February 2008 PHR New Release

// <![CDATA[//

1. PHR 2784 Your Love Is Better Than Sinful Brownies by Claudia Santiago

Ganoon na lamang ang gulat ni Ellice nang sadyain siya ni Cameron sa unit niya. Ito ang kanyang kababata na labis na kinaiinisan niya. Hindi niya maintindihan kung ano ang nakain nito at naligaw ito roon. Naiinis siya dahil sa dinami-rami ng pagkakataong maayos ang hitsura niya ay natiyempuhan pa nitong bagong gising siya.
“Hindi mo man lang ba ako papapasukin, Ellice?” kunot ang noong tanong nito sa kanya.
“I’m not even decent yet!” asik niya rito.
“You don’t have to worry about me. I think I’ve seen worse. Nakita na kitang puno ng putik pagkatapos mong makipagsabunutan noong high school,” wika nito.
That was Cameron, ang best friend ng kakambal niyang si Allice—ang lalaking nang unang maintindihan niya kung ano ang crush at kung ano ang pagmamahal ay siyang nanahan sa kanyang puso’t isipan.
But wait, she was over him.
Wasn’t she?

2. PHR 2785 My Imperfect Lover by Dream Grace

Nang mamatay ang kuya at ang hipag ni Sasa ay naiwan sa kanya ang tatlong anak ng mga ito. Mahal na mahal niya ang kanyang mga pamangkin kaya dalawang kamay na tinanggap niya ang mga ito.
Maayos na sana ang lahat nang biglang pumasok sa eksena si Trevor, ang guwapong kapatid ng hipag niya. Pilit na inaagaw nito sa kanya ang tatlong bata dahil mas mapapabuti raw sa piling nito ang mga pamangkin nila.
Tumutol siya.
Ang buong akala niya ay doon na natatapos ang lahat. Pero isang araw ay biglang sumulpot sa bahay niya si Trevor at buong pagpapakumbabang humingi ng dispensa sa panggugulo nito. Nalito siya. Alin ang mas dapat niyang pakinggan? Ang isip niya na nagsasabing may masamang pinaplano ito o ang puso niya na naghihikayat sa kanya na subukan niyang magtiwala rito?

3. PHR 2786 Desire Of My Heart by Jacqueline Miranda

Hindi madaling magkagusto sa lalaki si Queenie. Pero nang makilala niya ang simpatikong si Kreigh at magpakita ito ng kabaitan ay hindi nahirapan ang puso niya na mahulog dito. Ang problema, naging gawain naman nitong asarin at kontrahin siya. Ganunpaman ay hindi nabawasan ang pagmamahal niya para dito. Sa katunayan ay nagawa pa niyang magpaubaya.
Ang buong akala niya ay magbabago ang pagtrato nito sa kanya pagkatapos ng isang gabing pagsasalo nila sa kaligayahan. Hindi pala.
Paano na ang puso niyang patuloy na nagmamahal dito?

4. PHR 2787 Last Chance by Dawn Igloria

Minsan ay tinanong si Shasta ng isang kaibigan niya. Ano raw ba ang pinakagusto niyang gawin sa buhay? Simple at mabilis ang naging sagot niya: “Mapangasawa ng lalaking mahal ko.”
Ang kaso ay malabo pa sa mudflow na mahalin siya ng lalaking tinutukoy niya—si Renz, ang secret love niya mula pa noong college freshman siya.
Close friends sila pero di-sinasadyang may namagitan sa kanila. Sa wakas ay may dahilan na para mahalin din siya nito. Pero nag-nose dive ang pag-asa niya nang kausapin siya nito.
“Kung magpapakasal tayo, sapat na siguro ang pagmamahal mo para sa ating dalawa.”
Nahati ang kalooban niya. Tatakasan na lang ba niya ito o susugal siya kahit tinapat na siya nito na wala itong pag-ibig sa kanya?

5. PHR 2788 The List by Rose Tan

Hindi matanggap ni Sylvia na mag-aasawa na ang kaisa-isang kaibigan niya habang siya ay walang naaaninag ni kalyo ni Mr. Right. Kaya para luminaw nang kaunti sa kanyang imahinasyon ang ideal man niya, gumawa siya ng listahan ng mga katangian nito.
Listahan na hindi niya alam na napunta sa mga kamay ni Gordon. Nang mabasa nito iyon, nabuo ang isang ideya sa isip nito: Aangkinin nito ang mga katangiang nakatala sa listahan.
Kaya ganoon na lamang ang pagkagulat ni Sylvia. Akalain ba naman niyang God-fearing, resourceful , romantiko, funny at iba pa ang temporary housemate niya? Puwede na itong mahalin kung ganoon…

6. Troubleshooters, Inc. Series 6: Ranger 1 by Danielle

Walong taon na ang lumipas nang lisanin ni Ranger ang flower farm nila sa Busay upang takasan ang pait ng mga alaala ng kanyang yumaong ina. Iniwan niya ang kanyang lola at si Kim, ang kababata at dating kasintahan niya.
Nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang lola. Pinauuwi siya nito. Hindi niya magawang bale-walain ang hiling nito. Upang maibsan ang nadaramang tensiyon, inisip niyang gawing misyon ang lahat. He would get in, do what was needed to be done, and get out fast.
Ngunit nang makauwi na siya, hindi pala ang mga alaala ng nakaraan ang dapat niyang katakutan kundi si Kim mismo. Mahal pa rin niya ito. Iyon ang dahilan kaya ayaw niyang umuwi sa probinsiya. Sa klase kasi ng trabaho at pamumuhay niya ay walang papel ang pag-ibig…

7. Troubleshooters, Inc. Series 7: Ranger 2 by Danielle

Sanay na si Ranger na nakikipagpatintero kay Kamatayan. Iyon ang ipinagpasalamat niya sa scout rangers at sa Troubleshooters, Inc. Mula kasi nang dumating siya sa Busay ay ilang beses nang pinagtangkaan ang kanyang buhay. Kung hindi dahil sa training niya, pinaglamayan na sana siya noong unang linggo pa lamang niya roon. Ang masaklap, hindi lamang siya ang target—kasama sina Lola Maria at Kim.
Pero hindi naman puro kamalasan lamang ang iniabot niya. Mukhang may pag-asang maibalik niya ang tiwala ni Kim sa kanya. Kaya ngayon ay may panibagong misyon siya: Una, tuklasin kung sino ang gustong mag-send off sa kanya sa langit. Pauunahin niya ito sa impiyerno; at pangalawa, hanapin ang kahinaan ni Kim para naman maka-score siya rito kahit round one lang…

8. Troubleshooters, Inc. Series 8: JD 1 by Danielle

It never paid to be a hero. Heroes were selfless. Handang tumulong ang mga ito sa mga nangangailangan nang walang hinihinging kapalit.
Kaya ayaw ni JD na maging hero.
Hanggang sa malagay sa panganib ang buhay ni Toni, ang kanyang matalik na kaibigan na walang kahina-hinalang may itinatago siyang damdamin para dito.
Sana lang, kagaya sa mga action heroes sa pelikula ay makaligtas siya para masabi niya sa kanyang leading lady na minamahal niya ito…

9. Troubleshooters, Inc. Series 9: JD 2 by Danielle

Malapit nang masiraan ng bait si JD. Sa loob lamang ng maikling panahon ay nagkagulu-gulo ang buhay niya. Umakto siyang bayani kahit ayaw niyang magpakabayani. All for the love of one woman—si Toni na nalaman niyang ikakasal na pala sa ibang lalaki.
Kay saklap naman na kung kailan niya naamin sa kanyang sarili na mahal niya ito, saka naman nito iwinagayway sa harap niya ang engagement ring nito.
Hindi maaari! Siya ang hero kaya dapat sa kanya mapunta ang leading lady. Gagawin niya ang lahat para maipa-realize kay Toni na siya ang nakatakda para maging partner for life nito…

10. Grande Passion Series 6: Susana’s Tears by Sheena Rose

Nagmamaneho si Susana nang isang lalaki ang nawalan ng malay sa harap ng kanyang pickup truck. Dinala niya ito sa tirahan niya at inalagaan hanggang sa magkamalay ito.
Nalaman niyang “Preston Aragones” ang pangalan nito. Nagmula ito sa isa sa mayamang angkan ngunit itinakwil ito ng ama. Na-bankrupt ang business na itinayo nito at nang gabing makita niya ito ay na-holdup ito.
In simpler words, he was a poor prince.
Walang matitirhan ito kaya pinatira niya ito sa kanyang maliit na bahay.
Dati na siyang nangakong hindi na muling iibig at magtitiwala. But she still fell for Preston—only to realize later on that she made another big mistake. Dahil nang bumalik sa dati ang buhay nito ay na-realize nitong hindi siya nababagay sa isang prinsipeng tulad nito.
And so he left her…

11. Fruitcakes Series 8: Ang Sumpa by Rose Tan

Isinumpa ng isang brokenhearted na old maid si Carmi. Mula noon, kapansin-pansin na lahat ng makaugnayan niya ay napapahamak. Ayaw man niyang maniwala sa kababalaghan, napilitan siyang lumapit sa isang espiritista.
Ayon dito, mawawala raw ang bisa ng sumpa kung hahanapin niya ang isang lalaking nagngangalang “Juancho de Torres.”
No choice siya kundi hanapin ang lalaki.
Wagi! Hindi lamang niya nahanap, nahalikan pa niya ito. Ubod pala ng kisig ang binata. Kaya lang, wanted pala ito. Kung gaano niya kabilis nahanap ito, ganoon din kabilis na nawala ito.
Paano na?

12.. Pepper Series 19: Julio by Vanessa

Never in her wildest dreams did Olivia think she would get involved with the underworld. But her father put her in that position. Wala siyang ibang magawa. Bilang kapalit ng buhay niya at ng kanyang ama ay kailangan niyang panatilihin sa laboratoryo ng leader ng gang ang isang chemist na gusto nang mag-resign, si Julio Buan. She was told she needed to do everything to make the man stay. If she needed to sleep with him, she had to.
She loved her father and her life as well, and so she would do whatever she was told to do. Ang problema lamang ay si Julio. Mukhang ni halik ay hindi niya mabibigyan ito. He was far from being good-looking, to put it mildly.
Ano na ang magagawa niya ngayon? Paano niya aakitin ang isang lalaking bukod sa “hindi kaguwapuhan” ay mukhang takot pa sa tao?


1. PHR 2789 Sa Pagdating Ng Bukas by Laurice del Rio

The past really has a way of catching up with the present. Napatunayan iyon ni Wendy nang ang tahimik na sanang buhay niya ay bulabugin ng isang bagay na ipinalagay niyang iniwan na niya sa nakaraan. Maraming taon na ang nakalipas nang gawin niya ang isang bagay na labag sa kanyang loob, pero nang mga panahong iyon ay kumbinsido siyang iyon ang mas makabubuti.
Pati pag-ibig niya sa tanging lalaking muling nagbigay-kulay sa kanyang mundo ay muntik na niyang maibaon sa limot.
Ngayon, nang muling masilayan niya ang mga mata nito, saka lang niya lubusang naunawaan kung gaano katindi ang pangungulila niya rito.
Ngunit bakit kahit gaano kapait ang nakaraan ay pilit pa ring pinatatamis iyon ng mga alaala ng kanilang pag-ibig?

2. PHR 2790 Your Love Is Better Than Marshmallow by Claudia Santiago

“Go home, Marcie. I have so many things to do.”
Iyon ang sinabi sa kanya ng dating nobyong si Lohan nang magpakita siya rito buhat nang umalis siya at tanging sulat ang iniwan niya rito.
“That’s exactly where I’m going. And my home is you. Ang problema ay naka-lock pa `yong pinto kaya heto ako, trying to unlock my home so I can get in.”
“Oh, really? And how do you intend to do that? Gano’n lang ba kadali ang lahat, Marcie? Well, life is not a piece of cake. You taught me about that very well.”
Aminado siyang nasaktan niya ito. Ngunit umalis siya dahil iyon ang alam niyang pinakatamang gawin noon. Kapag nalaman kaya ni Lohan ang tunay na dahilan ng pag-alis niya ay mapapatawad siya nito at muling mabubuo nila ang kanilang nakaraang pag-ibig?
Iisa lang ang alam niya—she was willing to fight for their love.

3. PHR 2791 Nag-Iisang Mukha Ng Pag-ibig by Noelle Arroyo

May lumapit na guwapo at simpatikong lalaki kay Raiza. Nagpakilala ito bilang si Theo Ozawa. Kailangan daw niyang sumama rito dahil sa isang napakaimportanteng bagay na magpapabago sa kanyang buhay.
Puno man ng pagdududa ay sumama siya rito sa Maynila. Mula noon ay nadama niya ang walang-katulad na pag-aalaga nito sa kanya. Hindi tuloy naging mahirap sa kanya na ibigin ito.
Ngunit nalaman niya ang totoong dahilan kung bakit hinanap siya nito.
Ngayon, tugunin man nito ang pag-ibig niya ay hindi siya nakasisigurong siya nga at hindi ang kakambal niya na dating kasintahan nito ang nakikita nito.

4. PHR 2792 Gonna Catch You Anyway by Claudia Santiago

Isang masakit na pangyayari sa pamilya ni Charlotte ang nag-iwan ng malaking galit sa kanyang puso. She found herself hating men… except Tomas, her best friend.
Ito ang tanging lalaki na nakakapagpangiti sa kanya sa gitna ng mga problema. Nahahawa siya ng pagiging carefree nito. Wala itong mga rules na sinusunod. Umaayon lamang ito kung saan ito dalhin ng agos.
Pero nang magkanobyo siya ay kusa siyang lumayo kay Tomas. Wala siyang sinabing anuman dito. Kung alam lamang nito na may isa pa siyang mabigat na dahilan sa biglaang pagtanggap niya sa pag-ibig ni Gilbert… At may kinalaman ito roon.

5. PHR 2793 More Than You And Me by Sofia

Kinailangang pumunta ni Kesca sa Cancun, Mexico upang kaladkarin—kung kinakailangan—pabalik sa Pilipinas ang pinsan niyang si Edessa dahil umurong ito sa kasal. Layon din niyang palayuin ito sa pintor na si Light—ang lalaking diumano ay kinalolokohan nito.
Sa kanyang biyahe sa eroplano, nakilala niya si Lorenzo. Sa sasandaling panahong pagkikilala nila ay nahulog agad ang loob niya rito. Bakit naman hindi? Masarap kausap ito… at higit sa lahat, interesado ito sa kanyang pagkakawang-gawa.
Huli na nang malaman niyang si Lorenzo at ang lalaking kinahuhumalingan ng pinsan niya ay iisa!

6. Pagudpud Series 6: Sa Kabilang Panig Ng Paraiso 1 by Vanessa

Nakilala ni Aurora si Jorge dahil sa kanyang trabaho. Alam niyang mababa ang pagtingin ng marami sa tulad niya na isang babaeng kapit sa patalim. Pero iba si Jorge. Tinulungan siya nito, nangako itong magbabago ang buhay niya, ipinahiwatig na may malalim itong pagtingin sa kanya. Pero ang mga pangakong iyon ay plano lamang pala nitong bawiin, pagkatapos niyang umasang dumating na sa wakas ang kanyang prinsipe sa katauhan nito…

7. Pagudpud Series 7: Sa Kabilang Panig Ng Paraiso 2 by Vanessa

Pakiramdam ni Aurora, ang buhay niya ay puno ng alon na walang gustong gawin kundi ang ilubog siyang pilit anumang pagtatangka niyang umahon. Nasa gitna siya ng laot, lubos nang nahihirapan… Sa lahat ng iyon, ang mga alaala ni Jorge ang nakapagbibigay sa kanya ng pag-asa, kahit wala na ito, sa kabila ng mga nangyari sa kanila. Kung kailan tila naging panatag na ang tubig ay saka ito nagbalik, tila hinahamon uli ang mga alon sa buhay niya…

8.. Grande Passion Series 7: Forbidden by Sheena Rose

Hindi nasisiyahan si Dhane sa diskriminasyon sa mga babaeng manggagawa ng Grande Passion Resort kaya nagdesisyon siyang personal na kausapin si Seymour Concepcion, ang COO ng GPC. Nagkainitan lamang sila pero hindi nito dininig ang mga sinabi niya.
Dala ng pangangailangan, pinili niyang pagtiisan ang trabaho niya sa resort. Hanggang sa mapansin niya na ilang gabing sunud-sunod nang dumarating sa casino si Seymour at madalas na nahuhuli niyang tinitingnan siya nito.
Ano ang gusto nito sa kanya? Would she dare believe he liked her?

9. Pepper Series 20: Lutchie Lee by Vanessa

Lutchie lost everything she worked hard for because she fell in love with the wrong man. Wala siyang tanging gustong gawin kundi ang magantihan ang babaeng nang-agaw sa kanyang mahal at mabawi ito.
Doon pumasok si Ruante Castillo na ang tanging gusto ay ang mabawi ang babaeng inagaw rito ng lalaking minahal niya. They did not like each other but they had to work together for one mission.
Ang kaso, bakit naiiba ang misyon niya sa pagtakbo ng panahon? Bakit parang ayaw na niyang mabawi ang ex niya at bumibilis ang tibok ng puso niya tuwing makikita niya si Ruante?

10. Braveheart Series 23: Winona Alviar (Torn Dove) by Dawn Igloria

Unang kita pa lang ni Winona kay Kestrel ay crush na niya ito. Bukod sa nagpaka-hero ito sa pagtulong sa kanya ay inakala pa niya na ito ang hinahangaan niyang bida sa mga community projects sa kanilang lugar.
Ngunit bago pa lumala ang feelings niya rito ay nakilala naman niya si Tim, ang tunay na hero na matagal na niyang gustong makita. Niligawan siya nito. Madaling naagaw nito ang naudlot niyang feelings kay Kestrel.
By twist of fate ay muli silang nagkita ni Kestrel. Hindi na ito astang hero. Masungit na ito at suplado. Kaya lang, crush pa rin niya ito. Sa pagkakataong iyon ay hindi na ito makatkat sa isip niya. Parang fly trap ito na kumapit nang husto sa sistema niya.
Naguguluhan siya dahil kahit mahal pa rin niya si Tim ay may pagtingin na rin siya kay Kestrel. At kailangang isa lang ang piliin niya sa dalawa..

11. MLH 356 Julio by Laurice del Rio

Katatapos pa lang ng isang trahedya sa buhay ni Mauve ay isang problema na naman ang kanyang kinaharap. Nanganganib ang buhay ng isang mahal niya sa buhay—si AJ. At wala siyang mahingan ng tulong kundi si Julio, isang secret agent.
Ang panganib sa buhay ni AJ ang naglapit sa loob nila ni Julio na unti-unti ay natutuhan niyang ibigin. Ngunit batid niyang kaya lang nakikipaglapit ito sa kanya ay dahil sa trabaho nito at hindi dahil mahal din siya nito.
She couldn’t accept him on those terms. Kaya nang matapos na ang panganib sa buhay ni AJ ay inihanda na rin niya ang kanyang sarili sa paglisan nito sa buhay nila. Kayanin kaya niya na mawala ito?

1. PHR 2794 May Bayad Ba Ang Pag-ibig?

May deal sina Lola Miranda at Moira. Kung magagawa ni Moira na mapalapit ang loob ng apo ng matanda sa kanya ay babayaran siya nito ng malaking halaga. Sa tingin niya ay kaya niyang gawin iyon kaya pumayag siya. Sino ba ang tatanggi sa isandaang libong piso?
Pero nang makilala niya nang husto si Aric ay gusto niyang magsisi. Sobrang intimidating ito, nuknukan pa ng sungit at mukhang na-hate at first sight sa kanya. Pero para sa matanda ay nagpursige pa rin siya. Hanggang sa unti-unti ay kakitaan niya ng resulta ang ginagawa niya.
Ang hindi niya napaghandaan ay ang posibilidad na siya man ay mahulog ang loob sa lalaki. Paano kapag natuklasan nito ang kasunduan nila ng lola nito? Makukumbinsi ba niya ito na totoong mahal na niya ito?

2. PHR 2795 Waway’s Romance by Vanessa

Dala ng matinding pangamba para sa kanyang buhay ay pumayag si Waway na magpanggap bilang nobya ng isang mayamang lalaki. Naisip niyang wala namang magandang ibinunga sa pagsunod niya sa puno ng moralidad na pamumuhay. Ang isinukli pa ng tadhana sa kanya ay banta ng kamatayan.
Pinakasalan niya ang milyonaryong computer software developer na si Estevez. Paniwalang-paniwala ito na siya ang nobya nito sa Internet. Akala niya ay mauuto niya ito at magiging madali na sa kanya ang lahat. Ngunit nawala sa isip niyang napakatalino nga pala nito. Kaya nang mabisto siya nito, naglaho ang pagiging maamo nito.
Ngayon, wala itong ibang gustong gawin kundi ang pagbayarin siya sa limpak-limpak na salaping nakuha niya rito, pati na sa panloloko niya.
At natuklasan niyang mahirap palang mapagtuunan ng galit nito, lalo na at sa puso niya ay mayroon nang damdaming romantikong sumibol para lamang dito…

3. PHR 2796 Si Engr.. Evan Azcueta by Camilla

Ang unang impresyon ni Rhonda kay Evan ay suplado, antipatiko at ubod ng yabang. Hindi ito apektado sa ganda niya. That was a major turn-off. Pero kinailangan niyang yayain ito sa bayan nila para patunayang nagkakamali ito sa pambibintang na isang corrupt na alkalde ang kanyang papa.
She fell in love with him swiftly. Maligaya na sana siya, hanggang sabihin ng kanyang ex-boyfriend ang motibo ni Evan sa pakikipaglapit nito sa kanya, breaking her heart into little pieces…

4. PHR 2797 The Ring Bearer by Rose Tan

Dahil napasubo sa isang pustahan, kilabot na kilabot man ay sinagot ni Temperance ang kanyang masugid na manliligaw, si Aguinaldo, ang yagit ng East Tamban High.
Fast Forward: Beinte-otso anyos na siya. Atat na siyang lumagay sa tahimik pero nag-iipon pa raw ng pampakasal ang boyfriend niya. Pera lamang ang kulang kung ganoon. May solusyon na–ang singsing na napulot niya noon. Bilyonaryo pala ang may-ari niyon at handa itong magbigay ng isang milyong pisong pabuya sa makapagsasauli niyon.
Mayroon lamang maliit na problema: Naibigay niya kay Aguinaldo ang singsing bunsod ng matinding awa sa lalaki. Hinanap niya ito sa World Wide Web at natagpuan naman niya ito. Pero iba na ang ngiti nito, iba na ang tingin nito, nagbago na ang lahat sa binatang patay na patay sa kanya noon.
Bigla-bigla, nag-iba ang ihip ng hangin sa damdamin niya.

5. Lukaret Series 1: When The Sun Sets On Bali 1 by Camilla

Kasalukuyang naglalaro ng piko si Bali nang umakyat ng ligaw sa kanya si Betong. She was only twelve! Kumaripas siya ng takbo sa gubatan. Ipinakagat naman si Betong ng little brother niya sa kanilang aso.
Years later, they met again. Nagpapakita na naman ito ng interes sa kanya. Pero duda siya sa tunay na intensiyon nito. Pagkatapos ng mga nangyari sa kanila in the past, he couldn’t be sincerely in love with her, could he?

6. Lukaret Series 2: When The Sun Sets On Bali 2 by Camilla

“Nasaan ang robe ko, ang nighties, ang slippers?” singhal ni Bali kay Betong.
“Ang bikini, hindi mo ba hahanapin?” Ngumisi ito.
Hindi niya pinansin ito. “Ano ba talaga’ng gusto mo? Magkano ang hinihingi mong ‘settlement?’ Isoli mo na sa akin ang mga iyon at iisyuhan kita ng tseke.”
“May papipirmahan ako sa iyo pero hindi tseke… at saka mo pa lang makukuha ang mga gamit mo.”
“And what’s that?”
“Marriage contract. Marry me… at quits na tayo. How about that?”

7. The Day After Forever Series 7: Nakaukit Sa Puso by Elizabeth McBride

“Isang malaking pagkakamali ang pinayagan ka naming pumasok sa buhay namin ni Pam,” sabi ni Will sa garalgal na boses. “Hindi sana nangyari ito kung hindi ka namin nakilala. Umalis ka na! Mula ngayon, wala na akong kaibigang Rosemarie! Hindi na ako tatapak sa lugar kung saan nawala ang babaeng mahal ko! Isinusumpa ko na ang Domingo Farm, Rosemarie. I hate you!”
Iyon na yata ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay ni Rosemarie—ang ipagtabuyan siya ng lalaking tanging inibig niya mula pagkabata. Sa pagkamatay ng matalik na kaibigan niya na si Pamela ay dalawang puso ang kasama nitong pumanaw—ang puso ni Will na labis na nagluksa sa pagkamatay nito at ang puso niya na labis na nasaktan ni Will.

8. Fruitcakes Series 9: Octavio Takes A Wife by Rose Tan

Nanganganib na masira ang reputasyon ng kapatid at hindi matiis na makitang lumuluha ang iniibig pa ring hipag kaya pikit-matang tinanggap ni Octavio Ongpin ang isang misyon: Ligawan niya hanggang sa makaulayaw ang isang matronang uhaw sa pag-ibig.
Pero may iba palang balak ang matrona. Mas gusto raw nitong maging manugang siya.
Susmaryosep!
Sa presinto niya nakilala ang unica hija nitong si Romelda. Naka-detain ang dalaga dahil nagnakaw ng taxi! Pero hindi iyon ang dahilan ng “susmaryosep.”
Nuknukan ng ganda ang dilag na kawatan.

9. Fruitcakes Series 10: Witch Ko `Yan by Rose Tan

Sa kagustuhan ni Roberta na makaganti sa talipandas na boyfriend, nagpasya siyang mag-aral ng witchcraft.. Tatlong buwan ang tagal ng crash course pero anim na buwan na siyang nagsusunog ng kilay—at insenso, buntot ng butiki, at apdo ng tadpole—ay hindi pa rin siya maka-graduate.
At malapit na naman ang finals.
Ang test niya, iligtas sa isang mabagsik na mangkukulam ang isang kawawang binata—si Drake. Sa tindi ng kulam, malapit nang mabuwang at mamulubi ito dahil enterprising ang kumukulam dito.
Armado ng mga orasyon at determinasyon, lumusob siya sa giyera. Para lamang makalimutan ang lahat ng isinaulong magic spells nang makaharap niya ang “pasyente.”
Nakakapanginig ng walis-tingting ang kaguwapuhan nito!

10. Pepper Series 21: Gaye Elizalde by Vanessa

Bagaman isang cosmetics expert si Gaye ay hindi siya mahusay sa pagpapanggap. She studied Cosmetics and trained under one of Hollywood’s best makeup artists.. Nang kinailangan niyang magpanggap upang iwasang pakasalan ang lalaking napili ng lolo niya para sa kanya ay ginawa niya ang lahat ng makakaya niya. Mula sa pagiging isang magandang dalaga ay nag-transform siya sa isang matabang babaeng masama ang ugali at animo binukbok ang mukha.
Because she was no expert in wearing disguises, she accidentally created two personas: a fat, ugly woman and a pretty mute.
Mukhang nagugustuhan na nito ang pretty mute na walang iba kundi siya rin.
Pero dumating ang puntong gusto na niyang magustuhan siya nito bilang totoong si Gaye…

11.. MLH 357 Strike de Villa by Cora Clemente

Buong buhay ni Frances ay naging isa siyang masunuring anak. Lahat na lamang ng ginawa niya ay pawang kagustuhan ng kanyang ama at kapatid. Pero may hangganan din pala ang lahat. Nakaramdam siya ng pagrerebelde.
Nagdesisyon siyang umalis ng Rio Verde at pumunta sa Maynila kung saan bukas ang lahat ng oportunidad sa isang katulad niya. Gusto niyang i-explore at subukan ang mga bagay na iniaalok ng makinang na lungsod.
Lingid sa kaalaman niya, may isang taong isinugo ang kanyang kuya upang bantayan siya—si Strike de Villa. Noong una ay naiinis siya rito dahil panay ang buntot nito sa kanya at pakikialam nito sa kanyang buhay. Pero napatunayan niyang hindi lamang striking ang looks nito kundi maging ang kakayahan nito bilang isang lalaking masasandigan niya, lalo na sa panahon ng panganib…website: www.pinoypocketbooks.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: