May 2008 PHR Pocketbook New release

// <![CDATA[//

1. PHR 2835 Love, Lies, And Snooky Jarlego by Camilla

Ang assignment ni Snooky Jarlego ay kapanayamin ang mailap na si Todd Juico. Para sa isang tulad niya na bored sa buhay, isang adventure ang project na iyon. Nag-“undercover” siya at walang abog na dumating sa hacienda ng mga Juico kung saan maayos siyang tinanggap ng binatang basketball star.
Hindi niya inaasahan na mahuhulog ang loob niya rito. Paano na iyon, nakapaghabi na siya ng kung anu-anong kasinungalingan dito? Paano kung mabisto siya nito pagkatapos niyang ibigay ang lahat dito, maliban sa katotohanan ng tungkol sa kanyang pagkatao at sa tunay na pakay niya rito?

2. The Don’s Boys Series 1: Illustre Roman Marquez by Vanessa

Biglang yaman sina Tin-tin. Ang kanyang amang dating magpuputo, ngayon ay isang don na. Sa kanilang kapalaran ay inakala niyang wala nang mas susuwerte pa sa kanya, lalo na at nakilala niya ang isang miyembro ng alta-sosyedad na si Trey–guwapo, may pinag-aralan, at mukhang may gusto sa kanya.
Nagkaligawan sila. Siyempre ay sinagot niya ito. Parang masyadong maganda ang pangyayari sa buhay niya. Dinaig pa niya si Cinderella. Pero gaya ni Cinderella ay may lumabas na kontrabida sa buhay niya. Hindi niya inaasahan na iyon pala ay walang iba kundi ang Prince Charming niyang ang tanging gusto sa kanya ay ang mapaghigantihan siya.
Paano na ang pagmamahal niya rito?

3. Calle Pogi Series 2: Waki by Sonia Francesca

Idol ni Jazzy ang kanyang kuya. Kaya na-disappoint siya nang bigla na lamang nitong iwan ang trabaho nito para maging kapitan ng isang maliit na barangay sa Laguna. Sinundan niya ito para kumbinsihin ito na magbago ang isip.
Doon niya nakilala si Waki. Sa simula pa lamang ay bad trip na siya rito. Nayayabangan siya rito. Pero dahil sa isang aksidente ay napilitan siyang maging alalay nito sa loob ng isang buwan.
She expected one month of torture. Pero taliwas doon ang nangyari. Sa halip na siya ang maging alalay nito ay ito ang laging nakaalalay sa kanya. Feeling yata nito ay knight in shining armor ito at damsel in distress siya.
Kung type nitong maging alalay, pagbibigyan niya ito…

4. Les Hommes d’ Affaires Series 3: Macjeer Yuson by Sharmaine Galvez

Dahil sa hindi pagpayag ni Zara sa kagustuhan ng kanyang papa na magpakasal siya sa lalaking gusto nito para sa kanya ay nabunyag ang lihim ng kanyang pagkatao. Pinaalis pa siya nito. Sa halip na magmukmok ay nagpakasaya siya para makalimot. Pero may isang lalaking sagabal sa pagpapakasaya niya–si Macjeer, ang may-ari ng bar na pinuntahan niya.
Kakaiba ang negosyanteng ito. And he was a gorgeous businessman with integrity. Pero may iba pa pala itong magiging papel sa buhay niya. Sa dami ng tulong na naibigay nito sa kanya ay masasabi niyang hulog talaga ito ng langit. Kaya pa kaya nitong tulungan siya sa problema niya sa puso? Because she fell in love with him.

5. Stallion Series 34: Rozen Aldeguer by Sonia Francesca

Nang balikan ni Ada ang unang araw na magkaharap sila ni Rozen Aldeguer, ang lalaking crush niya, wala siyang nakitang anumang romantic doon. Nakakahiya ang pangyayaring iyon, kaya’t mas gusto niyang kalimutan na lang iyon.
Ngunit binawi rin niya ang sinabi niya sa sarili na dapat ay makontento na lang siya sa paghanga sa mga lalaking katulad nito. Kahit naging magulo ang kinalabasan ng bawat pagkikita nila, ng kuwento nila, hind pa rin niya ipagpapalit ang lahat ng iyon kahit pa sa pinakatahimik at pinakamatiwasay na pamumuhay sa mundo.
Because she discovered Rozen’s other side. His more lovable side…

1. PHR 2836 Ang Lalaking Walang Pangalan by Vanessa384 pages

Laki sa isang islang kulang sa kaunlaran si Anita. Sa isla ay naranasan niya ang kalupitan ng tao at ang malamig na galit sa kanya ng kanyang ina; subalit doon din niya natagpuan ang mga tunay na kaibigan, at isang lalaking nagpakilala sa kanya bilang “Luis” na minahal siya at pinawi ang kanyang kalungkutan. Ngunit biglang-bigla ay naglaho si Luis. Pinilit niyang kayanin ang buhay na wala ito, sapagkat wala siyang ibang pagpipiliang gawin.
Hanggang sa dumating ang pagkakataong matuklasan niyang may ubod-rangyang buhay palang itinakda ang tadhana sa kanya. At sa bago at nakalululang buhay niya ay nakilala niya si Adam, ang lalaking nangakong papangalagaan siya ano man ang mangyari, ang lalaking mayroong mga matang tulad ng kay Luis…
Ipagkakatiwala ba niya rito ang puso niya?

2. PHR 2837 Phoenix Reloaded 1 by Arielle

Kilala si Johann Fontaine sa fashion world bilang editor-publisher ng isang popular fiction magazine sa Paris, France. Dahil din sa angking kagandahan nito ay madalas itong mapagkamalang babae.
Ngunit sa katotohanan ay isa itong tunay na lalaki at ang makapagpapatunay niyon ay ang girlfriend nitong si Paige O’Hara na heiress ng isang multibillion business empire.
Lingid sa kaalaman ng lahat, sina Johann at Paige ay mga miyembro din ng Phoenix Seven–isang grupong may madilim na reputasyon.
Ang katotohanan sa likod ng reputasyong iyon ay ibubunyag ng magkasintahan sa pamamagitan ng isang nobelang tatalakay sa buhay at pag-ibig ng bawat miyembro ng Phoenix Seven…

3. PHR 2838 Phoenix Reloaded 2 by Arielle

Sa pagtutulungan ng magkasintahang Johann at Paige sa pagsusulat sa nobela ng Phoenix Seven ay nagsimulang kuwestiyunin ni Paige ang katapatan ng kasintahan sa kanya. Batid niyang siya ang una at huling babaeng mamahalin nito ngunit ang hindi nito pag-aalok ng kasal sa kabila ng matagal na nilang pagsasama ay nagbigay ng duda sa puso niya.
Sa pagdaraan ng mga araw ay nagsimulang bumigat ang kanyang dibdib–hanggang sa hindi na niya nakayanan pa ang sarili. Kinompronta niya ito.
Isang katotohanan ang nagbunyag sa kanya at nagpabago sa relasyon nila ng lalaking pinakamamahal niya…

4. PHR 2839 Si Zhu Watanabe by Camilla

Nakilala ni Mildred si Zhu Watanabe sa panahong gipit na gipit siya at may malaking problemang kinakaharap. Naging “knight in shining armour” niya ito.
Nang mag-alok itong tumira na lamang siya sa bahay nito ay pumayag siya, kaakibat ang pagpayag sa lahat ng kagustuhan nito. Hanggang sa mahulog ang loob niya rito at matutuhan niyang mahalin ito.
Pero ano ang kahahantungan ng lahat kung wala namang pagtingin ito sa kanya?

5. The Don’s Boys Series 2: Jaldon Miguel Contreras 1 by Vanessa

Kababata ni Mimi si Jaldon. Ito ang kanyang kalaro at kakampi. Ngunit nang dumating si Angelina sa buhay nito ay naturol niyang hanggang pagkakaibigan lamang ang relasyon nila. Masakit iyon sa kanya sapagkat mahal na mahal niya ito. Ganunpaman ay tinanggap niya iyon. Sa lahat ng problema nito, siya ang naging tagapayo at tagapakinig nito. Umaasa siyang tatatak sa isip nitong sila ang nababagay sa isa’t isa…
Hanggang kailan siya aasa?

6. The Don’s Boys Series 3: Jaldon Miguel Contreras 2 by Vanessa

Para kay Mimi, sa pagdaan ng panahon ay hindi nagbago ang pagkakaibigan nila ni Jaldon. Nagbago man ang buhay nito, nanatili siyang nakasuporta sa bawat gusto nito. Pero sa kabila niyon ay nagawa pa rin nitong saktan siya.
Sa gitna ng sakit at malaking problema ay lumapit sa kanya ang kaibigan nito, nag-alok ng tulong at tinanggap niya iyon. Bakit sa halip na manahimik ay lalo pang nanggulo si Jaldon? Marahil ay dahil hindi nito matanggap na wala na ang tagasuporta nito. Sapagkat hanggang doon lamang siya sa buhay nito–tagaalalay, tagapakinig. Pero tapos na siya roon. Gusto na niya ng bagong simula.
Ngunit paano niya gagawin iyon kung patuloy itong pumapasok sa buhay niya?

7. The Don’s Boys Series 4: Marco Amecable by Vanessa

Dahil sa isang pangyayari sa kanilang probinsiya ay lumuwas sa Maynila si Monalisa. Naghanap siya ng suwerte sa buhay. Ang dumating sa kanya ay trabaho—ang maging isang kawaksi para sa mayabang na among si Marco. Bad trip siya rito pero dahil wala siyang choice ay pinagtiyagaan niya ito. Animo isang hari ito na kaunting pagkakamali niya ay sinisinghalan siya… Kaya nang sabihin nitong gusto siyang pakasalan nito ay natulala siya…

8. Calle Pogi Series 3: Lian by Keene Alicante

Mags was head over heels in love with Waki. Alam iyon ng buong mundo. Kompleto na sana ang kaligayahan niya dahil sa iisang lugar sila nakatira. Anumang oras ay maaari niyang iparamdam dito ang pagsinta niya.
Pero may kontrabida sa kaligayahan niya—si Lian. Kaibigan ito ni Waki kaya hindi niya maintindihan kung bakit sinisiraan nito sa kanya ang kaibigan nito. Hindi tuloy niya mapigilan ang sariling kainisan ito.
Pero bakit ganoon? Apektado siya tuwing nakikita niya itong may kausap na ibang babae at iritang-irita siya kapag may babaeng interesado rito. At bakit tuwing ngingiti ito sa kanya ay dagling napapawi ang inis niya at lumulukso ang kanyang puso?
Ibig sabihin ba niyon ay may gusto siya rito?

9. Stallion Series 35: Joziah Gatchalian by Sofia

Si Joziah ang isang bahagi ng nakaraan ni Brescia na ayaw na niyang balikan. Subalit paano kung ito mismo ang sumunod sa kanya para muling mahalin siya.
Handa nang itama ni Joziah ang lahat ng mali sa pagmamahalan nila noon. Kaya ba niyang tanggapin ang pagmamahal nito? Kaya rin ba niyang itama ang lahat at ihayag dito ang lahat ng sekretong itinatago niya sa kanyang puso?

10. Cinderella 71: Garlyn, The Hidden Jewel by Cora Clemente

“Tinapa Queen” at “Banig”—ang mga iyon ang bansag sa napakagandang si Garlyn. Pagtitinapa ang ikinabubuhay nila ng kanyang lola. Marami ang nagsasabi na hindi raw siya bagay sa ganoong paghahanapbuhay. Para daw siyang isang nakatagong ginto sa gitna ng masukal na lugar.
Maraming nanliligaw sa kanya pero isa lamang ang itinatangi ng kanyang puso—si Angelo na abot-tanaw lamang niya pero pakiramdam niya ay napakalayo sa kanya.
Paano ba naman kasi magtatagpo ang mga landas nila gayong dapat ay ni hindi man lang sila maging magkaibigan dahil ang lolo nito at ang lola niya ay may namamagitang matinding away?
Pero namalayan na lamang niyang sinasagot na niya ang pagsambit nito sa kanya ng “I love you.”
May kinabikasan ba ang pag-ibig nila sa isa’t isa?

1. PHR 2840 Adring’s Romance by Vanessa

Umalis si Adring ng kanyang bayan dahil sa takot sa dati niyang amo. Nilapitan niya si Polding, ang pinakamatalik niyang kaibigan na kailan lang niya muling nakita.
Dahil dati na itong may inookupang espasyo sa kanyang puso ay lalong lumawak iyon. Ang kaso ay mayroon na itong nobyang ibig nitong bigyan ng singsing. Pero hindi siya makakapayag na mauwi ito sa nobya nitong natuklasan niyang ubod pala ng landi.
Nag-isip siya ng paraan upang magkasira ang dalawa. Ngunit hindi pa man niya naisasakatuparan iyon ay pinaalis na siya nito… Sapagkat hinagkan siya nito noong lasing ito at hindi nito matanggap iyon…

2. PHR 2841 Si Atty. Eliab Ezekiel Guce by Camilla

Kalbaryo ang naging buhay ni Martina sa kamay ng kanyang madrasta at sa anak nitong si Vanna. Dahil sa mga ito ay napahiwalay siya sa dalawang lalaking mahal niya: ang kanyang papa at si Eliab.
Her father died three years later. Sa pagbabalik-bayan niya ay pinlano niya ang paghihiganti sa kanyang madrasta at stepsister. Pero paano kung lahat ng ginagawa niya ay nagbo-boomerang sa kanya? At nang nalaman niyang buntis si Vanna at si Eliab ang ama, parang nawalan ng saysay ang lahat… pati ang buhay niya….

3. The Dream Team Series 1: CJ Facundo by Almira Jose

Hindi sinasadyang nauwi sa mainit na tagpo ang unang pagkikita nina CJ at Shari. Mula noon ay naging bahagi na ng kanyang buhay ang dalaga bagaman wala silang pormal na usapan.
Subalit hindi bukas ang kanyang puso para sa pag-ibig. May hang-up pa rin siya kay Lexy, ang girlfriend niyang nang-iwan sa kanya sa ere.
Pagkaraan ng mahabang panahon ay nagbalik ito, humihingi ng tawad at humihiling na kung puwede ay ituloy nila ang naudlot na pag-iibigan nila.
Paano na si Shari?

4. Calle Pogi Series 4: Makisig by Keene Alicante

Nang maisipang magbakasyon ni Jean, sa Calle Pogi siya nakarating. Madalas kasing ibida iyon sa kanya ng kaibigan niyang si Mags. Sa bakasyong iyon ay muling nagkrus ang mga landas nila ng kababata niyang si Makisig. He was a lanky, nerdy boy when they were kids. Pero ngayon ay bagay na bagay na rito ang pangalan nito. Makisig na makisig na ito.
Ngunit hindi lamang pala naging makisig ito, may pagkasuplado na rin ito. But that didn’t stop her from being fascinated by him. Naa-amaze kasi siya sa laki ng ipinagbago nito. Kaya sa tuwing nagkikita sila, kinukulit-kulit niya ito.
Pero nanatiling dead-ma ito sa pangungulit niya. In fact, hinahayaan lang nito at inuunawa ang kapraningan niya. And everything was okay. Until he told her she was a very important friend to him.
Hala! Kaibigan lamang pala ang tingin nito sa kanya? Pambihira! Ano na ang gagawin niya ngayong hindi lamang siya basta humahanga rito?

5. Les Hommes d’ Affaires Series 4: Marco Alcaraz 1 by Sharmaine Galvez

“Has this something to do with my refusal to get married?” tanong ni Marco sa Lolo Crispin niya. Hindi siya makapaniwala sa inianunsiyo nito sa board meeting nila na isasalin nito ang posisyon nito bilang CEO ng Alcaraz Enterprises sa marketing assistant nila.
“What took you so long to figure it out, grandson?” Ngumiti ito.
“Magpapakasal ako bukas na bukas din. Kung ipapangako n’yo sa aking titigilan ninyo ang kalokohang ito,” mabilis na pagdedesisyon niya.
Umiling-iling ito. “I’m sorry, Coco. I guess I’ve gotten so tired of waiting for you to get married. Kaya may nabago sa mga kondisyong inilatag ko sa iyo noon.”
“Ano’ng ibig ninyong sabihin?”
“Sa tagal mong magdesisyon, hijo, ako na ang pumili ng babaeng pakakasalan mo.”
“S-sino?”
“Si Rhea Galang,” kalmanteng sagot nito.
Right that moment, he decided he hated the name!

6. Les Hommes d’ Affaires Series 5: Marco Alcaraz 2 by Sharmaine Galvez

Hindi alam ni Rhea kung bakit siya pumayag na magpakasal kay Marco. Basta alam lang niya na hindi niya kayang bale-walain ang mga sakripisyo ng lolo nito na si Don Crispin para sa kompanyang pinaghirapang itayo at palaguin ng don. Nagbanta kasi ito na ibebenta na lamang nito ang kompanya kapag hindi sila ikinasal ng apo nito.
Idinaos ang mabilisang kasal. Nagawa rin niyang ibigay ang sarili kay Marco kahit nilinaw na nila sa isa’t isa na kunwarian lamang ang lahat sa pagitan nila. Pero totohanan siyang na-in love dito. At tila ganoon din ito sa kanya.
And she knew she was in big trouble.

1. PHR 2842 Love Letter In The Sand by Amanda

Hindi naniniwala sa pag-ibig si Catherine. Biktima niyon ang kanyang ina at siya ang naging bunga.
Lumaki siya na hindi ganoon kadaling magtiwala sa mga lalaki. Minabuti pa niyang magkaroon ng imaginary boyfriend upang depensahan ang sarili niya sa kabiguan.
She created Sam. At tuwing umaga ay isinusulat niya sa buhanginan ang love letter niya para dito. Until one day ay nabasa niya ang isang tugon: na nagsasabing hindi na darating ang hinihintay niya.
Hinanap niya ang gumawa ng kalokohan, and to her surprise ay nakaharap niya ang isang lalaking nahahawig sa imaginary boyfriend niya. At kung coincidence man iyon, ang pangalan ng lalaki ay Sam!

2. PHR 2843 Sweetheart by Racquel Panganiban

Dapat ay maging masaya na si Heart dahil sa mga blessings na natatanggap niya. Tapos na siya ng kolehiyo, may mga kaibigan siyang natatakbuhan sa oras ng kagipitan, at may banda siya na nagbigay sa kanya ng pangalan.
Pero hindi pa rin nawawala sa isip niya ni Crick, ang lalaking naiwan niya sa Baguio City.. Si Crick ang naging tanggulan niya noong mga panahong magulung-magulo sa kanya ang lahat dahil sa hidwaan nila at ng kanyang papa.
Sa isang gig niya ay natagpuan siya ni Crick. Mula noon ay muling naging bahagi ito ng kanyang buhay. Ayaw na sana niyang mangyari muli iyon dahil baka mahalin na naman niya ito. Mahirap magmahal ng isang lalaking ang kaya lamang ibigay sa kanya ay iyong klase ng pagtingin para sa isang kaibigan. A long time ago, she had an unrequitted love. She supposed nothing would change…

3. PHR 2844 Love’s Surprises by Laurice del Rio

Nagkaroon ng relasyon ang pamangkin ni Claire na si Luis sa isang dalagita. Napakabata ni Bea para dito kaya natural na maghuramentado ang daddy nito.
Polo, Bea’s father screamed bloody murder and threatened Luis with bodily harm if he didn’t stop seeing his daughter. Pero kahit pinipigilan niya si Luis ay sige pa rin ito sa pakikipagkita, pagtawag at pag-text kay Bea.
It turned out Bea was sorely in need of a good female figure in her life. Unti-unti ay nagkahulihan sila ng loob, hindi lang nito kundi pati na rin ng ama nito. Si Polo naman ay naging mabuting ehemplo at impluwensiya kay Luis.
Claire and Polo were on the verge of falling in love when all hell broke loose. At pagkatapos ng gulo ay naging malinaw sa kanya na isa lang ang kahahantungan ng kung anumang nadarama niya para sa lalaki–wala..

4. PHR 2845 The Colors Of My Heart by Camilla

Hindi natanggihan ni Jolie ang alok ni Maxwell Zhu na gawin siyang modelo sa isang nude painting. Ayon dito, kawangis niya ang tindig at pangangatawan ng yumaong asawa nito kaya ang katawan lamang niya ang iguguhit nito at ang mukha ay sa yumaong asawa nito. Weird, pero nauunawaan naman niya iyon. Mahal na mahal nito ang namayapang asawa nito.
Kaya ganoon na lamang ang shock niya nang biglang mag-alok ito ng kasal at magpahayag ng kagustuhang magkaanak sa kanya!

5. PHR 2846 The Snappy Six Feet Male Challenge by Sheena Rose

Masarap na sana ang buhay ni Eloisa sa rest house na pinababantayan sa kanya ng isang tiyahin. Ngunit naputol ang maliligayang araw niya nang dumating ang may-ari niyon–si Jared Vizcarra.
Desidido siya na pakisamahan ito nang mabuti kahit pa napansin niyang masyadong iritable ito. Muntik pa nga siyang palayasin nito dahil sa isang pangyayari. Pero nang may sumulpot na batang babae na nag-anunsiyo na anak ito ni Jared, biglang kinailangan siya nito. Bilang ano pa nga ba kundi yaya ng anak nito?
Bagama’t mainitin ang ulo ni Jared ay hindi naman niya maipagkakaila na malakas ang karisma nito. Hindi niya maiwasang ambisyunin na maging mommy ng anak nito. Ang kaso, lumabo ang sitwasyon nang dumating sa rest house ang tunay na ina ng bata.

6. The Don’s Boys Series 5: Lucas Arogante by Vanessa

Madine had only one purpose in marrying Lucas Arogante: revenge. Malaki ang kasalanan nito sa kanyang kapatid. Lamang na siya dahil wala itong kamalay-malay sa mga plano niya.
Ngunit nabaligtad ang lahat: siya ang nalamangan nito. Dahil wala siyang kamalay-malay na mahuhulog ang loob niya rito. At hindi iyon kasama sa mga plano niya…

7. The Don’s Boys Series 6: Alberto Zabata by Vanessa

Natuklasan ni Tasya na kaya pinakasalan siya ni Alberto ay dahil kailangan nito ng asawa. Hindi totoong mahal siya nito. Balak pala ng magaling na lalaki na pagkalipas ng ilang panahon ay hihiwalayan siya nito at mula na rin sa bibig nito ay hindi raw ito nagi-guilty dahil hindi naman daw siya malulugi.
Hindi makapayag ang kanyang kalooban. At naisip niyang unahan ito na tapusin ang relasyon nila. At tatapusin niya iyon sa paraang mababaligtad ang sitwasyon–iyong ito ang masasaktan at walang magagawa ito kundi lunukin ang lahat. Ngunit bakit pagkatapos ng masusing pagpaplano ay parang gusto niyang iurong iyon?

8. Calle Pogi Series 5: Haru by Sonia Francesca

Umuwing pilay ang sikat at guwapong news and documentary reporter na si Haru Esteban mula sa assignment nito sa kaguluhan sa Afghanistan.
Sanay na si Fara sa mga ganoong sitwasyon ng binatang kaibigan at kapitbahay niya. Parang naging ritwal na sa kanila na tuwing uuwi itong sugatan dahil sa trabaho nito ay siya ang nag-aasikaso rito.
Harmonious. Iyon ang matatawag niya sa relasyon nila. Nagulo lamang iyon nang mag-umpisang magpakita ito ng mga senyales na higit pa sa kaibigan ang tingin nito sa kanya.
Dahil mabilis namang maka-pick up ang puso niya at may lihim siyang pagmamahal dito ay nagtapat siya ng pag-ibig dito. Pero hindi ang inaasahan niya ang naging tugon nito.
“Thanks for the feelings, Fara.”
Ganoon lamang ba iyon? Paano na ang puso niyang binulabog nito?

9. Modern Girl 32: Last Single Girl Standing by Maria Flora Celine

I’m Samantha, a successful doctor—and single. Tama, sa edad kong thirty-three ay wala pa rin akong asawa, o kahit boyfriend. But I was not unfazed by my single status. Hindi naman kasi sa pagmamayabang, kahit single ako ay maginhawa naman ang buhay ko. I had my own house and car, a fat bank account and I got to travel abroad twice a year. In short, I lived a charmed live. Ang ibang babae riyan ay may mga asawa nga pero sa tingin ko ay hindi sila ganap na masaya.
Hanggang sa makatanggap ako ng wedding invitation. It was from my best friend Sara. She was getting married.
Noon ako nagsimulang mag-worry. Sa aming magbabarkada, kami na lang ni Sara ang single. And if she was getting married, then that left me the last single girl standing!
For the first time in my life, I heard my biological clock ticking. Help!

10. Stallion Series 36: Cloud Montañez by Sonia Francesca

Para kay Polly, si Ian Jack ang number one sa puso niya. At kung liligawan siya nito, tatanggapin niya ang pag-ibig nito nang buong puso. Iyon ang gagawin niya kahit pa sa tuwing nakikita niya ang larawan ng mga Stallion boys, lalo na ang kay Cloud Montañez ay hindi niya mapigilang mapangiti. Ito kasi ang may pinakamagandang mukha sa lahat. Pero hindi naman iyon ang mahalaga—dahil ayaw naman niya rito. Masungit kasi ito, at sa kanya lang.
Hanggang isang araw, na-realize na lang niyang ang lalaking inakala niyang mahal niya ay hindi pala niya mahal. At ang lalaking inakala niyang ayaw niya ay minamahal nap ala niya.
Whoever said that falling in love was easy?website: www.pinoypocketbooks.com

2 Responses to May 2008 PHR Pocketbook New release

  1. AZENITH says:

    its really nice talaga. ang mga stallion boys ang gagwapo nila. i cant resist on it oh my god! i’am adik na..super sana may batch 5! hehe

  2. AZENITH says:

    ang gwapo ni cluod totoong tao buh yan?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: