June 2008 PHR Pocketbooks Release

// <![CDATA[//

1. PHR 2851 Pepsi’s Romance by Vanessa

Ang plano ni Pepsi sa kanyang buhay ay simple lang: bitagin ang lalaking mag-aangat sa kanya at sa kanyang pamilya sa buhay. At ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Gene. Ngunit hindi pa man siya nakakapagsimulang mambitag ay umentra na sa eksena ang pinsan nitong walang K, si Tani. Ang tanging handog ni Tani sa isang babae ay ang walang kaseryo-seryosong pagtingin nito sa buhay at ang kapogian nito. Iyon lang. At wala siyang balak na matuwa rito.
Pero pilit itong nagsusumiksik sa kanya… At parang gusto na niyang pasingitin ito… Paano na ang plano niya sa buhay?

2. PHR 2852 Si Sheldon Joson by Camilla

Kadarating pa lang ni Libby sa isang liblib na lugar nang mahatak ang pansin niya ng isang mansiyon sa ituktok ng burol. She went there to satisfy her curiosity. Nakilala niya ang may-ari niyon–a gorgeous playboy named “Sheldon Joson.”
Suwerteng inalok siya nito ng trabaho. Pero ang lahat yata ng suwerte ay may kaakibat na malas. Dahil bagaman okay ang bagong kalagayan niya bilang sekretarya ng binata, ang puso naman niya ang nagdurusa dahil unti-unting nahuhulog iyon sa palikerong amo niya…

3. PHR 2853 For The Love Of Myla by Sonia Francesca

Hinahangaan ni Myla ang bandang Sentinel maliban sa isang miyembro niyon–ang playboy na bass guitarist na si Jaycob Zamora. Maganda na sana ang imahe ng banda sa kanya kung hindi lang dahil dito.
Sa kasamaang-palad, sa isa sa mga performances ng mga ito ay di-sinasadyang napunta sa kanya ang cell phone nito. Pinagbintangan siya nitong magnanakaw at ipapakulong daw siya nito.
Kahit anong paliwanag niya ay ayaw nitong pakinggan. Naiyak na siya dahil sa nalalapit na pagkasira ng kanyang buhay. Laking pagtataka niya nang biglang nagbago ang isip nito.
“Para iyon lang, umiyak ka na. Oo na, oo na.” He reached out a hand and gently brushed away the tears on her cheeks. “Huwag ka nang umiyak. Hindi na kita ipapakulong.”
Ano ang nakain nito? Bakit biglang bumait ito?

4. The Dream Team Series 3: Hutch Oseña by Almira Jose

Kailangan ni Hutch ang pagpupursige para patunayan sa lahat na may ibubuga siya. Siya kasi ang pinakabagong manlalaro sa kanyang team. He could not afford any distractions. At iyon si Macy sa buhay niya–isang ubod ng cute na distraction. Kung mag-demand ito ng atensiyon niya ay daig pa nito ang isang girlfriend.
Gustuhin man niya ay hindi niya puwedeng ilaan dito ang buong panahon niya. He now had his team to think about. Kaya naman kahit gaano pang pangungulit ang gawin nito ay nag-time-out muna siya rito.
Hindi niya inaasahang lalo lamang pala siyang madi-distract nang makahanap ito ng ibang binatang kukulitin…

5. The Dream Team Series 4: Victor Torres by Almira Jose

Nakilala ni Erica si Victor sa isang spa resort. Para sa kanya, instant attraction ang naramdaman niya para sa binata. Sa loob ng ilang araw ay sila lagi ang magkasama kaya hindi niya naiwasang lalong lumalim ang nararamdaman niya para dito.
Hanggang isang araw ay di-sinasadyang may nangyari sa kanila. Noong una ay natakot siyang baka iyon na ang katapusan ng lahat ng magagandang sandali nila. Ngunit pinatunayan ni Victor na mali ang sapantaha niya. Masaya ang bawat sandaling magkasama sila bagaman may agam-agam siya dahil wala itong ipinapangako sa kanya.
Handa siyang maghintay. Ang mahalaga ay masaya sila at nararamdaman niyang espesyal siya rito. Ngunit nang matuklasan niya ang tungkol sa dalawang taong may kaugnayan dito ay tinanong niya ang kanyang sarili: Nakahanda pa rin ba siyang manatili sa piling ni Victor kahit alam na niyang may mga taong maaaring masagasaan o magpaparaya na lamang siya kahit ang katumbas niyon ay tila ang kamatayan niya?

6. Calle Pogi Series 6: Matt by Keene Alicante

Nagtataka na si Natalya kung bakit tuwing nilalapitan niya ang resident pediatrician ng barangay nila na si Matteo Evangelista ay palaging nadidisgrasya ito. Napaisip tuloy siya kung ano ang problema sa kanya. Nakaka-bother kasi ang ginagawang pag-iwas nito sa kanya.
Pero minsang muntik na siyang maaksidente ay ito ang sumagip sa kanya. At magmula noon ay hindi na siya iniwasan nito. Palagi na itong nakaalalay at nag-aalala sa kanya.. Hindi tuloy maiwasan ng ilusyunadang puso niya na umasang nagsisimula nang mahulog ang loob nito sa kanya.
Ang kaso, nalaman niyang may mahal na pala ito noon pa. Ito pa nga mismo ang nagsabi niyon sa kanya.
Paano na siya?

7. Les Hommes d’ Affaires Series 6: Travis Inocentes by Sharmaine Galvez

Sinamantala ni Travis ang pagpapadala sa kanya ng kuya at papa niya sa Baguio para maiwasan ang isang babaeng pumipikot sa kanya. He knew Lyka was trapping her into marriage, bagay na wala sa bokabularyo niya.
Then he met Yna, an innocent-looking lady and a beauty to behold. Nang minsang gumimik sila ay ginabi sila ng uwi kaya napilitan siyang patulugin ito sa bahay niya. Kinabukasan, dumating ang mga magulang nito. Running away would be the most natural thing to do. But why was he volunteering to marry Yna instead?

8. The Don’s Boys Series 10: Alfonso de Oro by Vanessa

Vera had a reputation of being a playgirl. Nang dahil doon ay nalagay siya sa panganib at kinailangan ng tulong ng isang lalaking hindi niya kilala. Dinala siya nito sa isang isla kung saan walang maaaring makalapit sa kanya. Ang pangalan ng lalaki ay Alfonso.
She was so mad and wanted to go back to the city at once but Alfonso was a strict guard. Buwisit na buwisit siya rito dahil wala ni isang gusto niya ang pinagbigyan nito. Lahat ng kabakyaan ay ipinagawa nito sa kanya.
Nangako siyang pagbalik sa Maynila ay magsisisi ito sa ginawa nito sa kanya… Pero iba na ang gusto niyang gawin pagbalik nila sa Maynila: gusto na niyang agawin ito sa nobya nito.

9. Braveheart Series 26: Zebedee Yulo IV (Winter Haven) by Dawn Igloria

Para kay Laila, Zebedee Yulo IV was every woman’s dream. Kaya nang magpakita ito ng interes sa kanya ay mabilis na na-capture nito ang puso niya.
Kaya lang, kung gaano kabilis siyang nagkagusto rito ay ganoon din kadaling nawala ang feelings niya rito.
Their relationship was relegated to mere a friendship. Doon naman sila mas naging close nito. He become a constant refuge for her. Noon din lumitaw ang mga bagay na hinahanap niya rito noong sila pa nito.
Handa na siyang sabihin dito na mahal pa rin pala niya ito. Ngunit iba na ang mahal nito ngayon.
Ngayon ay nahahati siya kung aagawin niya ang binata, o hahayaan na lang niyang lumigaya ito sa piling ng tamang babae.

10. Stallion Series 37: Eizhiro Figueroa by Sofia

Handang-handa na si Gianna upang sumali sa isang baduy na game show. Pakiramdam kasi niya ay iyon na lang ang pag-asa niya para makabayad sa lahat ng pagkakautang niya dahil sa kanyang papalubog nang computer shop.
Subalit sa malas ay mukhang hindi siya kinakasihan ng tadhana. Sa gitna ng malakas na ulan, isang rumaragasang asul na sportscar ang nagpaligo sa kanya ng marumi at nakapandidiring tubig-baha. Nasira tuloy ang makeup niya, ang kanyang magandang buhok, pati ang kanyang bagong damit at sapatos.
“Excuse me!” pasigaw na sabi niya, pagkatapos ay kinatok ang tinted na windshield ng sasakyan.
Napanganga na lang siya nang bumaba ang bintana sa driver’s side at dumungaw ang driver. It was Eizhiro Figueroa, The King of Frown. At iyon na yata ang simula ng lahat ng kamalasan sa buhay niya. Dahil kahit saan siya pumunta ay wala na itong dinala sa kanya kundi kamalasan.
Aakalain ba naman niyang pati puso niya ay raragasain nito?

1. PHR 2847 First Love, Second Chance by Dawn Igloria

“May problema ako. Kailangan kong magkasyota. Puwede ka ba?”
Nagulat si Lorabelle sa sinabi sa kanya ni Mandy. First time iyon na may naghangad na maging nobya siya. Kunsabagay, naku-cute-an siya rito at hindi araw-araw na may isang guwapong lalaki na nag-aalok na maging syota niya.
Ang kaso, noon pa lang sila nagkakilala nito kaya one hundred percent sure siya na kung anuman ang dahilan nito para alukin siya ng ganoong proposal ay natitiyak niyang hindi dahil na-love at first sight ito sa kanya…

2. PHR 2848 Your Love Is Better Than Lemon Iced Tea by Claudia Santiago

“How can I work for a man na hindi ko gusto ang ginagawa? Sa isang taong mapaglaro sa damdamin ng mga babae at napakapalikero?”
Iyon ang sentimyento ni Drew ngunit napilitan pa rin siyang magtrabaho bilang sekretarya ni Riley Agustin sa pakiusap na rin ng Tita Eva niya na matagal naglingkod sa kompanya ng mga Agustin.
Ngunit habang tumatagal na nakakasama niya ang binata ay unti-unting natutuklasan niya na mukhang nagkamali siya ng paghusga rito. At nang maamin na niya sa sariling mahal na niya ito ay saka naman bumalik ang kababata nitong si Diane. Mula noon ay tila nabale-wala na siya rito.
Kaya ba niyang ipaglaban ang kanyang pagmamahal para sa binata?

3. PHR 2849 Talk About Mr. and Mrs. Elgar Morris by Camilla

Saglit lang ang pagkakakilala niya kay Elgar, pero agad nang naramdaman ni Yonila ang pagtubo ng pag-ibig para sa binatang negosyante. Pumayag siya nang yayain siya nitong magbakasyon sa Hong Kong kung saan naka-base ito. At pumayag din siya nang ora-oradang yayain siya nitong pakasal… only to discover na kaya pala ginawa nito iyon ay dahil ni-reject ng nobya nito ang marriage proposal nito.
Masakit para sa kanya ang kanyang nalaman. Pero bakit pumayag pa rin siyang magpakasal dito?

4. PHR 2850 For The Love Of Julie by Sonia Francesca

Bisperas ng ikadalawampu’t walong kaarawan ni Julie nang humiling siya sa Diyos ng isang regalo. “Isang lalaki po na mamahalin ko. At kung puwede po sana, mabait at guwapo siya. Puwede rin pong mayaman siya at may magandang kotse para puwede niya akong ihatid-sundo sa opisina ko araw-araw.”
Afterwards, she went out for a walk. At nagkabanggaan sila ni Lancer na ikinatumba niya. Walang kaabug-abog na pinasan siya nito para dalhin sa ospital. Pero nagulat siya nang pagkatapos siyang ideposito nito sa sasakyan nito ay basta na lamang siya hinalikan nito.
“Happy birthday, Julie Anne,” sabi nito kapagkuwan.
He was her first kiss. Could he also be the first man she would ever love? Pero ayaw niya rito. Hindi ito pasado sa standards niya para sa isang lalaking mamahalin niya. Ngunit bakit ganoon? Bakit parang iba naman ang sinasabi ng kanyang puso?
Something was wrong with her heart…

5. The Don’s Boys Series 7: Bernad Burgos 1 by Vanessa

Bernad knew Cookie married him because she needed him. And he gave Cookie the impression that he married her because he needed a wife. He guessed she would never know how very much in love he was with her… And it hurt to know that she was in love with one of his best friends. Sanay siyang ang mga babae ang humahabol sa kanya… Nabaligtad ang sitwasyon. Baliw na baliw siya sa isang babaeng mukhang kahit asawa na niya ay hindi niya makuha-kuha…

6. The Don’s Boys Series 8: Bernad Burgos 2 by Vanessa

Nang matuklasan ni Cookie ang nararamdaman sa kanya ni Bernad ay laking katuwaan niya. Ngunit kasabay ng katuwaan ay labis na sakit sapagkat ang nadarama nito sa kanya ay tapos na. Nagsawa na ito sa katigasan ng kanyang ulo at nakakita na ito ng babaeng mas nakakaunawa rito, mas nakakapagpasaya rito, mas bagay rito…
Ano ngayon ang gagawin niya?

7. The Don’s Boys Series 9: Maximo Arnaiz by Vanessa

Mataas ang pangarap sa buhay ni Panchie. Hindi pa siya kontento sa kasikatan niya sa showbiz. Gusto niya ring maging makapangyarihan at maging kabilang sa mundo ng mga tunay na miyembro ng alta-sosyedad.
Nasa unang hakbang na siya sa pagtupad sa kanyang pangarap nang makilala niya si Maximo Arnaiz, isang tuberong hindi kaguwapuhan. Dahil dito ay nagkaloko-loko ang mga plano niya. Inis siya rito pero bakit hindi niya maikaila ang katotohanang masaya siya sa piling nito?

8. The Dream Team Series 2: Ethan Hernandez by Almira Jose

Matagal nang kasintahan ni Ethan si Alana. Mahal na mahal niya ito at alam niyang wala na siyang ibang nais na makapiling sa kanyang buhay kundi ito.
Ang problema nga lang, masyado silang magkatulad. Iyon ang dahilan kung bakit compatible sila. Ngunit iyon din ang hadlang kung bakit hanggang ngayon ay ayaw pa ring tanggapin nito ang marriage proposal niya.
Tulad niya ay matayog din ang ambisyon nito sa career nito. Ang hiling nito ay maghintay muna sila. Tuwing bubuksan niya ang paksa ng kasal ay iyon ang laging sinasabi nito.
Hanggang kailan siya maghihintay?
Naiinip na siya…

9. Señorito Series 13: Sylvanno by Rose Tan

Kinidnap ni Nelia si Sylvanno sa mismong gabi ng engagement party nito. Ang alam niya, siya ang true love nito. Ang kaso, false alarm yata.
Dahil habang nasa poder niya ang binata, tumakas din ito!

10. 18 Roses Series 28: Maiko, My Japanese Doll by Cora Clemente

“Kapag nagmahal ka, huwag mong ibibigay lahat. Magtira ka para sa sarili mo. Para sakaling hindi ka man makatanggap ng inaasahan mo mula sa kanya, may respeto ka pa sa sarili mo.”
Iyon ang isa sa mga hindi makakalimutan ni Maiko na word of wisdom sa kanya ni Ephraim, ang estrangherong lalaki na bigla na lamang dumating sa buhay niya. For her, he was the perfect man, ang hinihintay niyang Prince Charming.
Ito ang nagbigay ng kulay at saya sa pagpasok niya sa mundo ng pagiging isang ganap na dalaga.
Pero paano kung matuklasan niyang ito rin pala ang sisira sa sinabi nito sa kanya kung paano siya magmamahal? Iyon ay pagkatapos niyang matuklasan na sa likod ng magagandang ipinakita nito sa kanya ay may motibo itong labis na magpapasakit sa kanyang puso?
Si Ephraim ba ay isang “lobo” sa likod ng mala-Prince Charming na pagkatao nito?

11. MLH 358 Stephen Sandoval by Cassandra

Dull, stupid, and unreliable–iyon ang tingin ni Claudette sa bagong personal driver niya dahil sa palpak na trabaho nito sa unang araw nito sa kanya. Kahit guwapo ito ay hindi basta mawawala ang hindi magandang impresyon niya rito.
Subalit nang lumaon, nakita niyang hindi naman pala ito ganoon. Masarap palang kasama ito, mabait at medyo sweet. Pero mukhang sumobra naman ito sapagkat tila kinarir nito ang trabaho at maging ang pagba-bodyguard ay nais pa nitong pasukin. Unti-unti siyang natuwa rito at kakatwang nagkaroon ito ng pitak sa kanyang puso.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, may nagtangkang kumidnap sa kanya. At noon niya nalaman na ang inakala niyang tatanga-tangang driver niya ay itinalaga ng kanyang ama para bantayan siya. At hindi lamang pala ito isang ordinaryong bodyguard. Isa pala itong ex-military captain!

12. GEM 41 Lux by Camilla

Sa buong bayan ni Lux Madrigal, wala siyang ibang minahal kundi si Red. Nang sa wakas ay natupad ang matagal na niyang inaasam na tugon nito sa pag-ibig niya, nadiskubre niyang pahiram lamang pala ang kaligayahang iyon. Sa kagagawan ng kanyang kapatid at sa pamamagitan ng impluwensiya ng kanyang papa, nakatakdang magdilim ang kinabukasan ng binata. Kinailangan niyang isakripisyo ang pag-ibig niya rito para sa kaligtasan nito.
Seven years later, nagkita sila uli sa Paris. Malaki na ang ipinagbago nito. Marami nang pagbabago sa buhay nila pareho. One thing remained, though: akala niya ay iyon na ang simula ng bagong buhay na kasama ito.
But Red had other plans. At hindi kasama roon ang pagbibigay ng happy ending sa kanilang love story.

1. PHR 2863 Love Adventure by Heart Yngrid

Hindi inakala ni Nica na mararanasan niya ang kuwento sa awiting “Sad Movies” nang makita niya ang kanyang nobyo at matalik na kaibigan na umupo sa mismong unahan ng inuupuan niya sa sinehan.
Kahit comedy ang pelikulang pinanonood nila ay gusto niyang umatungal ng iyak nang Makita niyang naghalikan ang mga ito. Pero hindi siya makapapayag na hindi makaganti sa kataksilan ng mga ito. Kaya nag-isip siya ng paraan para kahit paano ay maibangon niya ang kanyang pride na tinapakan ng mga ito sa panloloko sa kanya.
Kinalampag niya ang upuan ng mga ito at hinalikan ang estrangherong lalaking katabi niya sa sinehan. Diyata’t ito rin ang lalaking nakatitigan niya sa ticket booth?

2. PHR 2864 Si Li Peng by Camilla

Nagtungo si Li Peng sa Pilipinas para sa isang misyon. Kukumbinsihin niya ang lalaking ipinagkasundo ng kanyang mga magulang para mapangasawa niya na tulungan siyang tutulan ang kanilang kasal. Mukha namang hindi siya bibigyan nito ng problema dahil madaling kausap ito.
Just as she was starting to think her mission was accomplished, saka naman siya nagkaroon ng dilemma: She found herself falling in love with Cheng, her supposed to be future brother-in-law!

3. PHR 2865 Helen’s Romance by Vanessa

Sa unang pagkikita nila ni Curtis ay napagkamalan si Helen na kidnapper ng lalaki. Sa pangalawang pagkikita nila ay naghahanap ito ng yaya. Naisip niyang puwede na niyang pagtiyagaan ang kasungitan nito dahil malaki ang suweldo at maganda ang benepisyo.
Pero hindi naman pala niya kailangang magtiyaga. Sa kalaunan ay napagtanto niyang hindi lang naging maganda ang unang pagkikita nila kaya madaling nahulog ang loob niya rito. Pinaasa siya nito sa wala at saka siya pinaalis sa buhay nito. Ngunit nagbalik ito, at gustong muli siyang magtrabaho para dito.
Aba, ang kapal naman ng mukha nito!

4. PHR 2866 Not An Ordinary Anna by Jasmine Esperanza

Simple lang ang buhay ni Anna, mahirap pero nakakaraos naman. Kaya nang makipagkaibigan sa kanya ang napakaguwapo at napakayamang si Aldrin ay hindi siya makapaniwala.
Pero dumating ang puntong lumalagpas na sila sa boundary ng pagkakaibigan. Naibigay niya rito ang sarili nang hindi malinaw kung ano ang relasyon nila.
Ngunit bigla ay hindi na nagpakita ito sa kanya. Dumating pa ang puntong nagipit sa pananalapi ang pamilya niya at wala siyang choice kundi tanggapin na ang tulong ng matagal na niyang manliligaw. Napilitan na rin siyang sagutin ito dahil sa utang-na-loob dito.
Ngunit noon muling nagpakita sa kanya si Aldrin…

5. Drop-dead Playboys Series 12: Geoff Sandoval: My Heart, My Home 1 by Heart Yngrid

A year after Ella’s grandmother passed away, a man named Geoff showed up at her doorstep. May hawak itong katibayan na ito ang may-ari ng bahay at lupa na tinitirhan niya at ng kanyang yumaong lola.
Si Don Herminio pala na namayapang lolo nito ang totoong may-ari ng mansiyon. Ipinamana raw dito iyon kaya sinabihan siya nito na umalis doon dahil wala siyang karapatang manatili roon.
Ngunit pinapangako siya ng kanyang lola na huwag siyang aalis doon kahit ano ang mangyari. Desidido siyang tuparin iyon kaya sa kabila ng mga pananakot ni Geoff ay pinanindigan niya ang kanyang desisyon.
As they stayed together in one house, they tried to discover his grandfather and her grandmother’s old secrets. Kasabay niyon ay natuklasan din niyang umiibig na siya kay Geoff. But she knew that sooner or later, she would have to leave the house.

6. Drop-dead Playboys Series 13: Geoff Sandoval: My Heart, My Home 2 by Heart Yngrid

Ella was well aware she and Geoff were worlds apart. Mayaman ang binata at mahirap lang siya. Lumaki ito sa modernong pamumuhay at siya ay sa makaluma. Marami siyang pinaniniwalaang hindi nito inaayunan at bagkus ay pinagtatawanan pa nito. Wala sila ni isang bagay na ikinatugma. Hindi sila bagay.
Alam niyang walang patutunguhan ang lihim na damdamin niya para dito. Kailanman ay hindi siya magugustuhan nito. Ngunit bawat araw na lumilipas ay mas minamahal pa niya ito.
But she could not leave the house because of her grandmother’s death wish. Makakaya kaya niyang mapaglabanan ang damdamin niya para sa binatang kahit madalas magsungit ay guwapo pa rin sa paningin niya?

7. Men Of Action Series 3: Betrayal Of Trust by Laurice del Rio

Hate at first sight ang naramdaman ni Ria nang makilala niya ang bagong physical therapist niyang si Luke. But there was really probably just a thin line between love and hate because she soon found herself attracted to and fascinated by him. Sa tingin naman niya ay may nararamdaman din ito para sa kanya. So she planned to break up with her boyfriend. But before she could do so, fate intervened and she soon found herself in terrible danger. Not only that, the truth that was about to be revealed was destined to break her spirit… and her heart.

8. Stallion Series 40: Baxter Saavedra by Sonia Francesca

Baxter Saavedra had all the right ingredients to be the perfect hero in a romance story or real life. Kung hindi lang siguro sa ugali nitong hindi ma-gets ni Michi, baka nagamit na niya itong hero sa mga nobelang isinusulat niya. At aaminin niya, minsan sa buhay niya ay nagkaroon din naman siya ng lihim na pagsinta rito.
Wala naman talaga siyang planong pansinin ito kung hindi lang ito ang unang lumapit sa kanya. He treated her like a lady. He made her feel special. He made her fall for him. Ngunit nang magkaroon siya ng pagkakataon na ipahayag ang kanyang damdamin dito, bakit bigla na lang lumayo ito sa kanya?

1. PHR 2857 An Honorable Man’s Promise by Camilla

Nagkahiwalay sina Keeshia at Buzz ilang taon na ang nakalilipas. When they met again, there was that obvious animosity on Buzz’s part towards her. Pero dahil sa hiling ng mommy niya bago ito mamatay, she found herself agreeing to marry him. May pag-asa kayang maging totoo ang kasal nila?

2. MLB 205 Vanessa & Wayne by Bernadette Licarte

Bata pa si Vanessa nang maulila siya. Ang pamilya nina William ang kumupkop sa kanya. Kaya nang ipareha silang dalawa ng mga magulang nito ay hindi niya nagawang tumanggi kahit wala siyang espesyal na damdamin para sa lalaki. Ang ikinakabalisa niya ay kung bakit kakaiba ang nararamdaman niya tuwing napapalapit siya sa nakatatandang kapatid nitong si Wayne. She wanted to be William’s wife but her heart pounded every time she saw Wayne.
Si Wayne ay kabaligtaran ni William sa lahat ng bagay. Itinuturing itong black sheep sa pamilya. Pero mula nang makilala niya ito nang lubusan ay naiba ang paniniwala niya. Wayne had a big heart. Kabaligtaran iyon sa sinasabi ng mga tao na walang puso ito.
Nang nasawi sa isang spiritual and medical mission si William ay si Wayne ang naging tagaaliw niya. Tuloy ay lalong lumalim ang damdamin niya para dito. Pero paano na ang pangako niya sa puntod ni William na ito lamang ang mamahalin niya?

3. MLB 206 Phoemela & Eugene by Cora Clemente

Dahil walang nakagisnang buong pamilya, pinangarap ni Phoemela na makakilala ng lalaking perpekto na makakatuwang niyang bumuo ng isang masayang pamilya. Kaya nang makilala niya si Cenon Romasanta at alukin siya nito ng kasal, excited na tinanggap niya iyon kahit anim na buwan pa lamang na nakikilala niya ito at hindi niya ganoon kamahal.
Subalit ang pinakaaasam niyang pangarap na maging isang bride ay napurnada nang sa mismong araw ng kasal niya ay kidnapin siya ng isang lalaki.
Ang lalaki ay nagpakilala bilang si Eugene Villaruel. At kaya raw siya kinidnap nito ay upang sagipin sa gagawing panloloko ni Cenon sa kanya.
Paniniwalaan ba niya ang sinasabi nito?

4. MLB 207 Contressa & Travis 1 by Vanessa

Contressa’s biggest dream was to get married to the right man. Sa palagay niya ay natagpuan niya ang right man sa katauhan ng nobyo niya. Ang problema ay hindi pa sila maaaring magpakasal dahil kailangan muna niyang piliting tumanggi sa kasal nila ang lalaking napisil ng kanyang lolo na pakasalan niya. Ang lalaki ay walang iba kundi si Travis.
Pero matigas si Travis sa kapasyahang magpakasal sila. Hindi raw ito papayag na hindi matuloy iyon…

5. MLB 208 Contressa & Travis 2 by Vanessa

Natuklasan ni Contressa na mahirap palang kausap si Travis. Ang proposition niya na sa palagay niya ay kapwa nila pakikinabangan ay tinanggihan nito. At gigil na gigil siya rito na gusto nitong pakasalan siya gayong unang kita pa lang niya rito ay may kasiping na itong iba!

6. MLB 209 Rumer & Wulf by Camilla

Weeks before her supposed grand wedding, nagpakasal sa iba ang fiancé ni Rumer. Naging palalo siya pagkatapos niyon. Then she met and fell in love with Wulf Sanguinez, na sa kabila ng kasungitan sa kanya at debosyon sa nobya nito ay batid niyang attracted din sa kanya. Then one night they ended up in bed. At nagbunga ang gabing iyon.
Ayaw siyang panagutan ni Wulf. “Kung ganyan ang istilo mo para makakuha ng lalaki, hindi na ako nagtataka kung bakit ipinagpalit ka ng dating fiancé mo sa iba,” sabi pa nito.
Pero bigla na lang itong nag-propose ng kasal sa kanya. Masisisi ba siya nito kung magduda siya?

7. MLB 210 Kimberlee & Markshin by Heart Yngrid

Ikakasal na dapat si Kimberlee ngunit sa mismong araw ng kasal niya ay may natuklasan siya tungkol sa kanyang nobyo na ikinawasak ng kanyang puso at ikinasusuklam niya rito. Para makaganti rito ay tumakbo siya palabas ng simbahan upang maipahiya ito sa harap ng maraming bisita.
Wala siyang choice kundi ang sumakay sa motorsiklo ng isang lalaking natagpuan niya sa labas ng simbahan upang makalayo sa kanyang groom at mga magulang na humabol sa kanya. Later, she was too surprised to find out who the guy with the helmet on was.
Si Markshin Mendoza! Ang mortal na kaaway niya since birth!

8. MLB 211 Nicole & Hayden by Bernadette Licarte

Nang araw na umalis si Hayden ay pinilit ni Nicole na iwaksi sa isip na iyon na rin ang wakas ng kanilang pag-iibigan. Nangako man itong babalik ay hindi niya mapanghawakan iyon dahil bukod sa malayong agwat ng kanilang buhay ay unti-unti na ring lumalabo ang kanilang komunikasyon.
Upang makalimot ay sinubukan niyang umibig sa iba. Kahit nag-aalinlangan ang kanyang puso ay tinanggap niya ang marriage proposal ni Floy, isang mayamang negosyante na matagal nang nanliligaw sa kanya.. Matututuhan naman siguro niyang mahalin ito dahil mabait ito.
But the night before their engagement, an unexpected turn of events occurred. Isang gabing masungit ang panahon ay may kumatok sa kanyang bahay at humingi ng tulong. Iyon ay walang iba kundi ang lalaking pinakaasam-asam niyang pakasalan…

9. MLB 212 Emiliana & Aldo by Vanessa

Binuo ni Emiliana ang mga batang pangarap niya na kasama si Aldo, ang kababata niya at unang nobyo. Ngunit nasira ang pangarap nila. Sinira iyon ng matinding pangangailangan niya. At kinailangan niyang itaboy ito palayo…

10. MLB 213 Emiliana & Zeke by Vanessa

Sa loob ng mahabang panahon ay nagtiis si Emiliana sa piling ng isang lalaking malupit sa kanya. Nasa ganoong estado siya nang muli niyang makita ang lalaking siyang isinisigaw pa rin ng kanyang puso–si Aldo. Ngunit iba na ito. Mas kilala na ito sa pangalang “Zeke,” isang mayaman at makapangyarihang tao.
Sa kabila ng malaking ipinagbago nito ay nasilip niya sa mga mata nitong buhay pa rin ang pagtingin nito sa kanya.website: www.pinoypocketbooks.com

3 Responses to June 2008 PHR Pocketbooks Release

 1. emz says:

  kakaloka…gusto ko basahin ang lahat…

 2. jegz says:

  i love your stories….i do some “kwento” in fact..nasa pc ko to..since college days…nakatago…i made 8 finished stories…but i am afraid you will reject them….kaya ako na lang ang nagbabasa….
  i really love reading your pocketbooks….they say it’s odd…coz i am a man…not usual to a guy like me reading these stuffs…but i do…i love it…i am even addicted to it….un lang po..

 3. mab says:

  how can i buy & download ebook here?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: