulad ng ibang kababaihan, ambisyon din ni Rei ang makapasok sa Stallion Riding Club sa pag-asang naroon ang lalaking makakasama niya habang-buhay. Ngunit ang natagpuan niya roon ay si Hayden Ilano, ang lalaking unang nagpatibok ng kanyang puso. Subalit mayroon itong maraming lihim na hindi alam ng iba. Kasama na roon ang dahilan kung bakit hindi nito maaaring mahalin siya.
“I want us to start anew, Rei. Bigyan mo ako ng pagkakataon na maipakita kung sino ang totoong ako,” pakiusap nito.
Sino nga ba ang totoong Hayden? At bakit kahit anong pilit niyang talikuran ang pagmamahal niya rito ay pilit pa ring lumilingon ang puso niya?

4. PHR 2833 It’s Time You Loved Me, Too by Camilla

Sa una pa lamang na pagkikita nila ay humanga at na-challenge na si Sherma kay Steven. Bale-wala sa kanya kung lantaran siyang sinupladuhan, binara, iniwan nito. Kung anu-ano pang bagay ang ginawa nito sa kanya na noon lamang niya naranasan mula sa kahit sinong tao. Tinawag pa nga siya nitong “surot.”
But she succeeded in seducing him, all right. Ngunit tila bulang bigla namang naglaho ito.
Limang taon ang lumipas ngunit walang nagbago sa damdamin niya para dito. Nasaktan siya sa ginawa nito sa kanya noon. Pero ang sugat pala ay totoong gumagaling sa paglipas ng panahon. Nang gumaling iyon, pag-ibig pa rin para dito ang natira. Ang pag-ibig na iyon ang dahilan kung bakit kahit maraming nagtangkang makapasok sa buhay niya ay walang nagtagumpay ni isa. Okupado pa rin ni Steven ang kanyang puso.
Pero sadya yatang hindi sila ang magkapalad. Nabalitaan kasi niyang ikakasal na ito sa pinsan niya…

5. PHR 2834 `Di Ako Makapaniwala by Bernadette Licarte

Peggy thought her life was so dull, that she was not too beautiful to be pursued. Isang araw ay nakaharap niya nang personal si Ram Ilustre, ang guwapong biyudo na bagong may-ari ng park na pinagtatrabahuhan niya. Inalok siya nito na magtrabaho rito bilang personal assistant. Natuwa siya.
Agad ding naglaho ang tuwang iyon nang malaman niya ang totoong rason ng pagkuha nito sa kanya. Hindi pala siya aasiste rito kundi sa anak nito. In short, magiging glorified “yaya” siya. Pikit-mata pa ring tinanggap niya ang alok nito. Hindi kasi niya mapigilan ang puso niyang tumitibok para dito.
Pero isang araw ay kinausap siya nito at sinabi sa kanya ang mga katagang “I like you.” Dapat ba siyang maniwala?website: www.pinoypocketbooks.com


March 2008 PHR release

July 31, 2009

// <![CDATA[//

MARCH 5

1. PHR 2798 You And No Other by Cora Clemente

Judith’s young heart loved Alfred. He made her dream. He changed her dull life. Pero dumating ang isang pangyayaring kinailangang magparaya ang pagmamahalan nila. Idagdag pang ayaw na ayaw sa kanya ng mayamang lola nito. Hanggang magkahiwalay sila.
Akala niya ay kaya niyang kalimutan si Alfred sa pagdaan ng mga taon. Ngunit bakit naroon pa rin ang sakit na may kasamang kabog ng dibdib sa muling pagkikita nila?

2. PHR 2799 Mindy’s Romance by Vanessa

Sa unang pagkikita pa lamang nina Mindy at Benki ay alam na ni Mindy na hindi maganda ang impresyon sa kanya ng binata. Sa katunayan ay sinabi nito mismo iyon sa kanya. Pakialamera at tsismosa daw siya. Siya ay may impresyon din dito. Mayabang, sanggano, at animo kung sino ito.
Dahil mag-asawa ang ex-girlfriend nito at ang best friend niya–ang lalaking lihim na minamahal niya–ay hindi maiwasan na nagkakasama sila. Wala silang pagtatagpong naging maganda para sa kanya…
Hanggang sa kinailangan niya ang tulong nito dahil may masamang balak sa kanya ang obsessed na manliligaw niya. Hindi naman ito nagkait ng tulong. Isinama siya nito sa probinsiya, kung saan kinailangan niyang magpanggap bilang nobya nito sa lola nitong tulad nito ay mainit din ang dugo sa kanya.
Pero bakit apektado siya gayong pekeng nobya lang naman siya?

3. PHR 2800 Maibabalik Ba Ang Kahapon? by Claudia Santiago

Napilitan si Judy na pumasok sa mundo ng showbiz upang pagbigyan ang kahilingan ng kanyang ina. Inunawa naman siya ng kanyang nobyong si Chino. Ngunit dumating sa puntong nagawa niyang itatwa ito upang pangalagaan ang loveteam nila ni Richard Mendrez. Bunsod niyon, nagkahiwalay sila ni Chino.
Sa paglipas ng panahon ay naging kasintahan niya si Richard. Ngunit nang malapit na silang ikasal ay nahuli niya itong kaulayaw sa kama ang kaibigan niya. Ang masakit, alam pala ng kanyang ina ang tungkol doon. Hindi nito ipinaalam iyon sa kanya dahil hindi nito gustong masira ang career niya kapag nakipaghiwalay siya kay Richard.
Hindi niya nakayanan ang pagtatraidor na iyon. Hanggang sa ang paglalasing niya ay nauwi sa isang malagim na aksidente.
Hindi niya inaasahang si Chino ang unang taong dadamay sa kanya. Noon niya napagtanto kung ano ang pinakawalan niya.
Mabigyan pa kaya siya ng pangalawang pagkakataon para dugtungan ang kanilang kahapon?

4. PHR 2801 Addicted To Love by Sonia Francesca

Saia and Hadji started out as enemies–well, at least on Saia’s part–dahil wala namang ginawa si Hadji kundi ang kunin ang amor niya tuwing magkakaroon ito ng pagkakataon. Kaya naman hindi na kataka-takang may maramdaman silang kaguluhan sa kanilang mga sarili na dulot ng isa’t isa.
Isang gabi, nagpasya silang alamin kung ano ang dahilan ng lahat ng nangyayaring iyon sa kanila. They started going out. And then they found out they weren’t really that bad. Hanggang sa namalayan na lang ni Saia na nagmamahal na pala siya. Pero pinigil niya iyon. Dahil nakatali na siya sa obligasyon niya sa kanyang mga magulang.
Makakaya kaya ng pagmamahal ni Hadji na mabawi ang puso niya mula sa obligasyong iyon?

5. PHR 2802 Does Your Heart Still Break? by April Gonzaga

Nang tanggihan ni Fenny ang alok ni Edwin na kasal ay agad itong umalis at nangibang-bansa. But what if she had been wrong to turn him down? Nang mabalitaan niya ang tungkol sa isang painting contest na magdadala sa mananalo sa Slovenia, sa bansang pinuntahan ni Edwin, ay agad siyang sumali. She was determined to look for him again, and win him back.
Doon niya nakilala si Shan Timothy Reyes, isang Filipino businessman na nag-alok na tulungan siyang hanapin ang kanyang nawawalang nobyo. Kung siya ay pumunta sa bansa na iyon para hanapin ang taong mahal niya, nagpunta naman doon si Shan para limutin ang babaeng laman ng puso nito.
But what if true love wasn’t where she originally thought it was? What if the one she actually needed, wasn’t the person she was searching for?

6. PHR 2803 Meymey’s Romance by Vanessa

Pangarap ni Meymey sa buhay ang yumaman kahit sa hindi eksaktong magandang paraan. Pero may plano na ang tadhana sa kanya, at iyon ay ang biglaan siyang gawing multimilyunarya.
Ang kaso ay may pagpipilian siya: ang pakasalan ang lalaking tutulong sa kanya kapalit ng pakikihati nito sa kayamanang namana niya o sarilinin ang pamamahala sa malaking kompanya at bayaran ang lalaking iyon nang milyones.
Pinili niya ang una.
Ang akala niya ay wala na siyang magiging problema, na kasal lamang sa papel iyon at hindi siya lugi sapagkat mahusay sa negosyo, matalino, at edukado si Nick, ang lalaking pinakasalan niya…
Pero babaero pala ito. Bakit siya apektado gayong sa papel lang sila kasal?

7. PHR 2804 Fool Me Once, Fool Me Twice by Camilla

Hindi alam ni Lia kung paano magre-react nang muling makita niya ang lalaking inibig at dumurog sa puso niya–si Chester. Kapatid ito ng babaeng nabuntis ng kapatid niya. Nasa rest house siya ngayon na pag-aari ng pamilya nito. “Kinidnap” siya ng kapatid nito dahil hindi nagpapakita rito ang kapatid niya.
Kung inakala niyang makakaalis na siya roon ay nagkamali siya. Hindi raw siya makakaalis doon hangga’t hindi nakikipag-communicate ang kapatid niya.
Sa ilang araw na magkasama sila ni Chester ay may takot na bumangon sa kanya–na baka mahulog siya sa charm nito…

8. PHR 2805 From Now Until Forever by Amanda

Honest mistake ang nangyari nang magkamali si Helena na pumasok sa cabin ni Nick sa pag-aakalang iyon ang cabin na inookupa ng pinsan niya. To make matters worse ay naipagkamali siya nito na isang hospitality girl na ipinadala ng kaibigan nito.
Nagsimula sa isang pagkakamali ang lahat na nauwi sa pagiging magkaibigan ng dalawa. Ang inakala ni Helena na walang modong lalaki ay mabait din naman pala. Ngunit nang magkumpisal na ng pag-ibig sa kanya si Nick ay nag-iba na ang istorya. Ipagpapalit ba niya si Jack na kasintahan niya kay Nick na noon lang niya nakilala? Paano kung pinaglalaruan lang pala ni Nick ang damdamin niya?

9. Black Bureau Elite Series 1: Back In My Arms Again 1 (Agent Wire) by Noelle Arroyo

Hindi alam ni Cassie kung ano ang kanyang pinasok noong makilala niya si Rourke La Guardia at ma-in love siya rito. Sa simula ay wala siyang naranasan kundi pagkapahiya at sama ng loob dahil sa pagiging mailap nito.
Pero natuklasan niyang hindi pala siya nag-iisa sa kanyang nararamdaman—he was experiencing it, too. Siya naman ang nag¬pakipot noong unang magtapat ito—dahil hindi niya gustong nang dahil sa bugso ng damdamin ay mapasubo ito sa isang relasyong hindi naman nito talaga desididong pasukan dahil sa dedikasyon nito sa family business ng mga ito.
Pero sinubukan nilang magsimula, sa kabila ng alam niyang problema.
Pero may lihim pala ang binata na mas matindi ang magiging epekto sa kanilang bagung-bagong relasyon…

10. Black Bureau Elite Series 2: Back In My Arms Again 2 (Agent Wire) by Noelle Arroyo

Naghiwalay ang mga landas nina Cassie at Rourke. Pero hindi naging hadlang ang hidwaan ng kanilang mga damdamin sa nakaraan para ganap na makalimutan nila ang isa’t isa. Muli ay nagtagpo sila, at muli ay naranasan nilang buhay pa iyong kakaibang dam¬daming taglay nila para sa isa’t isa noon.
And then, another tragedy struck. Na-kidnap si Cassie.
At habang hinahabol niya ang oras para mailigtas ang babaeng kanyang pinakamamahal, isinumpa ni Rourke sa kanyang sarili na mabawi lamang niya ito, walang kahit ano ang muli ay aagaw rito sa kanyang buhay…

11. Lukaret Series 3: Conquering Cheska by Camilla

Dahil sa obsessed na ex-boyfriend ay napilitang makitira ni Cheska sa bahay ni Marcus. Maayos naman ang lahat sa pagitan nila. Crush niya ito noon but she had long outgrown it… or so she thought. Until something happened one night. At kinumpirma niyon ang katotohanan na hindi pa nga niya nakakalimutan ang pagsintang-purorot niya para dito.

12. Lukaret Series 4: Gillian, The Huntress by Camilla

Hindi alam ni Gillian kung bakit bigla na lang nawindang ang sistema niya nang makaharap niya si Hermes. Imposible namang love at first sight ang dahilan dahil hindi siya naniniwala roon. Kung nasa tamang pag-iisip lang siya ay titigil na siya sa pangungulit dito. Ngunit lalo lang siyang naengganyong ipagpatuloy iyon dahil noon lang siya nakakatagpo ng lalaking gusto niyang “ligawan.” At hinding-hindi niya palalagpasin ang pagkakataong iyon.

13. Cinderella 69: Marcela, The Charming Scoundrel by Cassandra

Hindi nakapiling ni Marcela ang kanyang mayamang ina. Bata pa lang siya nang iwan siya nito sa kanyang amang namayapa na. Ngunit kahit namumuhi siya rito, pumayag siyang makita ito nang malaman niyang may malalang sakit ito.
Hindi niya inasahang mahihirapan na siyang umalis ng bahay ng kanyang ina nang makilala niya ito. Tanggap siya ng pamilya nito. At masaya sana kung tanggap din siya ni Lucio, ang guwapong lalaking nagdala sa kanya sa kanyang ina. Gusto niyang mapalapit dito, pero tuwing gagawin niya iyon, “I don’t have time for this nonsense” ang madalas sabihin nito sa kanya.
Paano kung nalaman nitong umiibig siya rito? Iyon pa rin kaya ang sasabihin nito sa kanya?

14. Cinderella 70: Gilberta, The Lady Jeepney Driver by Claudia Santiago

Walang nagawa si Gilberta kundi tanggapin ang iniaalok na trabaho ni Cody Villafuerte na magpanggap siyang nobya nito pagkatapos mabingit sa kamatayan ang kanyang ina. Kapalit ng gagawin ay babayaran siya nito ng isang milyong piso. Nagbigay kasi ng ultimatum ang lola nito na kapag hindi ito nakapagpakilala ng matino at mabuting babae bilang nobya nito bago sumapit ang ikatatlumpung kaarawan nito nito ay hindi ipamamana rito ang inaasam nitong resort.
Buo ang paniwala nito na kapag nalaman ng pamilya nito na mahirap lamang siya at isa pang jeepney driver ay agad na babawiin ng lola nito ang ultimatum na ibinigay nito huwag lamang mapunta ang apo nito sa isang babaeng katulad niya.
Ganoon na lamang ang pagkagulat nila ni Cody nang magustuhan siya ng pamilya nito!

15. Fruitcakes Series 11: Agapito Romantiko by Rose Tan

Isang milyong piso. Iyon ang makukuha ni Tata kung lalayuan niya ang boyfriend niyang si Agapito. Pero kaya ba niyang i-give up ang super-bait, super-lambing, super thoughtful, super loving, at lahat ng super na binata? Isang mataginting na “oo” ang sagot.
Babaeng talipandas at mukhang pera, iyan ngayon ang tingin sa kanya ni Agapito. “Isang milyon? Iyon lang ang halaga ko sa iyo? Premyo lamang iyon sa mga game shows!”
At hindi raw siya patatawarin nito kahit kailan.

16. Braveheart Series 24: Xavier Escuadro (Gorgeous Reprobate) by Dawn Igloria

Unang kita pa lang ni Alexis kay Xavier ay kinilig na siya. Saksakan naman kasi ng gandang-lalaki ito. Ngunit unti-unting nawala ang kilig niya nang magkasama sila sa isang malayong bayan para i-solve ang isang puzzle.
“Wala kang pakinabang. Kumbaga sa doughnut, ikaw `yong gitna. At kumbaga sa sitsirya, ikaw `yong ang lalagyan, eh, hindi sinusulatan ng nutrition information dahil walang sustansiya,” pamumula nito sa kanya.
Ngunit sadyang mahirap i-resist ang charm nito. Dahil sa banding huli, hinahanap-hanap na niya ang mga pambubuska nito. Humahanga siya sa galing at talino nito.
At nang magkatotoo ang pagde-daydream niya na hinahalikan niya ito ay kinupkop ng puso niya ang pagmamahal dito. She was soaked in the bubbles of love when she felt that the feeling was mutual.
But something burst her bubbles. May girlfriend nap ala ito!

MARCH 12
1. PHR 2806 Ten Days by Camilla

Na-highblood agad si Rae nang makaharap ang drop-dead gorgeous na si Lt. Gregorio Quinita, Jr. isang sundalong temporarily suspendi sa serbisyo. Napagkamalan siya nitong pokpok! Pero sa halagang tatlong daang piso, napapayag naman siya nitong i-“table” kasama ang mga kaibigan nito.
Hindi niya alam na iyon ang simula ng pagganap nito sa isang napakaimportanteng role sa buhay niya—that of a partner sa isang tila larong bahay-bahayan…

2. PHR 2807 Ang Pangarap Ni Ana by Vanessa

Ang pangarap ni Ana ay ang makapag-Japan nang sa ganoon ay matulungan niya ang kanyang pamilya. Sayang naman ang sa palagay niya ay nag-uumapaw na talento niya. Ngunit wala siyang pang-placement fee kaya hindi siya makaalis.
Nakakita siya ng solusyon kung paano matutupad ang kanyang pangarap: ang manghiram ng pera sa kanyang boss na si Amador; tutal naman ay mayroon itong napakalaking pabor na hiningi sa kanya. Sa tagal ng pangungumbinsi niya rito ay napapayag din niya ito. Ang kaso, mientras lumalapit ang araw ng kanyang pag-alis ay parang naiiba na ang kanyang pangarap…. Parang mas gusto na niyang manatili na lamang sa bansa at pangarapin nang gising si Amador…

3. PHR 2808 Proud Hearts by Dream Grace

Nauwi sa matamis na relasyon ang parang aso’t pusang pagbabangayan nina Gail at Pride. Kung noon ay pulos maaanghang na salita ang ipinupukol nila sa isa’t isa, ngayon ay walang araw na hindi nila sinasabi kung gaano nila kamahal ang bawat isa.
Isang araw ay biglang nagpaalam ito na aalis. Sa Amerika na raw ito magpapatuloy ng pag-aaral. Walang kasiguruhan kung babalik pa ito sa piling niya kaya nagpasya siyang ipagkaloob dito ang kanyang pagkatao.
At nahuli sila ng kanyang mga kuya.
Nagalit si Pride at pinagbintangan siyang s-in-et up niya ang lahat. Umalis itong napopoot sa kanya. Pagkalipas ng limang taon ay nagbabalik ito sa kanya. Mapanindigan pa kaya niya ang galit niya rito kapag nalaman na niya ang buong katotohanan sa paglisan nito noon?

4. PHR 2809 Pasaway Na Puso by Laurice del Rio

Patuloy na nakikipagkita si Aville kay Justin kahit alam niyang nakatakda na itong ikasal sa anak ng matalik na kaibigan ng papa niya.. Isang senador ang kaibigan ng papa niya at hiniling nito na sana ay huwag siyang gumawa ng kahit anong maaaring makaeskandalo rito o sa pamilya nito.
Desperado na ang papa niya kaya para mapatahimik siya kahit sandali ay ipinadukot siya nito sa inaanak nito na si Tristan. Pansamantala siyang dinala ng lalaki sa isang liblib na lugar.
Galit na galit siya kay Tristan dahil sa pakikikuntsaba nito sa papa niya. She swore to make him pay. Pero mukhang siya ang malalagay sa alanganin dahil biglang may di-maipaliwanag pero napakatinding atraksiyon na nadama niya para dito.
She thought he felt the same way but when they got back to the city, she discovered how wrong she was. May ibang babae pala sa buhay nito…

5. PHR 2810 Your Love Is Better Than Pancit Miki by Claudia Santiago

Ang mga katagang iyon ang binitiwan ni Brody kay Kookai nang huli silang magkita pagkatapos niyang muling tanggapin ang nobyong si Troy sa kabila ng panloloko nito. Mula noon ay hindi na nagpakita pa sa kanya si Brody.
Nang muling magtagpo ang mga landas nila ay hindi na siya ang dating masayahin at puno ng buhay na si Kookai. Tama ito. Dahil iniwan din siya ni Troy at muling ipinagpalit sa iba. Ngayong magkaharap na uli sila ni Brody ay hindi niya alam kung anong mukha ang ihaharap niya rito.
Pero higit siyang nasorpresa na sa kabila ng lahat ay ito pa rin ang dating Brody na nagmamahal sa kanya…

6. PHR 2811 Tall, Dark And Gorgeous by Jasmine Esperanza

Nang una pa lamang masilayan ni Adrian si Jackie ay nabighani na siya sa angking kagandahan nito. Sinuyo niya ito. Nagkalapit sila. Hanggang sa may mangyari sa kanila.
Pero nang magparinig ito na tipong gusto na nitong magpakasal, bigla ay natigilan siya.
Ilang araw na hindi ito nagpakita sa kanya, pero ano’t hinahanap-hanap naman niya ito.
Mukhang ito na ang babaeng magtatali sa kanya.
Ngunit laking gulat niya nang puntahan niya ito ay may ibang lalaki na nagpo-propose dito ng kasal…

7. PHR 2812 Lemonade’s Romance by Vanessa

Kailangan ni Lemonade na makatakas sa pamilya niya at sa lalaking ipinagkakasundo ng mga ito sa kanya. Isa lamang ang kapalit ng tulong na dumating sa kanya para magawa iyon: ang magpanggap siyang isang kapuspalad na kawaksi.
At ang kanyang amo ay walang iba kundi si Alejandro, a simple and sweet farm boy.
Nahulog ang loob niya rito.
Alam niyang mali ang sumisibol na damdamin niya para ditto. She was going to leave that place soon. At ito naman ay alam niyang mayroon ding ibang gustong babae.
Ngunit hindi sinasadyang may namagitan sa kanila…

8. Black Bureau Elite Series 3: My Kind Of Guy (Agent Einstein) by Noelle Arroyo

Lumaking ulila sa mga magulang si Daena. Sa kabila niyon, napalaki siya nang maayos ng kanyang ninang na librarian bago namatay ito. Ngayon, bilang librarian sa technical library ng isang malaking kompanya ng computer software at avid reader ng romance-adventure genre, ang buong akala niya ay tanging sa pangarap na lang niya matitikman ang isang buhay na kasingkulay at kasingkapeligroso ng kanyang mga nababasa.
O kasintamis—pero ang paniwala niya, sa pangarap lang talaga iyon.
Sa mga librong nababasa lang niya matatagpuan ang isang lalaking puwede niyang ihalintulad sa mga heroes doon. Hindi niya inakalang mangyayari sa kanya ang kanyang pangarap.
Nakilala niya si Lawrence Contreras, Agent Einstein ng Black Bureau Elite.

9. Black Bureau Elite Series 4: His Raine To Protect (Agent Trail) by Noelle Arroyo

Na-assign si Miguel Duarte aka Agent Trail sa pagbibigay ng surveillance at proteksiyon sa walang-kamalay-malay na si Raine Salvador at sa dalawang taong gulang na pamangkin nito, si Shan¬na. Pinatay ang mga magulang ng bata na kilalang mga computer geniuses. Isang microchip kung saan nakalagak ang huling mahala¬gang project ng mga ito ang nawawala. Hinala ng Black Bureau, nakatago kay Shanna ang microchip kaya namemeligro ang buhay ng magtita sa isang sindikatong malaki ang interes sa naturang microchip.
Pero sa larawan pa lang ng magandang dalagang painter ay nakompromiso na agad si Miguel sa assignment.
At habang tumatakbo ang surveillance, anuman ang gawin ng seasoned agent, hindi pa rin niya magawang mapigilan ang unti-unting pagkahulog niya sa dalaga…

10. Lukaret Series 5: Teacher Avi’s Chemistry Experiment by Camilla

Sa unang engkuwentro pa lang nilang engkuwentro ay na-curious na si Avi kay Jason. He had that faraway look in his eyes. He seemed so sad. Pero nang makilala niya ito ay nalaman niyang masayahin naman pala ito. Sa kabila ng pulos disgrasyang hatid niya rito, Jason stuck around. Pero OA na yata na bantayan siya nito sa pakikipag-date sa ibang lalaki! Subalit kung ang pagbabasehan ay ang little “chemistry experiment” na ginawa nito sa kanya, well, masasabi niyang may karapatan itong “bakuran” siya…

11. 18 Roses Series 27: Pauline: Desert Rose by Cora Clemente

“Walking Whale”—ito ang bansag kay Pauline sa kanilang campus dahil sa kanyang pagiging malusog. Okay lang naman sa kanya iyon dahil marami ang nagsasabi sa kanyang sapat na ang pagkakaroon niya ng napakagandang mukha para mapagtakpan ang para sa marami ay kapintasan niya.
Subalit ang hindi niya napalampas, pati ang greatest crush niyang si Levan ay mukhang pinagtatawanan din ang pagiging mataba niya. Ngunit agad din namang itinuwid nito ang maling akala niya. Iyon pa ang naging dahilan upang maging malapit sila sa isa’t isa.
Pero nang dahil sa kanyang kuwintas na napulot nito ay biglang dumistansiya ito at tuluyang lumayo sa kanya na labis na ipinagtaka niya.
Sa muling pagkikita nila, hindi lang magandang mukha ang taglay niya kundi seksing katawan. At ipamumukha niya sa Levan na ito na pagsisisihan nito ang biglang paglayo nito sa kanya.

12. MLB 203 Lillah & Elyon by Camilla

Mahal ni Lillah si Elyon Carbonell pero tutol ang ama nito sa kanya para mapangasawa nito. Ilang beses nang hindi natuloy ang kasal nila dahil na rin sa manipulasyon niyon. Lahat ng paninindak sa kanya ay ginagawa ng matandang Carbonell para huwag silang magkatuluyan ng binata kaya pikit-matang nakipagkalas siya rito para sa kaligtasan ng kanyang pamilya.
May pag-asa pa bang maging bride siya ni Elyon Carbonell?

MARCH 20

1. PHR 2813 Love’s Chances by Noelle Arroyo

Heartbroken si Kaylee nang makilala niya sa unang pagkakataon si Corbin. Tinarayan niya ito sa pag-aakalang kagaya ito ng mayamang lalaking sumugat sa puso niya. Pero napahiya siya nang sumunod na araw ay nalaman niyang mabuting tao pala ito. At gusto raw talaga nitong makilala siya.
Ipinangako niya sa sarili na sa susunod na magkita sila ay hihingi siya ng dispensa rito at tatanggapin niya ang pakikipagkilala nito. Pero nang dumating ang araw na iyon ay nagdalawang-isip siyang ituloy ang balak niya dahil wala siyang makitang anumang bahid ng rekognisyon sa mukha nito para sa kanya…

2. PHR 2814 Pen-pen’s Romance 1 by Vanessa

Umibig si Pen-pen sa isang lalaking bawal niyang mahalin–si Martin, ang lalaking pakakasalan ng amo niyang si Lemonade. Mabait ang pamilya nina Lemonade at matagal na siyang kasambahay at katiwala ng mga ito. Ayaw sana niyang mahalin si Martin ngunit kusang sumibol ang pagtingin sa puso niya. Iiwasan sana niya ang lalaki ngunit ito ang kusang lumapit sa kanya, tila gustong tudyuhin siya, ilapit sa kanya ang bawal.
At mabilis siyang natukso…

3. PHR 2815 Pen-pen’s Romance 2 by Vanessa

Sa unang pagkakataon sa buhay ni Pen-pen ay kailangan niyang mamili: ang gawin ang mali kapalit ng pagkawala ni Martin sa kanya o ang gawin ang tama na nangangahulugan na kailangan niyang magsinungaling kay Martin.
Pinili niyang gawin ang tama kapalit ng inaasahan niyang pagsasama nila. Ngunit nahuli nito ang kasinungalingan niya. At labis itong nagalit sa kanya, isang uri ng galit na napakasakit para tanggapin niya…

4. PHR 2816 Kung Kasalanan Man Ang Ibigin Ka by Suzzaine Angelu

Tahimik ang buhay-pag-ibig ni Frances sa piling ni Aldus. Ngunit sinubok iyon ng mapagbirong tadhana…
Naphne came into the picture. Sa unang pagtatama pa lang ng kanilang mga mata ay alam niyang ito ang lalaking nararapat at nakatadhana para sa kanya.
Mula nang mangyari ang minsang kalituhan at pagtatraidor ng kanyang isip at puso, natagpuan na lang niya ang sariling ito na ang hinahanap-hanap at dito na lang nais ipaubaya ang lahat… ang lahat-lahat sa kanya…

5. PHR 2817 Si Rigo Korakkakis by Camilla

Dahil sa plano ng ama ni Crinessa na ipakasal siya sa anak ng kaibigan nito ay nagtungo siya sa bayan ng kanyang tiyahin. Doon ay muli silang nagkita ni Rigo Korakkakis, ang lalaking nawala na lang bigla pagkatapos may mangyari sa kanila. Nang malaman nito ang suliraning kinakaharap niya ay agad itong nag-alok ng tulong. He would marry her instead. She had loved him forever kaya mabilis siyang pumayag.
Hindi pa man plantsado ang problema niya sa kanyang ama na galit pa rin sa kanya ay may panibagong kontrabidang sumulpot sa buhay niya–ang tiyahin ni Rigo na may napipisil na ibang babae para sa pamangkin. At nang biglang mamatay ang matanda ay siya ang sinisi ni Rigo.
Magkakabalikan pa kaya sila?

6. PHR 2818 Tempting Faith by Almira Jose

Lumaking sheltered sa mundo si Faith. Graduate na siya ng college nang matikman niya ang wika nga ay tamis ng unang pag-ibig. And it was all through the courtesy of Andrew, ang ex-basketball star-turned-sports shop owner na isang araw pagkatapos niyang makilala ay pinaulanan agad siya ng romantikong atensiyon.
He was quite a charmer.. Walang kalaban-laban ang kanyang puso rito. First crush, first suitor, first kiss, first love, first you-know-what—iyon ang binata sa buhay niya. Sa maikling panahon ay naging maligaya siya sa piling nito. Hanggang sa matuklasan niyang niloloko lamang pala siya nito.
Pinakyaw na nito ang lahat ng “first” niya. Pati ba ang first heartache niya ay kailangan din niyang ibigay rito?website: www.pinoypocketbooks.com


February 2008 PHR New Release

July 19, 2009

// <![CDATA[//

1. PHR 2784 Your Love Is Better Than Sinful Brownies by Claudia Santiago

Ganoon na lamang ang gulat ni Ellice nang sadyain siya ni Cameron sa unit niya. Ito ang kanyang kababata na labis na kinaiinisan niya. Hindi niya maintindihan kung ano ang nakain nito at naligaw ito roon. Naiinis siya dahil sa dinami-rami ng pagkakataong maayos ang hitsura niya ay natiyempuhan pa nitong bagong gising siya.
“Hindi mo man lang ba ako papapasukin, Ellice?” kunot ang noong tanong nito sa kanya.
“I’m not even decent yet!” asik niya rito.
“You don’t have to worry about me. I think I’ve seen worse. Nakita na kitang puno ng putik pagkatapos mong makipagsabunutan noong high school,” wika nito.
That was Cameron, ang best friend ng kakambal niyang si Allice—ang lalaking nang unang maintindihan niya kung ano ang crush at kung ano ang pagmamahal ay siyang nanahan sa kanyang puso’t isipan.
But wait, she was over him.
Wasn’t she?

2. PHR 2785 My Imperfect Lover by Dream Grace

Nang mamatay ang kuya at ang hipag ni Sasa ay naiwan sa kanya ang tatlong anak ng mga ito. Mahal na mahal niya ang kanyang mga pamangkin kaya dalawang kamay na tinanggap niya ang mga ito.
Maayos na sana ang lahat nang biglang pumasok sa eksena si Trevor, ang guwapong kapatid ng hipag niya. Pilit na inaagaw nito sa kanya ang tatlong bata dahil mas mapapabuti raw sa piling nito ang mga pamangkin nila.
Tumutol siya.
Ang buong akala niya ay doon na natatapos ang lahat. Pero isang araw ay biglang sumulpot sa bahay niya si Trevor at buong pagpapakumbabang humingi ng dispensa sa panggugulo nito. Nalito siya. Alin ang mas dapat niyang pakinggan? Ang isip niya na nagsasabing may masamang pinaplano ito o ang puso niya na naghihikayat sa kanya na subukan niyang magtiwala rito?

3. PHR 2786 Desire Of My Heart by Jacqueline Miranda

Hindi madaling magkagusto sa lalaki si Queenie. Pero nang makilala niya ang simpatikong si Kreigh at magpakita ito ng kabaitan ay hindi nahirapan ang puso niya na mahulog dito. Ang problema, naging gawain naman nitong asarin at kontrahin siya. Ganunpaman ay hindi nabawasan ang pagmamahal niya para dito. Sa katunayan ay nagawa pa niyang magpaubaya.
Ang buong akala niya ay magbabago ang pagtrato nito sa kanya pagkatapos ng isang gabing pagsasalo nila sa kaligayahan. Hindi pala.
Paano na ang puso niyang patuloy na nagmamahal dito?

4. PHR 2787 Last Chance by Dawn Igloria

Minsan ay tinanong si Shasta ng isang kaibigan niya. Ano raw ba ang pinakagusto niyang gawin sa buhay? Simple at mabilis ang naging sagot niya: “Mapangasawa ng lalaking mahal ko.”
Ang kaso ay malabo pa sa mudflow na mahalin siya ng lalaking tinutukoy niya—si Renz, ang secret love niya mula pa noong college freshman siya.
Close friends sila pero di-sinasadyang may namagitan sa kanila. Sa wakas ay may dahilan na para mahalin din siya nito. Pero nag-nose dive ang pag-asa niya nang kausapin siya nito.
“Kung magpapakasal tayo, sapat na siguro ang pagmamahal mo para sa ating dalawa.”
Nahati ang kalooban niya. Tatakasan na lang ba niya ito o susugal siya kahit tinapat na siya nito na wala itong pag-ibig sa kanya?

5. PHR 2788 The List by Rose Tan

Hindi matanggap ni Sylvia na mag-aasawa na ang kaisa-isang kaibigan niya habang siya ay walang naaaninag ni kalyo ni Mr. Right. Kaya para luminaw nang kaunti sa kanyang imahinasyon ang ideal man niya, gumawa siya ng listahan ng mga katangian nito.
Listahan na hindi niya alam na napunta sa mga kamay ni Gordon. Nang mabasa nito iyon, nabuo ang isang ideya sa isip nito: Aangkinin nito ang mga katangiang nakatala sa listahan.
Kaya ganoon na lamang ang pagkagulat ni Sylvia. Akalain ba naman niyang God-fearing, resourceful , romantiko, funny at iba pa ang temporary housemate niya? Puwede na itong mahalin kung ganoon…

6. Troubleshooters, Inc. Series 6: Ranger 1 by Danielle

Walong taon na ang lumipas nang lisanin ni Ranger ang flower farm nila sa Busay upang takasan ang pait ng mga alaala ng kanyang yumaong ina. Iniwan niya ang kanyang lola at si Kim, ang kababata at dating kasintahan niya.
Nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang lola. Pinauuwi siya nito. Hindi niya magawang bale-walain ang hiling nito. Upang maibsan ang nadaramang tensiyon, inisip niyang gawing misyon ang lahat. He would get in, do what was needed to be done, and get out fast.
Ngunit nang makauwi na siya, hindi pala ang mga alaala ng nakaraan ang dapat niyang katakutan kundi si Kim mismo. Mahal pa rin niya ito. Iyon ang dahilan kaya ayaw niyang umuwi sa probinsiya. Sa klase kasi ng trabaho at pamumuhay niya ay walang papel ang pag-ibig…

7. Troubleshooters, Inc. Series 7: Ranger 2 by Danielle

Sanay na si Ranger na nakikipagpatintero kay Kamatayan. Iyon ang ipinagpasalamat niya sa scout rangers at sa Troubleshooters, Inc. Mula kasi nang dumating siya sa Busay ay ilang beses nang pinagtangkaan ang kanyang buhay. Kung hindi dahil sa training niya, pinaglamayan na sana siya noong unang linggo pa lamang niya roon. Ang masaklap, hindi lamang siya ang target—kasama sina Lola Maria at Kim.
Pero hindi naman puro kamalasan lamang ang iniabot niya. Mukhang may pag-asang maibalik niya ang tiwala ni Kim sa kanya. Kaya ngayon ay may panibagong misyon siya: Una, tuklasin kung sino ang gustong mag-send off sa kanya sa langit. Pauunahin niya ito sa impiyerno; at pangalawa, hanapin ang kahinaan ni Kim para naman maka-score siya rito kahit round one lang…

8. Troubleshooters, Inc. Series 8: JD 1 by Danielle

It never paid to be a hero. Heroes were selfless. Handang tumulong ang mga ito sa mga nangangailangan nang walang hinihinging kapalit.
Kaya ayaw ni JD na maging hero.
Hanggang sa malagay sa panganib ang buhay ni Toni, ang kanyang matalik na kaibigan na walang kahina-hinalang may itinatago siyang damdamin para dito.
Sana lang, kagaya sa mga action heroes sa pelikula ay makaligtas siya para masabi niya sa kanyang leading lady na minamahal niya ito…

9. Troubleshooters, Inc. Series 9: JD 2 by Danielle

Malapit nang masiraan ng bait si JD. Sa loob lamang ng maikling panahon ay nagkagulu-gulo ang buhay niya. Umakto siyang bayani kahit ayaw niyang magpakabayani. All for the love of one woman—si Toni na nalaman niyang ikakasal na pala sa ibang lalaki.
Kay saklap naman na kung kailan niya naamin sa kanyang sarili na mahal niya ito, saka naman nito iwinagayway sa harap niya ang engagement ring nito.
Hindi maaari! Siya ang hero kaya dapat sa kanya mapunta ang leading lady. Gagawin niya ang lahat para maipa-realize kay Toni na siya ang nakatakda para maging partner for life nito…

10. Grande Passion Series 6: Susana’s Tears by Sheena Rose

Nagmamaneho si Susana nang isang lalaki ang nawalan ng malay sa harap ng kanyang pickup truck. Dinala niya ito sa tirahan niya at inalagaan hanggang sa magkamalay ito.
Nalaman niyang “Preston Aragones” ang pangalan nito. Nagmula ito sa isa sa mayamang angkan ngunit itinakwil ito ng ama. Na-bankrupt ang business na itinayo nito at nang gabing makita niya ito ay na-holdup ito.
In simpler words, he was a poor prince.
Walang matitirhan ito kaya pinatira niya ito sa kanyang maliit na bahay.
Dati na siyang nangakong hindi na muling iibig at magtitiwala. But she still fell for Preston—only to realize later on that she made another big mistake. Dahil nang bumalik sa dati ang buhay nito ay na-realize nitong hindi siya nababagay sa isang prinsipeng tulad nito.
And so he left her…

11. Fruitcakes Series 8: Ang Sumpa by Rose Tan

Isinumpa ng isang brokenhearted na old maid si Carmi. Mula noon, kapansin-pansin na lahat ng makaugnayan niya ay napapahamak. Ayaw man niyang maniwala sa kababalaghan, napilitan siyang lumapit sa isang espiritista.
Ayon dito, mawawala raw ang bisa ng sumpa kung hahanapin niya ang isang lalaking nagngangalang “Juancho de Torres.”
No choice siya kundi hanapin ang lalaki.
Wagi! Hindi lamang niya nahanap, nahalikan pa niya ito. Ubod pala ng kisig ang binata. Kaya lang, wanted pala ito. Kung gaano niya kabilis nahanap ito, ganoon din kabilis na nawala ito.
Paano na?

12.. Pepper Series 19: Julio by Vanessa

Never in her wildest dreams did Olivia think she would get involved with the underworld. But her father put her in that position. Wala siyang ibang magawa. Bilang kapalit ng buhay niya at ng kanyang ama ay kailangan niyang panatilihin sa laboratoryo ng leader ng gang ang isang chemist na gusto nang mag-resign, si Julio Buan. She was told she needed to do everything to make the man stay. If she needed to sleep with him, she had to.
She loved her father and her life as well, and so she would do whatever she was told to do. Ang problema lamang ay si Julio. Mukhang ni halik ay hindi niya mabibigyan ito. He was far from being good-looking, to put it mildly.
Ano na ang magagawa niya ngayon? Paano niya aakitin ang isang lalaking bukod sa “hindi kaguwapuhan” ay mukhang takot pa sa tao?


1. PHR 2789 Sa Pagdating Ng Bukas by Laurice del Rio

The past really has a way of catching up with the present. Napatunayan iyon ni Wendy nang ang tahimik na sanang buhay niya ay bulabugin ng isang bagay na ipinalagay niyang iniwan na niya sa nakaraan. Maraming taon na ang nakalipas nang gawin niya ang isang bagay na labag sa kanyang loob, pero nang mga panahong iyon ay kumbinsido siyang iyon ang mas makabubuti.
Pati pag-ibig niya sa tanging lalaking muling nagbigay-kulay sa kanyang mundo ay muntik na niyang maibaon sa limot.
Ngayon, nang muling masilayan niya ang mga mata nito, saka lang niya lubusang naunawaan kung gaano katindi ang pangungulila niya rito.
Ngunit bakit kahit gaano kapait ang nakaraan ay pilit pa ring pinatatamis iyon ng mga alaala ng kanilang pag-ibig?

2. PHR 2790 Your Love Is Better Than Marshmallow by Claudia Santiago

“Go home, Marcie. I have so many things to do.”
Iyon ang sinabi sa kanya ng dating nobyong si Lohan nang magpakita siya rito buhat nang umalis siya at tanging sulat ang iniwan niya rito.
“That’s exactly where I’m going. And my home is you. Ang problema ay naka-lock pa `yong pinto kaya heto ako, trying to unlock my home so I can get in.”
“Oh, really? And how do you intend to do that? Gano’n lang ba kadali ang lahat, Marcie? Well, life is not a piece of cake. You taught me about that very well.”
Aminado siyang nasaktan niya ito. Ngunit umalis siya dahil iyon ang alam niyang pinakatamang gawin noon. Kapag nalaman kaya ni Lohan ang tunay na dahilan ng pag-alis niya ay mapapatawad siya nito at muling mabubuo nila ang kanilang nakaraang pag-ibig?
Iisa lang ang alam niya—she was willing to fight for their love.

3. PHR 2791 Nag-Iisang Mukha Ng Pag-ibig by Noelle Arroyo

May lumapit na guwapo at simpatikong lalaki kay Raiza. Nagpakilala ito bilang si Theo Ozawa. Kailangan daw niyang sumama rito dahil sa isang napakaimportanteng bagay na magpapabago sa kanyang buhay.
Puno man ng pagdududa ay sumama siya rito sa Maynila. Mula noon ay nadama niya ang walang-katulad na pag-aalaga nito sa kanya. Hindi tuloy naging mahirap sa kanya na ibigin ito.
Ngunit nalaman niya ang totoong dahilan kung bakit hinanap siya nito.
Ngayon, tugunin man nito ang pag-ibig niya ay hindi siya nakasisigurong siya nga at hindi ang kakambal niya na dating kasintahan nito ang nakikita nito.

4. PHR 2792 Gonna Catch You Anyway by Claudia Santiago

Isang masakit na pangyayari sa pamilya ni Charlotte ang nag-iwan ng malaking galit sa kanyang puso. She found herself hating men… except Tomas, her best friend.
Ito ang tanging lalaki na nakakapagpangiti sa kanya sa gitna ng mga problema. Nahahawa siya ng pagiging carefree nito. Wala itong mga rules na sinusunod. Umaayon lamang ito kung saan ito dalhin ng agos.
Pero nang magkanobyo siya ay kusa siyang lumayo kay Tomas. Wala siyang sinabing anuman dito. Kung alam lamang nito na may isa pa siyang mabigat na dahilan sa biglaang pagtanggap niya sa pag-ibig ni Gilbert… At may kinalaman ito roon.

5. PHR 2793 More Than You And Me by Sofia

Kinailangang pumunta ni Kesca sa Cancun, Mexico upang kaladkarin—kung kinakailangan—pabalik sa Pilipinas ang pinsan niyang si Edessa dahil umurong ito sa kasal. Layon din niyang palayuin ito sa pintor na si Light—ang lalaking diumano ay kinalolokohan nito.
Sa kanyang biyahe sa eroplano, nakilala niya si Lorenzo. Sa sasandaling panahong pagkikilala nila ay nahulog agad ang loob niya rito. Bakit naman hindi? Masarap kausap ito… at higit sa lahat, interesado ito sa kanyang pagkakawang-gawa.
Huli na nang malaman niyang si Lorenzo at ang lalaking kinahuhumalingan ng pinsan niya ay iisa!

6. Pagudpud Series 6: Sa Kabilang Panig Ng Paraiso 1 by Vanessa

Nakilala ni Aurora si Jorge dahil sa kanyang trabaho. Alam niyang mababa ang pagtingin ng marami sa tulad niya na isang babaeng kapit sa patalim. Pero iba si Jorge. Tinulungan siya nito, nangako itong magbabago ang buhay niya, ipinahiwatig na may malalim itong pagtingin sa kanya. Pero ang mga pangakong iyon ay plano lamang pala nitong bawiin, pagkatapos niyang umasang dumating na sa wakas ang kanyang prinsipe sa katauhan nito…

7. Pagudpud Series 7: Sa Kabilang Panig Ng Paraiso 2 by Vanessa

Pakiramdam ni Aurora, ang buhay niya ay puno ng alon na walang gustong gawin kundi ang ilubog siyang pilit anumang pagtatangka niyang umahon. Nasa gitna siya ng laot, lubos nang nahihirapan… Sa lahat ng iyon, ang mga alaala ni Jorge ang nakapagbibigay sa kanya ng pag-asa, kahit wala na ito, sa kabila ng mga nangyari sa kanila. Kung kailan tila naging panatag na ang tubig ay saka ito nagbalik, tila hinahamon uli ang mga alon sa buhay niya…

8.. Grande Passion Series 7: Forbidden by Sheena Rose

Hindi nasisiyahan si Dhane sa diskriminasyon sa mga babaeng manggagawa ng Grande Passion Resort kaya nagdesisyon siyang personal na kausapin si Seymour Concepcion, ang COO ng GPC. Nagkainitan lamang sila pero hindi nito dininig ang mga sinabi niya.
Dala ng pangangailangan, pinili niyang pagtiisan ang trabaho niya sa resort. Hanggang sa mapansin niya na ilang gabing sunud-sunod nang dumarating sa casino si Seymour at madalas na nahuhuli niyang tinitingnan siya nito.
Ano ang gusto nito sa kanya? Would she dare believe he liked her?

9. Pepper Series 20: Lutchie Lee by Vanessa

Lutchie lost everything she worked hard for because she fell in love with the wrong man. Wala siyang tanging gustong gawin kundi ang magantihan ang babaeng nang-agaw sa kanyang mahal at mabawi ito.
Doon pumasok si Ruante Castillo na ang tanging gusto ay ang mabawi ang babaeng inagaw rito ng lalaking minahal niya. They did not like each other but they had to work together for one mission.
Ang kaso, bakit naiiba ang misyon niya sa pagtakbo ng panahon? Bakit parang ayaw na niyang mabawi ang ex niya at bumibilis ang tibok ng puso niya tuwing makikita niya si Ruante?

10. Braveheart Series 23: Winona Alviar (Torn Dove) by Dawn Igloria

Unang kita pa lang ni Winona kay Kestrel ay crush na niya ito. Bukod sa nagpaka-hero ito sa pagtulong sa kanya ay inakala pa niya na ito ang hinahangaan niyang bida sa mga community projects sa kanilang lugar.
Ngunit bago pa lumala ang feelings niya rito ay nakilala naman niya si Tim, ang tunay na hero na matagal na niyang gustong makita. Niligawan siya nito. Madaling naagaw nito ang naudlot niyang feelings kay Kestrel.
By twist of fate ay muli silang nagkita ni Kestrel. Hindi na ito astang hero. Masungit na ito at suplado. Kaya lang, crush pa rin niya ito. Sa pagkakataong iyon ay hindi na ito makatkat sa isip niya. Parang fly trap ito na kumapit nang husto sa sistema niya.
Naguguluhan siya dahil kahit mahal pa rin niya si Tim ay may pagtingin na rin siya kay Kestrel. At kailangang isa lang ang piliin niya sa dalawa..

11. MLH 356 Julio by Laurice del Rio

Katatapos pa lang ng isang trahedya sa buhay ni Mauve ay isang problema na naman ang kanyang kinaharap. Nanganganib ang buhay ng isang mahal niya sa buhay—si AJ. At wala siyang mahingan ng tulong kundi si Julio, isang secret agent.
Ang panganib sa buhay ni AJ ang naglapit sa loob nila ni Julio na unti-unti ay natutuhan niyang ibigin. Ngunit batid niyang kaya lang nakikipaglapit ito sa kanya ay dahil sa trabaho nito at hindi dahil mahal din siya nito.
She couldn’t accept him on those terms. Kaya nang matapos na ang panganib sa buhay ni AJ ay inihanda na rin niya ang kanyang sarili sa paglisan nito sa buhay nila. Kayanin kaya niya na mawala ito?

1. PHR 2794 May Bayad Ba Ang Pag-ibig?

May deal sina Lola Miranda at Moira. Kung magagawa ni Moira na mapalapit ang loob ng apo ng matanda sa kanya ay babayaran siya nito ng malaking halaga. Sa tingin niya ay kaya niyang gawin iyon kaya pumayag siya. Sino ba ang tatanggi sa isandaang libong piso?
Pero nang makilala niya nang husto si Aric ay gusto niyang magsisi. Sobrang intimidating ito, nuknukan pa ng sungit at mukhang na-hate at first sight sa kanya. Pero para sa matanda ay nagpursige pa rin siya. Hanggang sa unti-unti ay kakitaan niya ng resulta ang ginagawa niya.
Ang hindi niya napaghandaan ay ang posibilidad na siya man ay mahulog ang loob sa lalaki. Paano kapag natuklasan nito ang kasunduan nila ng lola nito? Makukumbinsi ba niya ito na totoong mahal na niya ito?

2. PHR 2795 Waway’s Romance by Vanessa

Dala ng matinding pangamba para sa kanyang buhay ay pumayag si Waway na magpanggap bilang nobya ng isang mayamang lalaki. Naisip niyang wala namang magandang ibinunga sa pagsunod niya sa puno ng moralidad na pamumuhay. Ang isinukli pa ng tadhana sa kanya ay banta ng kamatayan.
Pinakasalan niya ang milyonaryong computer software developer na si Estevez. Paniwalang-paniwala ito na siya ang nobya nito sa Internet. Akala niya ay mauuto niya ito at magiging madali na sa kanya ang lahat. Ngunit nawala sa isip niyang napakatalino nga pala nito. Kaya nang mabisto siya nito, naglaho ang pagiging maamo nito.
Ngayon, wala itong ibang gustong gawin kundi ang pagbayarin siya sa limpak-limpak na salaping nakuha niya rito, pati na sa panloloko niya.
At natuklasan niyang mahirap palang mapagtuunan ng galit nito, lalo na at sa puso niya ay mayroon nang damdaming romantikong sumibol para lamang dito…

3. PHR 2796 Si Engr.. Evan Azcueta by Camilla

Ang unang impresyon ni Rhonda kay Evan ay suplado, antipatiko at ubod ng yabang. Hindi ito apektado sa ganda niya. That was a major turn-off. Pero kinailangan niyang yayain ito sa bayan nila para patunayang nagkakamali ito sa pambibintang na isang corrupt na alkalde ang kanyang papa.
She fell in love with him swiftly. Maligaya na sana siya, hanggang sabihin ng kanyang ex-boyfriend ang motibo ni Evan sa pakikipaglapit nito sa kanya, breaking her heart into little pieces…

4. PHR 2797 The Ring Bearer by Rose Tan

Dahil napasubo sa isang pustahan, kilabot na kilabot man ay sinagot ni Temperance ang kanyang masugid na manliligaw, si Aguinaldo, ang yagit ng East Tamban High.
Fast Forward: Beinte-otso anyos na siya. Atat na siyang lumagay sa tahimik pero nag-iipon pa raw ng pampakasal ang boyfriend niya. Pera lamang ang kulang kung ganoon. May solusyon na–ang singsing na napulot niya noon. Bilyonaryo pala ang may-ari niyon at handa itong magbigay ng isang milyong pisong pabuya sa makapagsasauli niyon.
Mayroon lamang maliit na problema: Naibigay niya kay Aguinaldo ang singsing bunsod ng matinding awa sa lalaki. Hinanap niya ito sa World Wide Web at natagpuan naman niya ito. Pero iba na ang ngiti nito, iba na ang tingin nito, nagbago na ang lahat sa binatang patay na patay sa kanya noon.
Bigla-bigla, nag-iba ang ihip ng hangin sa damdamin niya.

5. Lukaret Series 1: When The Sun Sets On Bali 1 by Camilla

Kasalukuyang naglalaro ng piko si Bali nang umakyat ng ligaw sa kanya si Betong. She was only twelve! Kumaripas siya ng takbo sa gubatan. Ipinakagat naman si Betong ng little brother niya sa kanilang aso.
Years later, they met again. Nagpapakita na naman ito ng interes sa kanya. Pero duda siya sa tunay na intensiyon nito. Pagkatapos ng mga nangyari sa kanila in the past, he couldn’t be sincerely in love with her, could he?

6. Lukaret Series 2: When The Sun Sets On Bali 2 by Camilla

“Nasaan ang robe ko, ang nighties, ang slippers?” singhal ni Bali kay Betong.
“Ang bikini, hindi mo ba hahanapin?” Ngumisi ito.
Hindi niya pinansin ito. “Ano ba talaga’ng gusto mo? Magkano ang hinihingi mong ‘settlement?’ Isoli mo na sa akin ang mga iyon at iisyuhan kita ng tseke.”
“May papipirmahan ako sa iyo pero hindi tseke… at saka mo pa lang makukuha ang mga gamit mo.”
“And what’s that?”
“Marriage contract. Marry me… at quits na tayo. How about that?”

7. The Day After Forever Series 7: Nakaukit Sa Puso by Elizabeth McBride

“Isang malaking pagkakamali ang pinayagan ka naming pumasok sa buhay namin ni Pam,” sabi ni Will sa garalgal na boses. “Hindi sana nangyari ito kung hindi ka namin nakilala. Umalis ka na! Mula ngayon, wala na akong kaibigang Rosemarie! Hindi na ako tatapak sa lugar kung saan nawala ang babaeng mahal ko! Isinusumpa ko na ang Domingo Farm, Rosemarie. I hate you!”
Iyon na yata ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay ni Rosemarie—ang ipagtabuyan siya ng lalaking tanging inibig niya mula pagkabata. Sa pagkamatay ng matalik na kaibigan niya na si Pamela ay dalawang puso ang kasama nitong pumanaw—ang puso ni Will na labis na nagluksa sa pagkamatay nito at ang puso niya na labis na nasaktan ni Will.

8. Fruitcakes Series 9: Octavio Takes A Wife by Rose Tan

Nanganganib na masira ang reputasyon ng kapatid at hindi matiis na makitang lumuluha ang iniibig pa ring hipag kaya pikit-matang tinanggap ni Octavio Ongpin ang isang misyon: Ligawan niya hanggang sa makaulayaw ang isang matronang uhaw sa pag-ibig.
Pero may iba palang balak ang matrona. Mas gusto raw nitong maging manugang siya.
Susmaryosep!
Sa presinto niya nakilala ang unica hija nitong si Romelda. Naka-detain ang dalaga dahil nagnakaw ng taxi! Pero hindi iyon ang dahilan ng “susmaryosep.”
Nuknukan ng ganda ang dilag na kawatan.

9. Fruitcakes Series 10: Witch Ko `Yan by Rose Tan

Sa kagustuhan ni Roberta na makaganti sa talipandas na boyfriend, nagpasya siyang mag-aral ng witchcraft.. Tatlong buwan ang tagal ng crash course pero anim na buwan na siyang nagsusunog ng kilay—at insenso, buntot ng butiki, at apdo ng tadpole—ay hindi pa rin siya maka-graduate.
At malapit na naman ang finals.
Ang test niya, iligtas sa isang mabagsik na mangkukulam ang isang kawawang binata—si Drake. Sa tindi ng kulam, malapit nang mabuwang at mamulubi ito dahil enterprising ang kumukulam dito.
Armado ng mga orasyon at determinasyon, lumusob siya sa giyera. Para lamang makalimutan ang lahat ng isinaulong magic spells nang makaharap niya ang “pasyente.”
Nakakapanginig ng walis-tingting ang kaguwapuhan nito!

10. Pepper Series 21: Gaye Elizalde by Vanessa

Bagaman isang cosmetics expert si Gaye ay hindi siya mahusay sa pagpapanggap. She studied Cosmetics and trained under one of Hollywood’s best makeup artists.. Nang kinailangan niyang magpanggap upang iwasang pakasalan ang lalaking napili ng lolo niya para sa kanya ay ginawa niya ang lahat ng makakaya niya. Mula sa pagiging isang magandang dalaga ay nag-transform siya sa isang matabang babaeng masama ang ugali at animo binukbok ang mukha.
Because she was no expert in wearing disguises, she accidentally created two personas: a fat, ugly woman and a pretty mute.
Mukhang nagugustuhan na nito ang pretty mute na walang iba kundi siya rin.
Pero dumating ang puntong gusto na niyang magustuhan siya nito bilang totoong si Gaye…

11.. MLH 357 Strike de Villa by Cora Clemente

Buong buhay ni Frances ay naging isa siyang masunuring anak. Lahat na lamang ng ginawa niya ay pawang kagustuhan ng kanyang ama at kapatid. Pero may hangganan din pala ang lahat. Nakaramdam siya ng pagrerebelde.
Nagdesisyon siyang umalis ng Rio Verde at pumunta sa Maynila kung saan bukas ang lahat ng oportunidad sa isang katulad niya. Gusto niyang i-explore at subukan ang mga bagay na iniaalok ng makinang na lungsod.
Lingid sa kaalaman niya, may isang taong isinugo ang kanyang kuya upang bantayan siya—si Strike de Villa. Noong una ay naiinis siya rito dahil panay ang buntot nito sa kanya at pakikialam nito sa kanyang buhay. Pero napatunayan niyang hindi lamang striking ang looks nito kundi maging ang kakayahan nito bilang isang lalaking masasandigan niya, lalo na sa panahon ng panganib…website: www.pinoypocketbooks.com